ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ. Ενοχλητικές διαφημίσεις από το WordPress και η αντιμετώπιση τους.

Δυστυχώς η εταιρία που φιλοξενεί την ιστοσελίδα μας (wordpress), αποφάσισε ετσιθελικά, μονομερώς και τελείως απροειδοποίητα, να μας κατακλύσει παντού με ενοχλητικές ίσως και απρεπείς διαφημίσεις, από προϊόντα διαφόρων άσχετων κατηγοριών, αλλοιώνοντας έτσι την φυσιογνωμία και σοβαρότητα της ιστοσελίδας, η οποία γίνεται ιδιαίτερα κουραστική, δυσανάγνωστη, δίνοντας την εντύπωση ενός ακαλαίσθητου δικτυακού παζαριού …

Μια λύση είναι:

1. Εάν ανοίγετε τις ιστοσελίδες με τον browser (φυλλομετρητή) Οpera, πηγαίνετε πάνω δεξιά στις τρεις γραμμές – Γρήγορη ρύθμιση, και κατεβαίνοντας λίγο με τη ροδέλα του ποντικιού στο Προσωπικό απόρρητο και ασφάλεια. Εκεί τσεκάρετε το: Αποκλεισμός διαφημίσεων.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 2ος. Υπόθεση ΚΕ΄. Ποιος είναι ο πόλεμος της πορνείας και πως πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του. Θ΄. Από το Γεροντικό.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Θ΄. Από το Γεροντικό

1, Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Παλλάδιο:

Πάτερ, τι να κάνω; Επί τρία χρόνια νηστεύω δύο – δύο μέρες συνεχώς και τρώω την τρίτη. Και όμως δεν μπορώ να απαλλαγώ από τον δαίμονα της πορνείας.

Ο Γέροντας του απάντησε:

Όταν ο Θεός έστειλε τον Προφήτη Ησαΐα προς τους Ισραηλίτες, του είπε: [Αναβόησον ἐν ἰσχύϊ καὶ μὴ φείσῃ, ὡς σάλπιγγα ὕψωσον τὴν φωνήν σου, τῷ λαῷ μου τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν καὶ τῷ οἴκῳ ᾿Ιακὼβ τὰς ἀνομίας αὐτῶν, ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ζητοῦσι καὶ γνῶναί μου τὰς ὁδοὺς ἐπιθυμοῦσιν· ὡς λαὸς δικαιοσύνην πεποιηκὼς καὶ κρίσιν Θεοῦ αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλελοιπὼς αἰτοῦσί με νῦν κρίσιν δικαίαν καὶ ἐγγίζειν Θεῷ ἐπιθυμοῦσι ,λέγοντες· τί ὅτι ἐνηστεύσαμεν καὶ οὐκ εἶδες; ἐταπεινώσαμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ οὐκ ἔγνως;] «Φώναξε δυνατά και μη διστάσεις και φανέρωσε στο λαό τις αμαρτίες τους καθημερινά. Με αναζητούν και επιθυμούν να με πλησιάσουν, εμείς νηστέψαμε λένε και δεν το έμαθες; ταπεινώσαμε τις ψυχές μας και δεν το γνωρίζεις;»

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση ΙΑ΄. Περί του ότι μετά θάνατον, οι ψυχές κατατάσσονται στο ίδιο μέρος, με τις ψυχές όσων έζησαν κατά όμοιο τρόπο επάνω στη Γη. Α΄. Γρηγορίου του διαλόγου. Β΄. Από τον βίο του Αγίου Ευθυμίου. Γ΄. Του Αββά Ισαάκ. Δ΄. Γρηγορίου του Διαλόγου. Ε΄. Από το Γεροντικό.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Γρηγορίου του Διαλόγου.

1. Το Ιερό Ευαγγέλιο λέει περί των εκλεκτών: «Στον οίκο του Πατρός μου υπάρχουν πολλές μονές». Εάν λοιπόν οι δίκαιοι σ’ εκείνη την αιωνία μακαριότητα απολάμβαναν κατά τον ίδιο τρόπον τα αγαθά της, τότε θα γινόταν λόγος ότι υπάρχει μία μόνο μονή και όχι πολλές. Υπάρχουν όμως πολλές, στις οποίες θα διαμοιραστούν κατά την αξίαν τους οι εκλεκτοί, για να εὐφραίνωνται και να αγάλλονται αιωνίως από κοινού.

Το γεγονός δε ότι όλοι οι εκλεκτοί, που διαμοιράζονται στις διάφορες μονές, λαμβάνουν και από ένα δηνάριο, φανερώνει ότι μία είναι η μακαριότητα, την οποία απολαμβάνουν εκεί όλοι οι σωζόμενοι, διαφέρει όμως το μέτρο της ανταποδόσεως για κάθε ένα από τους εκλεκτούς, που είναι ανάλογο προς τα διάφορα έργα της αρετής τα οποία εξετέλεσαν.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση Ι΄: Από το Γεροντικό.

1. Ένας αδελφός, που κατοικούσε στα μικρά μοναστικά οικήματα, από διαβολική ενέργεια, έπεφτε τακτικά σε πορνεία· ωστόσο βίαζε τον εαυτό του να μη αποβάλει το μοναχικό του σχήμα. Εκτελώντας δε την ακολουθία του και τον κανόνα του, παρακαλούσε με αναστεναγμό τον Θεό λέγοντας: Κύριε μου, είτε θέλω, είτε δεν θέλω, σώσε με, διότι εγώ ως λάσπη όπου είμαι, ποθώ την δυσοσμία της αμαρτίας· συ όμως, ως Θεός Παντοδύναμος, δύνασαι να με εμποδίσεις. Διότι, εάν ελεήσεις τον δίκαιον, τίποτε το σπουδαίο δεν είναι και εάν, επίσης, σώσεις τον καθαρόν, τίποτε το αξιοθαύμαστο. Αυτοί, κατά το μέτρο του αγώνα τους και της αρετής τους, είναι άξιοι να τύχουν της αγαθότητας σου.

Σε μένα, Δέσποτα, ας κάνουν το θαύμα τους τα ελέη Σου, και δείξε σε μένα την άπειρη φιλανθρωπία Σου· διότι σε Σένα έχει εμπιστευθεί τον εαυτό του ο πτωχός (Ψαλμ. θ’, 35), δηλαδή εκείνος που έχει πτωχεύσει από όλες τις αρετές. Αυτά και άλλα όμοια έλεγε καθημερινά ο αδελφός με βουρκωμένα μάτια, είτε συνέβαινε να πέσει στην αμαρτία, είτε όχι.

(περισσότερα…)