Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών (εκδ. Βενετίας, 1782).

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών (πρώτον μέρος & δεύτερον μέρος).

Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τελειούται. Επιμελεία μεν ότι πλείστη διορθωθείσα. Νυν δε πρώτον τύποις εκδοθείς διά δαπάνης του τιμιωτάτου και θεοσεβεστάτου κυρίου Ιωάννου Μαυρογορδάτου. Εις κοινήν των Ορθοδόξων ωφέλειαν. Παρά Αντωνίω τω Βόρτολι. Ενετίησιν 1782.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο, σε μορφή .pdf:

εδώ ή upload.wikimedia.org

(περισσότερα…)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Β΄(έκδοση 1893, Αθηνών).

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Δεύτερος (Β΄).

Συνερανισθείσα παρά των Αγίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών εν η διά της κατά την πράξιν και θεωρίαν ηθικής φιλοσοφίας ο νους καθαίρεται, φωτίζεται, και τελειούται και εις ην προσετέθησαν τα εκ της εν Βενετία εκδόσεως ελλείποντα κεφάλαια του μακαρίου Πατριάρχου Καλλίστου. Εκδιδομένη υπό Παναγιώτου Αθ. Τζελάτη, Εκ του Τυπογραφείου Παρασκευά Λεώνη, Εν Αθήναις 1893.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο, σε μορφή .pdf εδώ: upload.wikimedia.org

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ (νεοελληνική γλώσσα, σε μορφή .pdf)

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας (σε μορφή .pdf) εδώ :

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Α΄ (Πρώτος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Β΄ (Δεύτερος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Γ΄ (Τρίτος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) 

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Ε΄ (Πέμπτος)


Μπορείτε εδώ να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε όλους τους τόμους της Φιλοκαλίας:

Τόμος Α΄ (Πρώτος) (εκδ. 1893).

  1. Τόμος Α΄ (Πρώτος) (εκδ. 1986).
  2. Τόμος Β΄ (Δεύτερος) (εκδ. 1986).
  3. Τόμος Γ΄ (Τρίτος) (εκδ. 1986).
  4. Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) (εκδ. 1986).
  5. Τόμος Ε΄ (Πεμπτος) (εκδ. 1986).
  1. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Α΄ (Πρώτος) (pdf)
  2. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Β΄ (Δεύτερος) (pdf)
  3. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Γ΄ (Τρίτος) (pdf)
  4. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) (pdf)
  5. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Ε΄ (Πέμπτος) (pdf)

Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Ενδεχομένως η »Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής» είναι έργο του Οσίου Καλλίστου Αγγελικούδη

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 213-215).

Εκλογή από τους αγίους Πατέρες περί προσευχής και προσοχής

(περισσότερα…)

Κάλλιστος Τηλικούδης – Περί ησυχαστικής τριβής. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Ο Κάλλιστος Τηλικούδης ταυτίζεται με τον Όσιο Κάλλιστο Αγγελικούδη

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 207-212).

Κάλλιστος Τηλικούδης

Περί ησυχαστικής τριβής

(περισσότερα…)

Όσιος Κάλλιστος Αγγελικούδης – Κεφάλαια. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 131-206).

Όσιος Κάλλιστος Αγγελικούδης

Κεφάλαια

Περί προσευχής

1. Αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια, πάρε σαν παράδειγμα και μιμήσου τον κιθαριστή· γέρνει λίγο προς τα κάτω το κεφάλι του και στήνοντας την ακοή του στο τραγούδι χτυπά με το πλήκτρο τις χορδές. και μόλις χτυπήσει μαζί τις χορδές με τέχνη, η κιθάρα αναδίδει τη μελωδία, και ο κιθαριστής από τη γλυκύτητα της μελωδίας σκιρτά.

2. Ας σου γίνει, φιλόπονε εργάτη του αμπελώνα, το παράδειγμα διαφωτιστικό και μην απιστείς. Όταν, όπως ο κιθαριστής, προσέχεις πολύ εκεί, στο βάθος δηλαδή της καρδιάς, θα βρεις εύκολα αυτό που ζητάς. Γιατί η ψυχή που κυριεύθηκε πέρα ως πέρα από το θείο έρωτα, δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Όπως λέει και ο θείος Δαβίδ: «Κόλλησε η ψυχή μου σ’ Εσένα και σ’ ακολουθεί»(Ψαλμ. 62, 9).

(περισσότερα…)

Άγιος Κάλλιστος και Άγιος Ιγνάτιος (οι Ξανθόπουλοι). Μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική ζωή. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 20-125).

Άγιος Κάλλιστος και Άγιος Ιγνάτιος (οι Ξανθόπουλοι)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική ζωή. Σχετικά με την άσκηση, τον τρόπο ζωής, και τη δίαιτά τους, και για τα πολλά και μεγάλα αγαθά που προξενεί η ησυχία σε όσους την ασκούν σωστά. Η παρούσα πραγματεία διαιρείται σε εκατό κεφάλαια.

Κεφάλαιο 1 (Προοίμιο) – Η θεία και υπερφυσική δωρεά και χάρη που ενυπάρχει δια του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς

Κεφάλαιο 2 – Το περιεχόμενο αυτού του λόγου εκτίθεται εξαιτίας της ερωτήσεως κάποιου αδελφού και σύμφωνα με αυτό που ήθελε, αλλά και για να τηρηθεί η εντολή των Πατέρων

(περισσότερα…)

Άγιος Κάλλιστος και Άγιος Ιγνάτιος (οι Ξανθόπουλοι) – Σύντομη βιογραφία. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 15-17).

Άγιος Κάλλιστος και Άγιος Ιγνάτιος (οι Ξανθόπουλοι)

Σύντομη βιογραφία

Ο αγιότατος πατριάρχης Κων/πόλεως Κάλλιστος, ο επονομαζόμενος Ξανθόπουλος, έζησε επί Ανδρονίκου του Β’ του Παλαιολόγου κατά το έτος 1360. Αφού μαθήτευσε κοντά στον άγιο Γρηγόριο το Σιναΐτη (του οποίου έγραψε αργότερα εκτενή βίο), ασκήτεψε στο Άγιον Όρος στη Σκήτη του Μαγουλά, απέναντι στη Μονή του Φιλοθέου. Έζησε μαζί με το συνασκητή του Μάρκο εικοσιοκτώ ολόκληρα χρόνια. Αλλά και με τον Ιγνάτιο που κι αυτός λεγόταν Ξανθόπουλος είχε τόση φιλία, ώστε ήταν σαν μία ψυχή σε δύο σώματα. Αφού έγινε πατριάρχης, εξόρμησε μαζί με τον κλήρο προς τη Σερβία για την ειρηνική ένωση της εκεί Εκκλησίας, περνώντας από το Άγιον Όρος. Από εκεί τον ξεπροβόδισε ο άγιος Μάξιμος ο λεγόμενος Καυσοκαλυβίτης με τον αστείο, αλλά προφητικό χαιρετισμό: «Τούτος ο γέροντας τη γριά του έχασε», ψάλλοντας και τον επικήδειο ψαλμό «Μακάριοι οι άμωμοι εν οδώ» (Ψαλμ. 118). Φτάνοντας λοιπόν στη Σερβία άλλαξε τον φθαρτό βίο με τον άφθαρτο.

(περισσότερα…)

Άγνωστος μοναχός – Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται ακατάπαυστα. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 314-319).

Άγνωστος μοναχός

Όλοι οι Χριστιανοί πρέπει να προσεύχονται ακατάπαυστα

Ας μη νομίσει κανείς, αδελφοί μου Χριστιανοί, πώς μόνο οι ιερωμένοι και οι μοναχοί έχουν χρέος να προσεύχονται ακατάπαυστα και παντοτινά και όχι οι κοσμικοί. Όχι, όχι. Όλοι γενικά οι Χριστιανοί έχουμε χρέος πάντοτε να βρισκόμαστε σε προσευχή. Ο αγιότατος πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Φιλόθεος γράφει σχετικά τα εξής στο Βίο του αγίου Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης (του Παλαμά).

(περισσότερα…)

Όσιος Μάξιμος ο Καψοκαλύβης – Απόσπασμα από το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη. (Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος E΄).

* Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών, Τόμος Ε΄, (σελ. 310-313).

Όσιος Μάξιμος ο Καψοκαλύβης

Απόσπασμα από το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καψοκαλύβη

Ανταμώνοντας ο θείος Γρηγόριος ο Σιναΐτης τον άγιο Μάξιμο και συνομιλώντας με αυτόν, ανάμεσα στα άλλα του λέει και τούτο: «Σε παρακαλώ, τιμιότατε πάτερ, να μου πεις, κρατάς τη νοερά προσευχή;»

Κι εκείνος χαμογέλασε λίγο και του λέει: «Δε θα σου κρύψω, τίμιε πάτερ, το θαύμα της Θεοτόκου που έγινε σ’ εμένα. Εγώ από τη νεότητα μου είχα πολλή πίστη στην Κυρία μου Θεοτόκο και την παρακαλούσα με δάκρυα να μου δώσει αυτή τη χάρη της νοεράς προσευχής. Μία μέρα πήγα στο ναό της, καθώς είχα συνήθεια, και την παρακαλούσα πάλι με άμετρη θερμότητα καρδιάς· κι εκεί πού ασπαζόμουν με πόθο την αγία της εικόνα, ευθύς αισθάνθηκα στο στήθος μου και στην καρδιά μου μία θερμότητα και φλόγα, η οποία ήρθε από την αγία εικόνα και δεν με έκαιγε, άλλα με δρόσιζε και με γλύκαινε κι έφερνε στην ψυχή μου μεγάλη κατάνυξη. Από τότε πλέον, πάτερ, άρχισε ή καρδιά μου να λέει από μέσα την προσευχή και ο νους μου να γλυκαίνεται στην ενθύμηση του Ιησού μου και της Θεοτόκου μου και να έχει πάντοτε την ενθύμηση τους. Και πλέον από εκείνο τον καιρό δεν έλειψε ή προσευχή από την καρδιά μου· συγχώρεσε με.»

(περισσότερα…)