Μεγάλο Σάββατο (πρωί). Ο ύμνος των αγίων τριών παίδων. !!!