Κλειδί Πατρολογίας Migne, Τόμος 64ος (PG 64).

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΤΟΜΟΣ 64ος (PG 64)


Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος


 • De paenitentia et in lectionem de Davide et de uxore Uriae. Περὶ μετανοίας, καὶ εἰς τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ ∆αυῒδ περὶ τῆς τοῦ Οὐρίου. (PG 64, σελ. 11-16).
 • De iis qui in jejunio continenter vivunt. Βʹ. Τοῦ αὐτοῦ περὶ τῶν ἐν νηστείᾳ σωφρονούντων, καὶ διαγωγῆς διαφόρων προφητῶν. (PG 64, σελ. 15-16).
 • Quod grave sit dei clementiam contemnere. ∆ʹ. Ότι βαρὺ τῆς τοῦ Θεοῦ φιλανθρωπίας καταφρονεῖν. Ἐῤῥέθη δὲ τῆς τῶν μυρίων ταλάντων ἀναγνωσθείσης παραβολῆς. Καὶ κατὰ Ἰουδαίων, τοῦ σεισμοῦ γενομένου. (PG 64, σελ. 17-18).

 • Sermo exhortatorius de temperantia. Γʹ. Λόγος παραινετικὸς περὶ ἐγκρατείας. (PG 64, σελ. 17-18).
 • Quod mari similis sit haec vita. ΣΤʹ. Ότι θαλάσσῃ παρείκασται ὁ βίος οὗτος, καὶ εἰς τὸ, «Ὅτε ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὸ πλοῖον καὶ ἀφύπνωσεν». (PG 64, σελ. 19-22).
 • In sanguinis fluxu laborantem. Εʹ. Εἰς τὴν αἱμοῤῥοοῦσαν, ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγελίου. (PG 64, σελ. 17-20).
 • In illud Simile est regnum caelorum grano sinapis. Ζʹ. Τοῦ αὐτοῦ εἰς τὸ, » ̔Ομοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν κόκκῳ σινάπεως». (PG 64, σελ. 21-26).
 • In evangelii dictum et de virginitate. Ιʹ. Eἰς τὸ τοῦ Εὐαγγελίου ῥητὸν, καὶ περὶ παρθενείας, καὶ παραινετικὸς εἰς τὰς ἐκπεσούσας. (PG 64, σελ. 37-44).
 • De cognitione dei et in sancta theophania. ΙΑʹ. Λόγος περὶ θεογνωσίας, καὶ εἰς τὰ ἅγια Θεοφάνια, καὶ εἰς τοὺς νεοφωτίστους. (PG 64, σελ. 43-46).
 • In lacum Genesareth et in sanctum Petrum apostolum. Ομιλία εἰς τὴν λίμνην Γενησαρὲτ, καὶ εἰς τὸν ἅγιον Πέτρον τὸν ἀπόστολον. (PG 64, σελ. 67-68).
 • In poenitentiam Ninivitarum. Ομιλία Βʹ. Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τὴν μετάνοιαν τῶν Νινευϊτῶν. (PG 64, σελ. 424-433).
 • De eleemosyna_-_-. Ομιλία Γʹ. Περὶ ἐλεημοσύνης, καὶ εἰς τὸν πλούσιον καὶ τὸν Λάζαρον. (PG 64, σελ. 433-444).
 • Ad eos qui magni aestimant opes. Ομιλία Εʹ. Πρὸς τοὺς μεγάλα τὰ παρόντα νομίζοντας καὶ περὶ τὰ τοῦ βίου λαμπρὰ μάτην ἐπτοημένους. (PG 64, σελ. 453-461).
 • De precatione_. Ομιλία ʹ. Περὶ εὐχῆς. (PG 64, σελ. 461-465).
 • De virtute animi. Ομιλία Ηʹ. Ὅτι πάντων ἡ κατὰ ψυχὴν ἀρετὴ προτιμοτέρα. (PG 64, σελ. 473-480).

ΙΩΒ

 • Fragmenta in Job. Εξηγήσεως εις τον Ιωβ τα σωζόμενα. (PG 64, σελ. 508-656).

ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ

 • Fragmenta in Proverbia. Εξηγήσεως εις τας παροιμίας Σολομώνος τα σωζόμενα. (PG 64, σελ. 661-737).

ΙΕΡΕΜΙΑΣ

 • Fragmenta in Jeremiam. Εξηγήσεως εις τον Ιερεμίαν προφήτην τα σωζόμενα. (PG 64, σελ. 740-1.037).

ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ, Α΄ ΠΕΤΡΟΥ, Β΄ ΠΕΤΡΟΥ, Α΄ ΙΩΑΝΝΟΥ

 • Precatio in obsessos. Εὐχὴ τοῦ Χρυσοστόμου πρὸς τοὺς πάσχοντας ὑπὸ δαιμόνων, καὶ ἑκάστην ἀσθένειαν. (PG 64, σελ. 1.061).
 • Precatio. Εὐχὴ ἑτέρα. (PG 64, σελ. 1.061-1.065).
Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: