Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 2ος. Υπόθεση Κς΄. Δεν είναι δυνατόν να απαλλαγούμε τελείως από τον πόλεμο της πορνείας με άλλο τρόπο, παρά μόνο με την βοήθεια του Θεού, η οποία συνοδεύει τους αγωνιζόμενους. Ποια είναι η τελεία αγνεία.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Παλλαδίου

Ο μακάριος Μωυσής ο Αιθίοπας, που ήταν προηγουμένως αρχηγός μεγάλης συμμορίας ληστών και έπειτα έγινε σπουδαιότατος Μοναχός, Πρεσβύτερος και εφάμιλλος των μεγάλων Πατέρων, όταν πρωτοέγινε μοναχός πολεμήθηκε τόσο πολύ από τον δαίμονα της πορνείας, ώστε παρ’ ολίγον να παραιτηθεί από τον σκοπό του.

Αντιπολέμησε όμως τον εχθρό της ψυχής με αυστηρή νηστεία και ησυχία. Κλείστηκε δηλαδή μέσα στο κελλί του, κατά συμβουλή του μεγάλου Ισιδώρου της σκήτης, και επί πολύ χρόνο δεν εξερχόταν καθόλου, δεν έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από μία λίτρα ξερό ψωμί, εργαζόταν πάρα πολύ και έκανε πενήντα ευχές την ημέρα. (περισσότερα…)

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 21. Περί κενοδοξίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


Κ Λ Ι Μ Α Ξ

Λ Ο Γ Ο Σ   Ε Ι Κ Ο Σ Τ Ο Σ  Π Ρ Ω Τ Ο Σ

21. Περί κενοδοξίας

(Για την πολύμορφη κενοδοξία)

1. Μερικοί συνηθίζουν, όταν ομιλούν περί των παθών και των λογισμών, να κατατάσσουν την κενοδοξία σε ιδιαίτερη τάξη, χωριστά από την υπερηφάνεια. Γι΄ αυτό και λένε ότι είναι οκτώ οι πρώτοι και κυρίαρχοι πονηροί λογισμοί. Αντιθέτως ο Θεολόγος Γρηγόριος και άλλοι από τους διδασκάλους, τους μέτρησαν επτά. Σ΄ αυτούς περισσότερο πείθομαι και εγώ∙ διότι ποιος μπορεί να έχει υπερηφάνεια, αφού νίκησε την κενοδοξία; Τόση δε μόνο διαφορά έχουν μεταξύ τους, όση έχει εκ φύσεως το παιδί από τον άνδρα και το σιτάρι από τον άρτο. Το πρώτο δηλαδή είναι η αρχή και το δεύτερο το τέλος.

Τώρα λοιπόν πού το καλεί η περίσταση ας ομιλήσουμε με συντομία για την αρχή και την ολοκλήρωση των παθών, δηλαδή την ανόσια οίηση. Λέω με συντομία, διότι όποιος επιχειρεί να φιλοσοφήσει γι΄ αυτήν σε μήκος, μοιάζει με εκείνον που ματαιοπονεί προσπαθώντας να ζυγίσει τους ανέμους.

(περισσότερα…)

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 7. Περί του χαροποιού πένθους.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


Κ Λ Ι Μ Α Ξ

Λ Ο Γ Ο Σ   Ε Β Δ Ο Μ Ο Σ

7. Περί του χαροποιού πένθους

1. Το κατά Θεόν πένθος είναι η σκυθρωπότητα της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν παύει να ζητά με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Και όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και το κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα.

2. Ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι: Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε γήινη προσήλωση και σχέση, και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη (στην πόρτα) της καρδιάς για να την φρουρεί.

(περισσότερα…)

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ. Περί νοεράς προσευχής.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να κατεβάσετε (download) το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.


Περί Προσευχής
Ανθρώπου που έχει απομονωθεί στο ταμείο της καρδιάς του, όπου προσεύχεται και διδάσκεται μυστικά

Προοίμιο

Μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων ὑπάρχουν πολλοὶ ποὺ δὲν ξέρουν σε τί συνίσταται τὸ ἐσωτερικὸ ἔργο τοῦ Θεοσεβοῦς ἀνθρώπου, ὅπως ἐπίσης δὲν ξέρουν τί θὰ πεῖ νὰ σκέπτεται κανεὶς τὸν Θεὸ καὶ τίποτα δὲν ξέρουν περὶ νοερᾶς προσευχῆς, ἀλλὰ νομίζουν ὅτι ἀρκεῖ νὰ προσεύχεται κανεὶς μόνο μὲ τίς προσευχές ἐκεῖνες ποὺ βρίσκει στὰ ἐκκλησιαστικὰ βιβλία.

Ὅσον δὲ ἀφορᾶ τὴν μυστικὴ συνομιλία μὲ τὸν Θεὸ ἐντὸς τῆς καρδίας καὶ τὴν ἐξ αὐτῆς ὠφέλεια, ἀπολύτως τίποτα δέν γνωρίζουν περὶ τούτου καὶ οὐδέποτε ἐγεύθησαν τὴν πνευματικὴ γλυκύτητα της.

(περισσότερα…)

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 5. Περί μετανοίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


Κ Λ Ι Μ Α Ξ

Λ Ο Γ Ο Σ  Π Ε Μ Π Τ Ο Σ

5. Περί Μετανοίας

(Για την πραγματική και γνήσια μετάνοια
και για τους αγίους καταδίκους και για τη Φυλακή)

1. Ο Ιωάννης κάποτε, (την ημέρα της Αναστάσεως), έτρεξε πριν από τον Πέτρο (στον τάφο του Κυρίου). Και εμείς τοποθετήσαμε τον λόγο της υπακοής πριν από τον λόγο της μετανοίας. Διότι ο Ιωάννης έγινε τύπος υπακοής, ενώ ο Πέτρος μετανοίας.

2. Μετάνοια σημαίνει ανανέωση του βαπτίσματος. Μετάνοια σημαίνει συμφωνία με τον Θεό για νέα ζωή. Μετανοών σημαίνει αγοραστής της ταπεινώσεως. Μετάνοια σημαίνει μόνιμος αποκλεισμός κάθε σωματικής παρηγοριάς. Μετάνοια σημαίνει σκέψη αυτοκατακρίσεως, αμεριμνησία για όλα τα άλλα και μέριμνα για την σωτηρία του εαυτού μας. Μετάνοια σημαίνει θυγατέρα της ελπίδας και αποκήρυξη της απελπισίας. Μετανοών σημαίνει κατάδικος απαλλαγμένος από αισχύνη.

(περισσότερα…)

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 3. Περί ξενιτείας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


Λ Ο Γ Ο Σ  Τ Ρ Ι Τ Ο Σ

3. Περί ξενιτείας

1. Ξενιτεία είναι η οριστική εγκατάλειψη όλων εκείνων που υπάρχουν στην πατρίδα μας και πού μας εμποδίζουν να επιτύχουμε τον ευσεβή σκοπό της ζωής μας. Η ξενιτεία είναι απαρρησίαστη συμπεριφορά, κρυμμένη σοφία, σύνεση πού δεν φανερώνεται, ζωή μυστική, σκοπός που δεν βλέπεται, λογισμός αφανής, όρεξη της ευτελείας, επιθυμία της στενοχώριας, αιτία του θείου πόθου, πλήθος του θείου έρωτα, άρνηση της κενοδοξίας, βυθός της σιωπής.

2. Στην αρχή συνήθως ενοχλεί συνεχώς και έντονα αυτός ο λογισμός τους εραστές του Κυρίου, σαν να τους φλογίζει θεϊκή φωτιά. Δηλαδή ο λογισμός, ο οποίος παρακινεί τους εραστές ενός τόσο μεγάλου αγαθού να απομακρυνθούν από τους οικείους τους, για να ζήσουν με ευτέλεια και θλίψη. Αυτός όμως ο λογισμός όσο σπουδαίος και αξιέπαινος είναι, άλλο τόσο χρειάζεται και πολλή διάκριση. Διότι δεν είναι καλή κάθε απότομη και απόλυτη ξενιτεία.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 2ος. Υπόθεση ΚΕ΄. Ποιος είναι ο πόλεμος της πορνείας και πως πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του. Θ΄. Από το Γεροντικό.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Θ΄. Από το Γεροντικό

1, Ένας αδελφός ρώτησε τον Αββά Παλλάδιο:

Πάτερ, τι να κάνω; Επί τρία χρόνια νηστεύω δύο – δύο μέρες συνεχώς και τρώω την τρίτη. Και όμως δεν μπορώ να απαλλαγώ από τον δαίμονα της πορνείας.

Ο Γέροντας του απάντησε:

Όταν ο Θεός έστειλε τον Προφήτη Ησαΐα προς τους Ισραηλίτες, του είπε: [Αναβόησον ἐν ἰσχύϊ καὶ μὴ φείσῃ, ὡς σάλπιγγα ὕψωσον τὴν φωνήν σου, τῷ λαῷ μου τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν καὶ τῷ οἴκῳ ᾿Ιακὼβ τὰς ἀνομίας αὐτῶν, ἐμὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ζητοῦσι καὶ γνῶναί μου τὰς ὁδοὺς ἐπιθυμοῦσιν· ὡς λαὸς δικαιοσύνην πεποιηκὼς καὶ κρίσιν Θεοῦ αὐτοῦ μὴ ἐγκαταλελοιπὼς αἰτοῦσί με νῦν κρίσιν δικαίαν καὶ ἐγγίζειν Θεῷ ἐπιθυμοῦσι ,λέγοντες· τί ὅτι ἐνηστεύσαμεν καὶ οὐκ εἶδες; ἐταπεινώσαμεν τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ οὐκ ἔγνως;] «Φώναξε δυνατά και μη διστάσεις και φανέρωσε στο λαό τις αμαρτίες τους καθημερινά. Με αναζητούν και επιθυμούν να με πλησιάσουν, εμείς νηστέψαμε λένε και δεν το έμαθες; ταπεινώσαμε τις ψυχές μας και δεν το γνωρίζεις;»

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 2ος. Υπόθεση ΚΕ΄. Ποιος είναι ο πόλεμος της πορνείας και πως πρέπει να αγωνιζόμαστε εναντίον του. Α΄. Παλλαδίου. Β΄. Του ιδίου. Γ΄. Του ιδίου. Δ΄. Γρηγορίου του Διαλόγου. ΣΤ΄. Από το Γεροντικό. Ζ΄. Του Αββά Μάρκου. Η΄. Του Αγίου Μαξίμου.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Παλλαδίου

Κάποτε ο δαίμονας της πορνείας ενόχλησε πάρα πολύ τον μακάριο Ευάγριο τον Διάκονο και, όπως ο ίδιος μας διηγήθηκε, παρέμεινε γυμνός μίαν ολόκληρη νύχτα του χειμώνα σε ένα πηγάδι, ώστε να παγώσουν οι σάρκες του.


Β΄. Του ιδίου

Για τον μακάριο Αμμώνιο, τον μαθητή του Οσίου Παμβώ, διηγούνται ότι ποτέ δεν λυπήθηκε το σώμα του, οσάκις άτοπη επανάσταση ηδονής εγέρθηκε στη σάρκα του, αλλά πάντοτε πυρακτωμένο σίδερο έβαζε στα μέλη του και έτσι ήταν συνεχώς πληγωμένος.

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Η΄. Περί εκείνων οι οποίοι πεθαίνουν και επανέρχονται πάλι στη ζωή. Αυτό συμβαίνει κατά θεία οικονομία. Και ότι πολλές φορές οι αμαρτωλοί, ενώ ακόμη αναπνέουν, βλέποντας τα ευρισκόμενα στον Άδη βασανιστήρια και τους δαίμονες, τρέμουν. Υπό το κράτος δε αυτού του τρόμου, αποχωρίζονται οι ψυχές τους από το σώμα.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον πρώτο ή και τους υπόλοιπους τόμους του Ευεργετινού εδώ.


Α΄. Γρηγορίου του Διαλόγου.

Ερώτηση Πέτρου

Πως θα εξηγήσουμε το φαινόμενο που συμβαίνει σε πολλούς, κατά το οποίο, αυτοί αρπάζονται από το σώμα (αν και αυτό φαίνεται πλάνη) και θεωρούμενοι προς στιγμήν νεκροί, εφ’ όσον καθίστανται άψυχοι, πάλι ξαναγυρίζουν στην ζωή;

Απόκρισις Γρηγορίου

Αυτό το φαινόμενο Πέτρε, εάν το εννοήσει κανείς καλά, δεν είναι πλάνη, αλλά θεϊκή νουθεσία προς τον άνθρωπο. Διότι αυτό το φαινόμενο το πραγματοποιεί η ευσπλαχνία του Θεού, κατ’ οικονομίαν, και το προσφέρει ως την μεγαλύτερη δωρεά ελέους, ώστε πολλοί, μετά την έξοδο της ψυχής τους από το σώμα, να επανέρχονται πάλι στο νεκρωμένο σώμα, για να δουν μόνοι τους, με τα μάτια της ψυχής τους, τα βασανιστήρια του Άδη, τα οποία δεν πίστευαν οσάκις τα άκουγαν από τους άλλους, και τοιουτοτρόπως να φοβηθούν.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Η θεραπεία των δέκα λεπρών.

Όλα όσα όριζε ο παλαιός νόμος (ο μωσαϊκός) ήταν συμβολικά και τυπικά και σκιώδη· γι’ αυτό ο μωσαϊκός νόμος θεωρούσε και τη λέπρα εφάμαρτη και μιαρή και αποτρόπαια και ονόμαζε ακάθαρτους τους λεπρούς και όσους έπασχαν από βλεννόρροια και γενικά εκείνους που τους άγγιζαν [βλ. Λευίτ. 13, 15: «Καὶ ὄψεται ὁ ἱερεὺς τὸν χρῶτα τὸν ὑγιῆ, καὶ μιανεῖ αὐτὸν ὁ χρὼς ὁ ὑγιής, ὅτι ἀκάθαρτός ἐστι· λέπρα ἐστί. (Ο ιερέας θα δει τα υγιή μέρη του δέρματος σε αντιπαραβολή προς τα ασθενή και θα κηρύξει αυτόν ακάθαρτο, διότι πρόκειται περί λέπρας)», καθώς και εκείνους που άγγιζαν κάθε νεκρό σώμα [Αριθ.19, 11: « ἁπτόμενος τοῦ τεθνηκότος πάσης ψυχῆς ἀνθρώπου ἀκάθαρτος ἔσται ἑπτὰ ἡμέρας.(Εκείνος που θα αγγίξει το σώμα νεκρού ανθρώπου, θα είναι ακάθαρτος για επτά ημέρες)»], υποδεικνύοντας με γριφώδη και ασαφή τρόπο την ακαθαρσία εκείνων που αμάρταναν απέναντι στον Θεό και αυτών που συνέπρατταν με αυτούς και συναναστρέφονταν αυτούς.

(περισσότερα…)