Ελληνική Πατρολογία (PG) – Patrologiae Graecae Cursus Completus, J.P.Migne.[Πρωτότυπο κείμενο]. Πλήρης κατάλογος των 161 Τόμων (για ανάγνωση ή αποθήκευση).

ΟΔΗΓΙΕΣ

  • Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους τόμους της Ελληνικής Πατρολογίας, πατώντας πάνω στους χρωματιστούς συνδέσμους (links).
  • Για να αποθηκεύσετε όσα κείμενα υπάρχουν στη σελίδα : http://books.google.gr, http://books.google.com., πατήστε αριστερά πάνω, στο Ebook – Δωρεάν. Σε περίπτωση που δεν το αποθηκεύει από εκεί : α) Μεταφέρετε το ποντίκι σας ακριβώς πάνω από το  Ebook – Δωρεάν και στο παράθυρο που σας ανοίγει, πατήστε Λήψη PDF. Μετά γράψτε στο κουτάκι που σας ανοίγει, το κείμενο που βλέπετε και πατήστε Αποστολή ή β) Πατήστε στην ακριβώς πάνω από το βιβλίο στην πάνω δεξιά πλευρά εκεί που έχει ένα σύμβολο σαν γρανάζι με ένα ανάποδο βελάκι δίπλα του. Στο παράθυρο που σας ανοίγει πατήστε Λήψη PDF. Μετά γράψτε στο κουτάκι που σας ανοίγει, το κείμενο που βλέπετε και πατήστε Αποστολή.

  • Για να αποθηκεύσετε όσα κείμενα υπάρχουν στη σελίδα : http://archive.org. Πατώντας Read Online, μπορείτε να διαβάσετε το βιβλίο. Με το pdf, να το αποθηκεύσετε. Σε περίπτωση που γράφει PDF (Google.com),πατήστε στο All Files: HTTPS και στην σελίδα που ανοίγει, στο αρχείο με κατάληξη .pdf κάντε δεξί κλικ και μετά αποθήκευση προορισμού ως…
  • Για να αποθηκεύσετε όσα κείμενα υπάρχουν στη σελίδα : http://www.scribd.com. α) Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο, αλλά αν δεν είστε γραμμένος στο scribd, δεν μπορείτε να το αποθηκεύσετε. Για να εγγραφείτε πατάτε πάνω στο sign up και δίνετε ένα email, ορίζετε ένα όνομα και έναν κωδικό. Μόλις είστε έτοιμοι πατάτε ένα από τα τρία Download που έχει στη σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί μετά να ανεβάσετε (upload) ένα οποιοδήποτε αρχείο κειμένου, ώστε να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στην αποθήκευση (download) δωρεάν. β) Αν είστε ήδη γραμμένος στο scribd, κάνετε πρώτα είσοδο με Log In και μετά πατήστε Download, στο κείμενο που θέλετε να κατεβάσετε.
  • Η αρίθμηση των τόμων σταματά στο 161, όμως το σύνολό τους είναι 166, καθώς οι τόμοι 16 και 87 έχουν τρία μέρη (a,b,c) και ο τόμος 86 δύο (a,b).

Ελληνική Πατρολογία (PG) – Patrologiae Graecae Cursus Completus, J.P.Migne.


PG 1 (Τόμος 1, Tomus I).

Κλήμης Πάπας Ρώμης

Clemens Romanus; 2 letters, 2 letters to virgins, apostolic constitutions, recognitions.


PG 2 (Τόμος 2, Tomus II).

Κλήμης Πάπας Ρώμης, Βαρνάβας Απόστολος, Ματθίας Απόστολος, Βαρθολομαίος Απόστολος, Ανάκλητος Πάπας Ρώμης, Ερμάς, Διαθήκαι των ΙΒ’ Πατριαρχών, Επιστολή προς Διόγνητον

Ps.Clemens Romanus; 20 homilies &c; Barnabas; Hermas; Diognetus, Testament of the 12 patriarchs; Martyrdom of Andrew and other fragments.


PG 3 (Τόμος 3, Tomus III).

Διονύσιος Αρεοπαγίτης 

Dionysius the Areopagite v.1.


PG 4 (Τόμος 4, Tomus IV).

Διονύσιος Αρεοπαγίτης,  και οι σχολιαστές του Μάξιμος Ομολογητής (βλέπε και τόμους 90-91) και Γεώργιος Παχυμέρης (βλέπε και τόμο 143)

Dionysius the Areopagite v.2: scholia of Maximus on Dionysius, various Lives of ps.Dionysius.


PG 5 (Τόμος 5, Tomus V).

Ιγνάτιος ο Θεοφόρος, Πολύκαρπος Σμύρνης, Ευάρεστος Πάπας Ρώμης, Αλέξανδρος Α’ Πάπας Ρώμης, Σίξτος Α’ Πάπας Ρώμης, Τελεσφόρος Πάπας Ρώμης, Υγίνος Πάπας Ρώμης, Πίος Α’ Πάπας Ρώμης, Aνίκητος Α’ Πάπας Ρώμης, Σωτήρ Πάπας Ρώμης, Ελευθέριος Πάπας Ρώμης, Μελίτων Σάρδεων, Παπίας Ιεραπόλεως, Κοδράτος Αθηνών, Αριστείδης ο Αθηναίος, Αγρίππας Κάστωρ, Αρίστων ο Πελλαίος, Κλαύδιος Απολινάριος Ιεραπόλεως, Ηγήσιππος, Πάνταινος, Ρόδων, Μάξιμος Ιεροσολύμων, Πολυκράτης Εφέσου, Θεόφιλος Καισαρείας Παλαιστίνης, Σεραπίων Αντιοχείας, Απολλώνιος Εφέσου, Βίκτωρ Πάπας Ρώμης, Αρχαίος επίσκοπος Αφρικής

Ignatius, Polycarp, Popes of 2nd c., Melito, others.


PG 6 (Τόμος 6, Tomus VΙ).

Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυς, Τατιανός Ασσύριος, Αθηναγόρας, Θεόφιλος Αντιοχείας, Ερμείας

Justin, Tatian, Athenagoras, Theophilus, Hermias.


PG 7 (Τόμος 7, Tomus VΙI).

Ειρηναίος Λουγδούνου

 Irenaeus.

PG 7a (Τόμος 7a, Tomus VΙΙa).

PG 7b (Τόμος 7b, Tomus VΙΙb).


PG 8 (Τόμος 8, Tomus VΙΙΙ).

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Clement of Alexandria, v.1; Cohortatio, Paedagogus, Stromata.


PG 9 (Τόμος 9, Tomus ΙΧ).

Κλήμης Αλεξανδρεύς

Clement of Alexandria, v.2; Stromata, Quis dives, Excerpta, Eclogae, old scholia, diss. by Le Nourry.


PG 10 (Τόμος 10, Tomus X).

Ζεφυρίνος πάπας Ρώμης, Γάιος πρεσβύτερος Ρωμαίος, Ιούλιος Αφρικανός, Κάλλιστος Α’ πάπας Ρώμης, Ουρβανός πάπας Ρώμης, Ποντιανός πάπας Ρώμης, Ανθηρός πάπας Ρώμης, Φαβιανός πάπας Ρώμης, Αλέξανδρος Ιεροσολύμων, Ανατόλιος Λαοδικείας, Θεόγνωστος, Πιέριος, Μαλχίων πρεσβύτερος Αντιοχείας, Ιππόλυτος Πόρτου, Γρηγόριος Νεοκαισαρείας, Διονύσιος Αλεξανδρείας, Μακάριος Μάγνης, Αρχέλαος Μεσοποταμίας, Πάμφιλος μάρτυς, Φιλέας Θμούεως, Θεωνάς Αλεξανδρείας

Popes of 4th c.; Gregory Thaumaturgus; Hippolytus; Dionysius of Alexandria; Julius Africanus; others


PG 11 (Τόμος 11, Tomus XI).

Ωριγένης

Origen v.1; Letters, De Principiis, De oratione, Exhortatio ad martyrum, Contra Celsum 1-8.


PG 12 (Τόμος 12, Tomus XII).

Ωριγένης

Origen v.2; Old Testament commentaries (Gen.-Psalms).


PG 13 (Τόμος 13, Tomus XIII).

Ωριγένης

Origen v.3; OT (contd); Commentaries on Matthew and Luke.


PG 14 (Τόμος 14, Tomus XIV).

Ωριγένης

Origen v.4; John, Acts, Romans, Rufinus on Romans, Fragments, Philocalia.


PG 15 (Τόμος 15, Tomus XV).

Ωριγένης

Origen v.5; Hexapla.


PG 16a (Τόμος 16a, Tomus XVIa).

Ωριγένης

Origen v.6.1; Hexapla (contd).


PG 16b (Τόμος 16b, Tomus XVIb).

Ωριγένης

Origen v.6.2; Hexapla (contd) on Proverbs-Jeremiah.


PG 16c (Τόμος 16c, Tomus XVIc).

Ωριγένης

Origen v.6.3; Hexapla (contd); Hippolytus, Philosophumena.


PG 17 (Τόμος 17, Tomus XVII).

Ωριγένης

Origen v.7; Supplements to Exegetica.  Spuria: commentary on Job.  Materials on Origen: Apology for Origen by Pamphilus; Rufinus on the adulteration of Origen’s works; Huet’s Origeniana &c.


PG 18 (Τόμος 18, Tomus XVIII).

Μεθόδιος Πατάρων, Αλέξανδρος Λυκοπόλεως, Πέτρος Α΄ Αλεξανδρείας, Αλέξανδρος Αλεξανδρείας, Ευστάθιος Αντιοχείας, Τίτος Βόστρων, Μάρκελλος Αγκύρας, Θεόδωρος Ηρακλείας

Methodius; Alexander of Lycopolis, Anti-manichaean; Peter of Alexandria; Alexander of Alexandria; Eustathius of Antioch; Theodore of Heraclea; Titus of Bostra, 3 books against the Manichaeans.


PG 19 (Τόμος 19, Tomus XIX).

Ευσέβιος Παμφίλου

Eusebius v.1; Chronicon.


PG 20 (Τόμος 20, Tomus XX).

Ευσέβιος Παμφίλου

Eusebius v.2; Historia Ecclesiastica, Vita Constantini &c, Martyrs of Palestine &c, letters.


PG 21 (Τόμος 21, Tomus XXI).

Ευσέβιος Παμφίλου

Eusebius v.3; Praeparatio Evangelica.


PG 22 (Τόμος 22, Tomus XXII).

Ευσέβιος Παμφίλου

Eusebius v.4; Demonstratio Evangelica, Adv. Hieroclem, De nominis hebraicis, Quaestiones Evangelicae, Eclogae Propheticae, Fragments, Canons.


PG 23 (Τόμος 23, Tomus XXIII).

Ευσέβιος Παμφίλου

Eusebius v.5; Commentary on the Psalms.


PG 24 (Τόμος 24, Tomus XXIV).

Ευσέβιος Παμφίλου

Eusebius v.6; Commentary on the Psalms (contd), Commentary on Isaiah, Commentary on Luke, Exegetical fragments, Theophania, De solemnitate paschalis, Contra Marcellum, Ecclesiastical theology, 12 opuscula.


PG 25 (Τόμος 25, Tomus XXV).

Αθανάσιος Αλεξανδρείας ο Μέγας

Athanasius v.1.


PG 26 (Τόμος 26, Tomus XXVI).

Αθανάσιος Αλεξανδρείας ο Μέγας

Athanasius v.2.


PG 27 (Τόμος 27, Tomus XXVII).

Αθανάσιος Αλεξανδρείας ο Μέγας

Athanasius v.3, Exegetical works.


PG 28 (Τόμος 28, Tomus XXVIII).

Αθανάσιος Αλεξανδρείας ο Μέγας

Athanasius v.4;Dubia & spuria.


PG 29 (Τόμος 29, Tomus XXIX).

Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας

Basil v.1; Homilies on the Hexameron; on the Psalms; 5 books against Eunomius.


PG 30 (Τόμος 30, Tomus XXΧ).

Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας

Basil v.2; 3 orations, homilies on the Psalms, Commentary on Isaiah, De Virginitate, &c.  Eunomius, Apology.


PG 31 (Τόμος 31, Tomus XXΧΙ).

Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας

Basil v.3; Homilies, Sermons, Ascetica, Moralia, rules; also dubia and liturgies.


PG 32 (Τόμος 32, Tomus XXII).

Βασίλειος Καισαρείας ο Μέγας

Basil v.4; De Spiritu Sancto; Letters.  Appendix: Simon Logothetes, 24 sermons excerpted from Basil.


PG 33 (Τόμος 33, Tomus XXΧΙΙΙ).

Κύριλλος Α΄ Ιεροσολύμων, Πέτρος Β’ Αλεξανδρείας, Τιμόθεος Αλεξανδρείας, Απολλινάριος Λαοδικείας, Ισαάκ εξ Ιουδαίων, Διόδωρος Ταρσού

Cyril of Jerusalem, Catecheses &c; Peter of Alexandria, Letter; Timothy of Alexandria, Responsa; Apollinaris of Laodicea, Commentary on the Psalms; Isaac the Jew; Diodorus of Tarsus.


PG 34 (Τόμος 34, Tomus XXXIV).

Μακάριος Αιγύπτιος και Μακάριος Αλεξανδρέας, Λαυσαϊκόν Παλλαδίου Ελενουπόλεως

Macarius the Egyptian; Macarius of Alexandria, Apophthegms &c; Palladius, Lausiac History.


PG 35 (Τόμος 35, Tomus XXXV).

 Γρηγόριος Ναζιανζηνός.

Gregory Nazianzen v.1; Orations 1-26.


PG 36 (Τόμος 36, Tomus XXΧVI).

Γρηγόριος Ναζιανζηνός, και οι σχολιαστές του Ηλίας Κρήτης (βλέπε και στον τόμο 97), Νικήτας Σερρών (βλέπε και στον τόμο 127), Νόννος Πανοπολίτης (βλέπε και στον τόμο 43), Βασίλειος Καισαρείας ο νεώτερος (βλέπε και στον τόμο 111) και ένας ανώνυμος.

Gregory Nazianzen v.2; Orations 27-45, On Ezechiel, Ecclesiastes, De fide orthodoxa, Contra Astronomos, liturgy, Prologue of Rufinus to his works; Elias of Crete, Commentary on orations of Gregory; Nicetas of Serrae, on orations of Gregory, scholia on orations against Julian.


PG 37 (Τόμος 37, Tomus XXXVII).

 Γρηγόριος Ναζιανζηνός.

Gregory Nazianzen v.3; Letters, Testament, Poems.  Index of subjects.


PG 38 (Τόμος 38, Tomus XXΧVIII).

Γρηγόριος Ναζιανζηνός, και οι σχολιαστές του Κοσμάς Ιεροσολυμίτης (βλέπε και στον τόμο 98), Νικήτας Παφλαγών (ή Νικήτας Δαυΐδ, βλέπε και στον τόμο 105) και ένας ανώνυμος, Καισάριος (αδελφός του Γρηγορίου).

Gregory Nazianzen, v.4; Poems (contd), Epitaphs, Epigrams, Tragedy: Christus Patiens.  Cosmas of Jerusalem &c, commentaries on Gregory’s works.  Caesarius, brother of Gregory; 4 dialogues.  Full indexes.


PG 39 (Τόμος 39, Tomus XXXIX).

Αμφιλόχιος Ικονίου, Δίδυμος Αλεξανδρεύς, Νεκτάριος Κωνσταντινουπόλεως

Didymus of Alexandria; Amphilochius of Iconium, orations; Nectarius, sermon.


PG 40 (Τόμος 40, Tomus XL).

Φίλων Καρπασίου, Αστέριος Αμασείας, Νεμέσιος Εμέσης, Ιερώνυμος Ιεροσολυμίτης, Ωρσίσιος, Σεραπίων Θμούεως, Παχώμιος, Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, Θεόδωρος αββάς, Ησαΐας αββάς, Ευάγριος Ποντικός

Philo Carpasius, Ennaratio on the Song of Songs; Asterius of Amasea, homilies; Nemesius, on the nature of man; Hieronymus Graecus, on the Trinity between Jews and Christians, de effectu baptismi et notis Christiani; Orsiesius; Serapion; Pachomius; Antony the Great; Theodorus Abbas; Serapio and Paphnutius; Isias Abbas; Evagrius Ponticus; overflow from Macarius.


PG 41 (Τόμος 41, Tomus XLI).

Επιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου

Epiphanius v.1; Panarion.


PG 42 (Τόμος 42, Tomus XLII).

Επιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου

Epiphanius v.2; Panarion (contd), Expositio fidei, Anacephalaeosis; Appendix: dissertations.


PG 43 (Τόμος 43, Tomus XLIII).

Επιφάνιος Σαλαμίνας Κύπρου, Νόννος Πανοπολίτης (βλέπε και στον τόμο 36)

Epiphanius v.3; Various works, dubia.  Nonnus of Panopolis; Paraphrasis, Dionysiaca, Collectio from Gregory Nazianzen.


PG 44 (Τόμος 44, Tomus XLIV).

Γρηγόριος Νύσσης

Gregory of Nyssa v.1; Exegetica.


PG 45 (Τόμος 45, Tomus XLV).

Γρηγόριος Νύσσης

Gregory of Nyssa v.2; Dogmatica.


PG 46 (Τόμος 46, Tomus XLVI).

Γρηγόριος Νύσσης

Gregory of Nyssa v.3; Dogmatica (contd), Ascetica, Orationes, dubia.


PG 47 (Τόμος 47, Tomus XLVII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.1.1; Prefatory remarks, by Montfaucon &c, vita by Palladius, other vitas.ad Theodorum lapsum; against enemies of the monastic life; comparatio; De compunctione; to Stagirus vexed by a demon; subintroductas.


PG 48 (Τόμος 48, Tomus XLVIII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.1.2; De virginitate; Ad viduam juniorem; De sacerdotio; When he was ordained; On the incomprehensible nature of God; Contra Judaeos et Gentiles; 8 adversus Judaeos; de anathemate; in kalendas; de Lazaro; Spuria; notes.


PG 49 (Τόμος 49, Tomus XLIX).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.2.1; 21 homilies on the statues; 2 catecheses; 3 on the idiocy of the devil; 9 on penitence; feast-day sermons.


PG 50 (Τόμος 50, Tomus L).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.2.2; feast-day sermons (contd); dubia and spuria; notes by Henry Saville &c. Index Rerum.


PG 51 (Τόμος 51, Tomus LI).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.3.1; 25 homilies on NT passages.


PG 52 (Τόμος 52, Tomus LII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.3.2; 15 works from Constantinople, Letters, spuria; notes by Henry Savile &c; Index.


PG 53 (Τόμος 53, Tomus LIII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.4.1; Homilies on Genesis.


PG 54 (Τόμος 54, Tomus LIV).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

54. Chrysostom v.4.2; Homilies on Genesis (contd), 9 sermons on Genesis, 5 sermons on Anna, 3 homilies on David and Saul, notes.


PG 55 (Τόμος 55, Tomus LV).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.5; Expositio in psalmos, Dubia in ps. 50, Spuria in psalmos.


PG 56 (Τόμος 56, Tomus LVI).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.6; various OT homilies, contra ludos et theatrain natalem Christi diem, other works; Severian of Gaballa, 6 sermons on the creation, on the serpent.


PG 57 (Τόμος 57, Tomus LVII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.7.1; 90 Homilies on Matthew.


PG 58 (Τόμος 58, Tomus LVIII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.7.2; Homilies contd; fragments.


PG 59 (Τόμος 59, Tomus LIX).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.8: 88 homilies on John; spuria.


PG 60 (Τόμος 60, Tomus LX).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.9; Homilies on Acts, Romans, Spuria.


PG 61 (Τόμος 61, Tomus LXI).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.10; Homilies on Corinthians, Galatians; spuria.


PG 62 (Τόμος 62, Tomus LXII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.11; Ephesians, Col., Thess., Tim., Tit., Phil., spuria.


PG 63 (Τόμος 63, Tomus LXIII).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Chrysostom v.12; Hebrews, other sermons; Severian of Gaballa, de sigillis.


PG 64 (Τόμος 64, Tomus LXIV).

Ιωάννης ο Χρυσόστομος, Μελέτιος μοναχός

Chrysostom v.13 and last; homilies, extra material, catalogues of his works, extra homilies not in the Benedictine edition. Meletius Monachus; fragments. Index to Chrysostom volumes.


PG 65 (Τόμος 65, Tomus LXV).

Σεβηριανός Γαβάλων, Θεόφιλος ο Αλεξανδρείας, Παλλάδιος Ελενουπόλεως, Φιλοστόργιος, Αττικός Κωνσταντινουπόλεως, Πρόκλος Κωνσταντινουπόλεως, Φλαβιανός Κωνσταντινουπόλεως, Μάρκος Ερημίτης, Μάρκος Διάδοχος Φωτικής, Μάρκος διάκονος

Severian of Gabala; Theophilus of Alexandria; Palladius, Lausiac History; Philostorgius, HE; Atticus, Epistolae; Proclus, Orationes, Homiliae, Sermones; Flavian; Mark the Hermit; Marcus Diadochus; Mark the Deacon, Vita Porphyrii Gazaensis.


PG 66 (Τόμος 66, Tomus LXVI).

Θεόδωρος Μοψουεστίας, Συνέσιος Πτολεμαΐδος, Αρσένιος Ερημίτης

Theodore of Mopsuestia, Commentary on the 12 minor prophetsFragments on Genesis, Expositio in Psalmos / Iob / Canticum canticorum, Commentaries on the NT, Dogmatic fragments; Synesius; Arsenius, Doctrina et exhortatioApophthegms, Ad nomicum tentorum.


PG 67 (Τόμος 67, Tomus LXVII).

Σωκράτης Σχολαστικός, Ερμείας Σωζόμενος Σαλαμίνιος

Socrates, Historia Ecclesiastica; Sozomen, Historia Ecclesiastica.


PG 68 (Τόμος 68, Tomus LXVIII).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.1: De adoratione in spiritu et veritate libri xvii.


PG 69 (Τόμος 69, Tomus LXIX).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.2: GlaphyraExplanatio in psalmosfragments on Kings, other OT.


PG 70 (Τόμος 70, Tomus LXX).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.3: Commentary on IsaiahFragments on Jeremiah, Baruch and Daniel.


PG 71 (Τόμος 71, Tomus LXXI).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.4: Commentaries on: Hosea, Joel, Amos, Jonah, Abdiah, Micaiah, Nahum, Habakuk, Haggai, etc.


PG 72 (Τόμος 72, Tomus LXXII).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.5: Commentaries on 12 minor prophets contdCommentary on Matthew (fragments), Commentary on Luke.


PG 73 (Τόμος 73, Tomus LXXIII).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.6: Commentary on John.


PG 74 (Τόμος 74, Tomus LXXIV).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.7: Commentary on John (contd), Fragments on ActsCommentaries and fragments on other NT letters.


PG 75 (Τόμος 75, Tomus LXXV).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.8:  ThesaurusDe Trinitate &cDe incarnatione unigeniti, Quod unus sit Christus, etc.


PG 76 (Τόμος 76, Tomus LXXVI).

Κύριλλος Αλεξανδρείας

Cyril of Alexandria, v.9: Adversus Nestorium, &c., Apologeticus pro XII capitibus / contra Theodoretum /  ad imperatorem, Contra Julianum libri X, Adversus anthropomorphitas, De recte fide &c.


PG 77 (Τόμος 77, Tomus LXXVII).

Κύριλλος Αλεξανδρείας, Θεόδοτος Αγκύρας, Παύλος Εμέσης, Ακάκιος Βερροίας, Ιωάννης Αντιοχείας, Μέμνων Εφέσου, Ακάκιος Μελιτηνής, Βαβύλας Εδέσσης, Φίρμος Καισαρείας Καππαδοκίας, Αμφιλόχιος Σίδης

Cyril of Alexandria, v.10: Epistolae, Homiliae, dubia;  Theodotus of Ancyra; Paul of Emesa; Acacius of Beroea; John of Antioch; Memnon of Ephesus; Acacius of Melitene; Rabula of Edessa; Firmus of Caesarea; Amphilochius of Side.


PG 78 (Τόμος 78, Tomus LXXVIII).

Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης

Isidore of Pelusium, Epistolae; Zosimus Abbas.


PG 79 (Τόμος 79, Tomus LXXIX).

Νείλος Αγκυρανός, Υπερέχιος αββάς

Nilus Abbas, works on monasticism; Hyperechius.


PG 80 (Τόμος 80, Tomus LXXX).

Θεοδώρητος Κύρου

Theodoret v.1: Quaestiones on OT books, Interpretatio in psalmos.


PG 81 (Τόμος 81, Tomus LXXXI).

Θεοδώρητος Κύρου

Theodoret v.2: Explanatio‘s on Song of Songs / Isaiah / Jeremiah / Ezekiel / Daniel / 12 minor prophets.


PG 82 (Τόμος 82, Tomus LXXΧII).

Θεοδώρητος Κύρου

Theodoret v.3: Commentary on Paul’s letters, Historia Ecclesiastica, Historia Religiosa, Oratio de caritate. Valesius’ notes on the HE.


PG 83 (Τόμος 83, Tomus LXXXIII).

Θεοδώρητος Κύρου

Theodoret v.4: EranistesdemonstrationsCompendium haereticarum fabularum, De providentia, Curatio affectionum graecarum, libellus contra Nestorium, 27 books against various propositions, De Trinitate, EpistolaeReprehensio of Cyril’s 12 anathemas, index.


PG 84 (Τόμος 84, Tomus LXXXIV).

Θεοδώρητος Κύρου

Theodoret v.5: various dissertations on Theodoret by John Garner.


PG 85 (Τόμος 85, Tomus LXXXV).

Βασίλειος Σελευκείας, Ευθάλιος διάκονος, Ιωάννης Καρπάθιος, Ευδοκία Αυγούστα, Αινείας Γαζαίος, Ζαχαρίας Μυτιλήνης, Γελάσιος Κυζικηνός, Θεότιμος Τόμιος ο νεώτερος, Αμμώνιος πρεσβύτερος Αλεξανδρείας, Ανδρέας Σαμοσάτων, Γεννάδιος Κωνσταντινουπόλεως, Κυντιανός Αρκουλιανών, Κάνδιδος Ίσαυρος, Αντίπατρος Βόστρων, Δαλμάτιος Κυζίκου, Τιμόθεος Βηρυτού, Ευστάθιος Βηρυτού

Basil of Seleucia; Gelasius of Cyzicus, History of the council of Nicaea; Zacharias of Mitylene, Disputatio de mundi opificio, Contra Manichaeos, historical fragments; Euthalius the Deacon; John Carpathius; Eudocia the empress; Aeneas of Gaza; Theotimus Junior; Ammonius presbyter of Alexandria; Andreas Samosatensis; Gennadius the patriarch; Quintianus; Candidus Isaurus; Antipater Bostrensis; Dalmatius the monk; Timotheus of Beirut; Eustathius of Beirut; anonymous historical fragments.


PG 86a (Τόμος 86a, Tomus LXXXVIa).

Τιμόθεος Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννης Μαξέντιος, Θεόδωρος Αναγνώστης, Προκόπιος πρεσβύτερος Τύρου, Θεόδωρος Σκυθοπόλεως, Τιμόθεος πρεσβύτερος Ιεροσολύμων, Τιμόθεος πρεσβύτερος Αντιοχείας, Τιμόθεος Γ’ Αλεξανδρείας, Θεοδόσιος Αλεξανδρείας, Ευσέσιος Αλεξανδρείας, Ευσέβιος Εμέσης, Γρηγέντιος Ταφάρ, Επιφάνιος Κωνσταντινουπόλεως, Επιφάνιος Κύπρου ο νεώτερος, Ισαάκ Νινευΐ ο Σύρος, Βαρσανούφιος αββάς, Ευστάθιος μοναχός, Ιουστινιανός αυτοκράτωρ, Αγαπητός διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Λεόντιος Βυζάντιος

Leontius of Byzantium v.1; Justinian the emperor; many others.


PG 86b (Τόμος 86b, Tomus LXXXVIb).

Λεόντιος Βυζάντιος, Εφραίμ Αντιοχείας, Παύλος Σιλεντάριος, Ευτύχιος Κωνσταντινουπόλεως, Ευάγριος Σχολαστικός, Ευλόγιος Αλεξανδρείας, Συμεών ο Θαυμαστορείτης. Οι επόμενοι ανήκουν στον 7ο αιώνα: Ζαχαρίας Ιεροσολύμων, Μόδεστος Ιεροσολύμων, Ιόβιος μοναχός, Ερέχθιος Αντιοχείας της Πισιδίας, Πέτρος Λαοδικείας

Leontius of Byzantium v2, Contra fraudes Apollinistarum, others;  Ephraim of Antioch, fragments; Paul the Silentiary, Description of Hagia Sophia; Eutychius of Constantinople; Evagrius Scholasticus, Historia Ecclesiastica; Simeon Junior; Zacharias of Jerusalem, Letter after the Persian attack; Modestus of Jerusalem; Job the Monk; Erechtius of Antioch in Persia; Peter of Laodicea.


PG 87a (Τόμος 87a, Tomus LXXXVIIa).

Προκόπιος ο Γαζαίος

Procopius of Gaza v.1, OT commentaries.


PG 87b (Τόμος 87B, Tomus LXXXVIIb).

Προκόπιος ο Γαζαίος

Procopius of Gaza v.2, more OT commentaries.


PG 87c (Τόμος 87c, Tomus LXXXVIIc).

Προκόπιος ο Γαζαίος, Αλέξανδρος μοναχός, Ιωάννης Μόσχος, Σωφρόνιος Ιεροσολύμων

Procopius of Gaza v.3: Panegyric on Anastasius, description of Hagia Sophia, Monody on its collapse in an earthquake; John Moschus; Sophronius of Jerusalem; Alexander the monk.


PG 88 (Τόμος 88, Tomus LXXXVIII).

Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, Κωνσταντίνος διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Διάλεκτοι Φωτεινού μανιχαίου και Παύλου χριστιανού, Ιωάννης της Κλίμακος, Αγαθίας Μυριναίος, Δωρόθεος αρχιμανδρίτης, Γρηγόριος Αντιοχείας, Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως ο Νηστευτής

Cosmas Indicopleustes, Christian Topography; Constantine the Deacon, Laudatio omnium martyrum, Disputatio cum Photino Manichaeo; John Climacus, The LadderLiber ad pastorem; Agathias Myrinaeus, Historiarum lib. V; Dorotheus the Archimandrite; Gregory of Antioch; John Jejunator.


PG 89 (Τόμος 80, Tomus LXXXIX).

Αναστάσιος Σιναΐτης Αντιοχείας, Αναστάσιος Αντιοχείας ο νεώτερος, Αναστάσιος Θεουπόλεως, Αναστάσιος αββάς, Αναστάσιος Δ’ Αντιοχείας, Αναστάσιος πρεσβύτερος, Αντίοχος μοναχός

Anastasius the Sinaite;  Anastasius I of Antioch; Anastasius Abbas; Antiochus of Saba.


PG 90 (Τόμος 90, Tomus XC).

Μάξιμος ο Ομολογητής (βλέπε και τόμο 4)

Maximus the Confessor v.1.


PG 91 (Τόμος 91, Tomus XCI).

Μάξιμος ο Ομολογητής (βλέπε και τόμο 4), Θαλάσσιος o ΛίβυοςΘεόδωρος Ραϊθηνός

Maximus the Confessor v.2; Thalassius Abbas, De caritateLibellus ad Theodosium imperatorem; Theodorus Raithuensis Abbas.


PG 92 (Τόμος 92, Tomus XCII).

Χρονικόν Πασχάλιον, Γεώργιος Πισίδης

Chronicon Pascale (from the creation to year 20 of Heraclius); George of Pisidia, On Heraclius’ Persian expeditionOn the Avar wars, &c.


PG 93 (Τόμος 93, Tomus XCIII).

Ολυμπιόδωρος, Ησύχιος Ιεροσολύμων, Λεόντιος Νεαπόλεως, Λεόντιος Δαμασκηνός

Hesychius of Jerusalem, Biblical commentaries; Olympiodorus of Alexandria, Commentaries on OT, Luke; Leontius Neapoleos in Cypro.


PG 94 (Τόμος 94, Tomus XCIV).

Ιωάννης ο Δαμασκηνός

John Damascene v.1: Dialectica, De Haeresibus, Expositio Fidei Orthodoxa, Pro sacris imaginibus, De recta sententia, Contra Jacobitas, Contra Manichaeos, Disputatio Christiani et SaraceniDe draconibus fragmentum.


PG 95 (Τόμος 95, Tomus XCV).

Ιωάννης ο Δαμασκηνός

John Damascene v.2: (various), Sacra Parallela.


PG 96 (Τόμος 96, Tomus XCVI).

Ιωάννης ο Δαμασκηνός, Ιωάννης Κωνσταντινουπόλεως, Ιωάννης Νικαίας, Ιωάννης Ευροίας

John Damascene v.3: Sacra Parallela (contd), Homiliae, Precationes, Carmina, Vita Barlaam et Joasaph, S. Artemii Passio, Disputatio cum Manichaeo, Disputatio Saraceni cum Christiano, Adversus Iconoclastes, Hymni, fragmentum in Matthaeum; John of Constantinople; John of Nicaea, De Nativitate Domini; John of Euboea.


PG 97 (Τόμος 97, Tomus XCVII).

Ηλίας Κρήτης (βλέπε και στον τόμο 36), Θεόδωρος Αβουκάρας, Ιωάννης Μαλάλας, Ανδρέας Κρήτης, Γρηγόριος Ακραγαντίνων.

John Malalas, Chronographia; Andrew of Crete, 21 homilies, De imaginibus, Computus paschalis, Canones, Idiomela, Iambi ad Agathonem; Theodorus Abucara, Ascetica.


PG 98 (Τόμος 98, Tomus XCVIII).

Γερμανός Κωνσταντινουπόλεως, Κοσμάς Ιεροσολυμίτης(βλέπε και στον τόμο 38), ανώνυμος, Πανταλέων διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Αδριανός συγγραφεύς, Επιφάνιος διάκονος Κατάνης, Παχώμιος μοναχός, Φιλόθεος μοναχός, Ταράσιος Κωνσταντινουπόλεως

Germanus of Constantinople; Cosmas of Jerusalem, Hymns, Scholia in Gregorii Nazianzeni carmina; Gregory II of Agrigento; Anonymus Becuccianus; Pantaleon the deacon; Adrian the Monk; Epiphanius Catanensis; Pachomius the Monk, On the usefulness of divine scriptureDe cartanitas haereticis; Philotheus the Monk; Tarasius the Archbishop, Apologeticus ad populum, Letters, Oratio in SS. Deiparae.


PG 99 (Τόμος 99, Tomus XCIX).

Θεόδωρος ο Στουδίτης

Theodore the Studite, Adversus IconomachosOrationes, Epistolarum libri II, etc.


PG 100 (Τόμος 100, Tomus C).

Νικηφόρος Κωνσταντινουπόλεως, Στέφανος διάκονος Κωνσταντινουπόλεως, Προκόπιος διάκονος και χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος Δεκαπολίτης, Χριστοφόρος Αλεξανδρείας, Μεθόδιος Κωνσταντινουπόλεως, Γεώργιος Νικομηδείας

Nicephorus of Constantinople, Breviarium historicum, Chronographia brevis, etc.; Stephanus Diaconus; Procopius Diaconus; Gregorius Decapolita, Sermo historicus on a vision of a Moslem who converted to Christ; Christophorus of Alexandria; Methodius of Constantinople; Gregory of Nicomedia, Orationes, Idiomela.


PG 101 (Τόμος 101, Tomus CI).

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως ο Μέγας

Photius v.1: ExegeticaQuaestiones Amphilochiana, Commentary on NT.


PG 102 (Τόμος 102, Tomus CII).

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως ο Μέγας

Photius v.2: Dogmatica: Contra Manichaeos lib. IV, De spiritus sancti, Homiliae, Carmina, Epistolarum lib. III.


PG 103 (Τόμος 103, Tomus CIII).

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως ο Μέγας

Photius v.3: Bibliotheca.


PG 104 (Τόμος 104, Tomus CIV).

Φώτιος Κωνσταντινουπόλεως ο Μέγας, Πέτρος Σικελιώτης, Βαρθολομαίος Εδεσηνός

Photius v.4: Bibliotheca (contd), Syntagma Canonum, Nomocanon, Interrogationes; Peter Siculus, Historia Manichaeorum, 3 sermons against Manichaeans; Peter of Argos; Bartholomew of Edessa, Elenchus et confutatio Agareni, Contra Muhammed.


PG 105 (Τόμος 105, Tomus CV).

Νικήτας Παφλαγών Νικήτας Δαυΐδ – βλέπε και στον τόμο 38), Νικήτας ΒυζάντιοςΘεόγνωστος μοναχός, ανώνυμος, Ιωσήφ υμνογράφος

Nicetas David Paphlago; Nicetas Byzantinus, Refutatio epistolae regis Armeniae, Confutatio dogmatum Mahomedis; Theognostus the monk; Anonymus, Life of S. Nicolas the Studite; Josephus Hymnographicus.


PG 106 (Τόμος 106, Tomus CVI).

Ιώσηπος χριστιανός, Νικηφόρος φιλόσοφος, Ανδρέας Καισαρείας Καππαδοκίας, Αρέθας Καισαρείας Καππαδοκίας, Ιωάννης γεωμέτρης, Κοσμάς βεστίτωρ, Λέων πατρίκιος, Αθανάσιος Κορίνθου

Josephus Christianus; Nicephorus Philosophus; Andrew of Caesarea in Cappadocia, Commentarius in Apocalypsin; Arethas his successor; Joannes Geometra; Cosmas Vestitor; Leo Patricius; Athanasius of Corinth; (Greek works of unknown age).


PG 107 (Τόμος 107, Tomus CVII).

Λέων αυτοκράτωρ

Leo the Emperor: Theologica: 19 homilies and panegyrics, Letter to Omar, king of the Saracens, others, Juridical and canonical works – and  Poems, Apologia, Epigrams, Tactica sive de re militariaoracula.


PG 108 (Τόμος 108, Tomus CVIII).

Θεοφάνης Ομολογητής, ανώνυμος, Λέων γραμματικός (βλέπε και στον τόμο 120), Αναστάσιος βιβλιοθηκάριος

Theophanes, Chronographia; Vita Leonis Armenii; Leo Grammaticus, Chronographia; Anastasius Bibliothecarius, Historia Ecclesiastica ex Theophane.


PG 109 (Τόμος 109, Tomus CIX).

ανώνυμος, Συνεχιστής Θεοφάνους, Ιωάννης Ιεροσολυμίτης, Ιωάννης Καμηνιάτης, Δημήτριος Κυδώνης, Συμεών μάγιστρος και λογοθέτης, Γεώργιος μοναχός (βλέπε και στον τόμο 111), Ιωσήφ Γενέσιος

Historical works: 4 books of continuation of Theophanes; Constantine Porphyrogenitus, De vita et rebus avi sui Basilii Macedonis; 2 books on the lives of the emperors Leo, Alexander, and Romanus; Dissertatio steliteutica contra iconomachos (7th century); John of Jerusalem, Narratio de origine motuum iconoclastarum; John Cameniates, Narratio de excidio Thessalonicae; Gregory the monk, ex vita Basil Junioris; Symeon Magister et Logothetes, Annales a Leo Armenio ad Nicephorum Phocam; George the monk, Lives of the recent emperors;  Josephus Genesius, History of Constantinople.


PG 110 (Τόμος 110, Tomus CX).

Γεώργιος μοναχός ο αμαρτωλός

George Hamartolus / George the Monk, Chronicum breve.


PG 111 (Τόμος 111, Tomus CXI).

Νικόλαος Κωνσταντινουπόλεως, ανώνυμος, Βασίλειος Νέων Πατρών, Βασίλειος Καισαρείας ο νεώτερος (βλέπε και στον τόμο 36), Γρηγόριος πρεσβύτερος Καισαρείας, ανώνυμος, Λέων γραμματικός, ανώνυμος, Μωυσής Βαρ-Σεφάς, Θεόδωρος Δαφνοπάτης, Νικηφόρος πρεσβύτερος Κωνσταντινουπόλεως, Ευτύχιος Αλεξανδρείας, Γεώργιος μοναχός (βλέπε και στον τόμο 109)

Nicholas of Constantinople; Anon., Fragmentum historicum; Basil Neopatrensis; Basil the Less, Gregory of Caesarea; Josephus Genesius; Leo Grammaticus; Moses bar Cepha, De paradiso; Theodorus Daphnopata; Nicephorus Presbyter CP.; Eutychius of Alexandria, Annals; George the Monk.


PG 112 (Τόμος 112, Tomus CXII).

Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος

Constantine Porphyrogenitus v.1: De ceremoniis.


PG 113 (Τόμος 113, Tomus CXIII).

Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος, Ιεροκλής γραμματικός, Δέξιππος Αθηναίος, Ευνάπιος Σαρδιανός, Πέτρος Πατρίκιος, Πρίσκος ρήτωρ και σοφιστής, Μάλχος Φιλαδελφεύς, Μένανδρος προτίκτωρ, Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, Άγιος Νίκων, Θεοδόσιος μοναχός

Constantine Porphyrogenitus v.2: De thematibusHieroclis Gramatici SynecdemusDe administrando imperio, Vita Basilii Macedonis, &c.; Anon., Acta S. Nicon in Creta; Theodosius Diaconus, De expugnatione Cretae, &c.


PG 114 (Τόμος 114, Tomus CXIV).

Συμεών ο Μεταφραστής

Simon Metaphrastes v.1. Orations, letters, &c., Vita Sanctorum.


PG 115 (Τόμος 115, Tomus CXV).

Συμεών ο Μεταφραστής

Simon Metaphrastes v.2. Vita Sanctorum (contd.) Mar-Oct.


PG 116 (Τόμος 116, Tomus CXVI).

Συμεών ο Μεταφραστής

Simon Metaphrastes v.3.  Vita Sanctorum (contd.) Nov-Dec., supplements.


PG 117 (Τόμος 117, Tomus CXVII).

Βασίλειος πορφυρογέννητος ο νέος, Λέων διάκονος, Νικηφόρος Φωκάς βασιλεύς, Ιππόλυτος Θηβών, Ιωάννης Γεωργίδης, Ιγνάτιος διάκονος, Νείλος έπαρχος, Χριστοφόρος ασηκρίτης, Μιχαήλ αμαρτωλός, ανώνυμος, Σουΐδας

Basil Porphyrogenitus, Menologium, Constitutiones; Leo the Deacon, History in 10 books; Anon., De velitatione bellica Nicephori aug.Excerpta ex historiis Arabum de expeditionibus Syriacis Nicephori Phocae; Hippolytus Thebanus; Georgides Monachus, Gnomologium; Ignatius Diaconus; Nilus; Christophorus Protoasecretis; Michael Hamartolus; Anon., Versus politici catanuctici; Suidas, 3 indexes.


PG 118 (Τόμος 118, Tomus CXVIII).

Οικουμένιος Τρίκκης

Oecumenius v.1: Commentary on Acts, Commentary on Paul’s letters, Commentary on the Catholic letters.


PG 119 (Τόμος 119, Tomus CXIX).

Οικουμένιος Τρίκκης, Κανονικόν Εκκλησιαστικόν Δίκαιον των Γραικο-Ρωμαίων (συνοδικές και πατριαρχικές αποφάσεις και διατάξεις των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (4ος-14ος αιώνας): Νεκταρίου, Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Γενναδίου, Ταρασίου, Νικηφόρου, Νικολάου Α’, Σισινίου, Σεργίου, Αλεξίου, Μιχαήλ Α’ Κηρουλαρίου, Ιωάννου Η’ Ξιφιλίνου, Ευστρατίου, Νικολάου Γ’, Λέοντος Στυπή, Αρσενίου, Νικολάου Δ’ Μουζάλωνος, Θεοδότου Β’, Κωνσταντίνου Δ’ Λειχούδη, Λουκά του Χρυσοβέργη, Μιχαήλ Γ’ Θεοδοσίου Α’, Γεωργίου Β’ Ξιφιλίνου, Ιωάννου Ι’ Καματηρού, Γερμανού Β’, Μανουήλ Β’, Φιλοθέου και αγνώστων, και άλλων επισκόπων και συγγραφέων: Βασιλείου Αχριδηνού, Νικήτα Ηρακλείας, Δημητρίου Χωματειανού, Ιωάννου Κίτρου, Ηλιού Κρήτης, Νικηφόρου χαρτοφύλακος, Νικήτα Θεσσαλονίκης, Ιωάννου Ζωναρά, Θεοδώρου Βαλσαμώνος, Πέτρου χαρτοφύλακος, Δημητρίου Κυζίκου, Βασιλείου Θεσσαλονίκης, Ματθαίου μοναχού, Μιχαήλ Χούμνου Θεσσαλονίκης)

Oecumenius v.2: Commentary on the NT (contd.), Sententiae synodales.


PG 120 (Τόμος 120, Tomus CXX).

ανώνυμος, Θεόδωρος Ικονίου, Λέων πρεσβύτερος, Λέων γραμματικός (βλέπε και στον τόμο 108), Ιωάννης πρεσβύτερος, Επιφάνιος μοναχός και πρεσβύτερος, Αλέξιος Κωνσταντινουπόλεως, Δημήτριος Κυζίκου, Συμεών ο νέος θεολόγος, Νικήτας χαρτοφύλαξ, Μιχαήλ Κηρουλάριος, Σαμωνάς Γάζης, Λέων Αχρίδων, Νικήτας Στηθάτος, Ιωάννης Ευχαΐτων, Ιωάννης Ξιφιλίνος, Ιωάννης διάκονος Κωνσταντινουπόλεως

Anon., Vita S. Nili; Theodorus Iconii; Leo Presbyter; Leo Grammaticus; Epiphanius Monachus; Alexius the patriarch; Demetrius Syncellus; Symeon Junior; Michael Cerularius; Samonas of Gaza, Disceptatio cum Achmed Saraceno; Leo Achridanus; Nicetas Pectoratus; John Xiphilinus, Orations; others.


PG 121 (Τόμος 121, Tomus CXΧΙ).

Γεώργιος Κεδρηνός

George Cedrenus v.1: Compendium Historiarum.


PG 122 (Τόμος 122, Tomus CXΧΙΙ).

Γεώργιος Κεδρηνός, Ιωάννης Σκυλίτζης κουροπαλάτης, Μιχαήλ Ψελλός

George Cedrenus v.2: Compendium Historiarum (contd); John Scylitzes, Breviarium historicum; Michael Psellus, many works.


PG 123 (Τόμος 123, Tomus CXXIII).

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας

Theophylact of Bulgaria v.1: Ennaratio in Evangelium Matthaei / Marci / Lucae / Joannis.


PG 124 (Τόμος 124, Tomus CXXIV).

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας

Theophylact of Bulgaria v.2: Commentarius in Joannis Evangelium (contd.); Commentary on Paul’s letters.


PG 125 (Τόμος 125, Tomus CXXV).

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας

Theophylact of Bulgaria v.3: Commentary on Paul’s letters (contd); 1 and 2 Peter; alternative versions of commentaries.


PG 126 (Τόμος 126, Tomus CXXVI).

Θεοφύλακτος Βουλγαρίας

Theophylact of Bulgaria v.4: More NT commentaries; Orations, Letters, Commentaries on minor prophets.  Indexes.


PG 127 (Τόμος 127, Tomus CXXVII).

Νικηφόρος Βρυέννιος, Κωνσταντίνος Μανασσής, Νικόλαος Γ’ Γραμματικός, Λουκάς αββάς Κρυπτοφέρρης, Νίκων μοναχός, Αναστάσιος Καισαρείας Παλαιστίνης, Νικήτας Σερρών (βλέπε και στον τόμο 36), Ιάκωβος μοναχός, Φίλιππος Σολιτάριος, Ιώβ μοναχός, Πέτρος Χρυσολάνος, Αλέξιος Κομνηνός αυτοκράτωρ, Ειρήνη Αυγούστα, Ηλίας πρεσβύτερος, Νικηφόρος Βοτανειάτης, Νικήτας Σίδης

Nicephorus Bryennius, 4 books of history to 1081 AD; Constantine Manasses, Compendium chronicum; Nicolaus of Constantinople; Lucas Abbas; Nicon monachus; Anastasius of Caesarea; Nicetas Serronis, Commentary on the orations of Gregory NazianzenEpithets of the gods and goddesses, &c; Jacobus Monachus; Philip the solitary; Job Monachus; Peter Chrysolanus; Alexius Comnenus the emperor, Novellae; Irene the empress; Nicetas Seidus.


PG 128 (Τόμος 128, Tomus CXΧVIII).

Ευθύµιος Ζιγαβηνός

Euthymius Zigabenus v.1: Commentary on the Psalms.


PG 129 (Τόμος 129, Tomus CXΧIX).

Ευθύµιος Ζιγαβηνός

Euthymius Zigabenus v.2: Commentary on the 4 gospels.


PG 130 (Τόμος 130, Tomus CXXX).

Ευθύµιος Ζιγαβηνός

Euthymius Zigabenus v.3: Panoplia dogmatica.


PG 131 (Τόμος 131, Tomus CXXXI).

Ευθύµιος Ζιγαβηνός, Άννα Κομνηνή

Euthymius Zigabenus v.4: Expositio symboli, Disputatio cum philosopho Saraceno, Contra Massilianos, Contra Phundagiatas seu Bogomilos, In adoratione; Anna Comnena, Alexiad; Index.


PG 132 (Τόμος 132, Tomus CXXXII).

Θεοφάνης Κεραμεύς, Νείλος Δοξαπατρής, Ιωάννης Αντιοχείας, Ιωάννης Β’ ο Κομνηνός, Ισαάκ καθολικός Αρμενίας

Theophanes, Homiliae; Nilus Doxapatrius, Notitia thronorum patriarchalium, ad Rogerium Siciliae regem; John of Antioch; John Comnenus the emperor; Isaac the great of Armenia, Against Armenian heretics &c.


PG 133 (Τόμος 133, Tomus CXXXIII).

Αρσένιος Φιλοθεΐτης, Θεωριανός, Ιωάννης Κίνναμος, Μανουήλ Κομνηνός αυτοκράτωρ, Αλέξιος Κομνηνός ο Β’ αυτοκράτωρ, Ανδρόνικος Κομνηνός αυτοκράτωρ, Ιωάννης φωκάς, Επιφάνιος ο Αγιοπολίτης, Περδίκος πρωτονοτάριος, ανώνυμος, Θεόδωρος Πρόδρομος

John Cinnamus, Historiarum libri septem; Manuel Comnenus the emperor; Alexius Comnenus the emperor; Andronicus Comnenus, Dialogus contra Judaeos; 12th century descriptions of the holy land; Theodorus Prodromus; other 12th century writers.


PG 134 (Τόμος 134, Tomus CXXXIV).

Ιωάννης Ζωναράς

John Zonaras v.1: Annales.


PG 135 (Τόμος 135, Tomus CXΧXV).

Ιωάννης Ζωναράς, Γεώργιος Ξιφιλίνος, Ισαάκιος Β’ Άγγελος αυτοκράτωρ, Νεόφυτος ο έγκλειστος, Ιωάννης Χηλάς, Νικόλαος Μεθώνης, Ευστάθιος Θεσσαλονίκης

John Zonaras v.2: Annales (contd), other works; George Xiphilinus; Isaac Angelus the emperor; Neophytus, De calamitates insulae Cypri imperantibus Latinis; John Chilas; Nicolaus Methonensis; Eustathius of Thessalonica, Orations, funeral oration for Manuel Comnenus &c.


PG 136 (Τόμος 136, Tomus CXΧXVI).

Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Αντώνιος μοναχός (Μέλισσα)

Eustathius of Thessalonica (contd), About the capture of Thessalonica by the LatinsPrologus ad Pindarica, &c; Antonius Melissa, Sententiae ex sacris et profanis auctoribus.


PG 137 (Τόμος 137, Tomus CXXXVII).

 Θεόδωρος Βαλσαμών

Theodorus Balsamon v.1: Commentaries on the canons of the ecumenical councils.


PG 138 (Τόμος 138, Tomus CXΧXVIII).

Θεόδωρος Βαλσαμών

Theodorus Balsamon v.2: Commentaries (contd), &c.


PG 139 (Τόμος 139, Tomus CXΧXIX).

Ισίδωρος Θεσσαλονίκης, Νικήτας Θεσσαλονίκης, Ιωάννης Κίτρου, Μάρκος Αλεξανδρείας, Ιωήλ χρονογράφος, Νικήτας Χωνιάτης (Ακομινάτος)

Isidore of Thessalonica, Sermons; Nicetas Maroneae; John of Citrus; Marcus of Alexandria; Joel Chronographus, Chronologia compendiara; Nicetas Choniates, Historia Byzantina (from John Comnenus to 1204), On ancient statues destroyed by the Franks after the fall of the cityThesaurus in 14 books (1-5)


PG 140 (Τόμος 140, Tomus CXL).

Νικήτας Χωνιάτης, Ανώνυμος Έλληνας, Μιχαήλ Ακομινάτος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, Θεόδωρος Αλανίας, Μανουήλ μέγας ρήτωρ, Πανταλέων διάκονος, Μανουήλ Χαριτόπουλος, Γερμανός Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Μανουήλ Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Μιχαήλ Χούμνος, Θεόδωρος Δούκας Λάσκαρις, Μεθόδιος μοναχός, Νικηφόρος Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Κωνσταντίνος Ακροπολίτης, Αρσένιος Αυτωρειανός, Γεώργιος Ακροπολίτης, Θεόδωρος Β΄ Λάσκαρης, Νικηφόρος Χούμνος

 Nicetas Choniates (contd); Various, Letter of the Greeks to Innocent III after the fall of Constantinople;


PG 141 (Τόμος 141, Tomus CXLI).

Ιωάννης Βέκκος, Κωνσταντίνος Μελιτηνιώτης, Γεώργιος Μετοχίτης

Michael Acominatus; Theodorus of Alania; Manuel Charitopulus; Germanus II; Michael Chumnus; Theodorus Ducas Lascaris; Methodius Monachus; Nicephorus patriarch of Constantinople; Constantinus Acropolita; Arsenius Autorianus; Georgius Acropolita; &c.


PG 142 (Τόμος 142, Tomus CXLII).

Γρηγόριος Κωνσταντινουπόλεως ο Κύπριος, Αθανάσιος Κωνσταντινουπόλεως, Νικηφόρος Βλεμμύδης

George of Cyprus; Athanasius patriarch of Constantinople; Nicephorus Blemmida.


PG 143 (Τόμος 143, Tomus CXLIII).

Εφραίμιος χρονογράφος, Θεόληπτος Φιλαδελφείας, Γεώργιος Παχυμέρης (βλέπε και τόμο 4)

(1313-30): Ephraemius Chronographus, Caesares (Julius Caesar to Michael Paleologus); Theoleptus of Philadelphia; George Pachymeres, History.


PG 144 (Τόμος 144, Tomus CXLIV).

Γεώργιος Παχυμέρης (βλέπε και τόμο 4), Θεόδωρος Μετοχίτης, Ματθαίος Βλάσταρις

(1330-32) George Pachymeres (contd), History (contd), &c.; Theodorus Metochita, De lingua graeca Aegypti; Matthaeus Blastares; Index.


PG 145 (Τόμος 145, Tomus CXLV).

Ματθαίος Βλάσταρις, Θωμάς μάγιστρος, Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος

(1332-5) Nicephorus Callistus v.1; Ecclesiastical History books 1-7, other works.


PG 146 (Τόμος 146, Tomus CXLVI).

Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος

Nicephorus Callistus v.2; Ecclesiastical History books 8-14.


PG 147 (Τόμος 147, Tomus CXLVII).

Νικηφόρος Κάλλιστος Ξανθόπουλος, Κάλλιστος πατριάρχης, Κάλλιστος Τηλικούδης, Κάλλιστος Καταφυγιώτης, Νικηφόρος μοναχός, Μάξιμος Πλανούδης

Nicephorus Callistus v.3; Ecclesiastical History books 15-end, sermons and orations;  Callistus & Ignatius Xanthopulus; Callistus patriarch of Constantinople; Callistus Telicoudes; Callistus Cataphugiota; Nicephorus Monachus; Maximus Planudes, various; Index to Nicephorus Callistus.


PG 148 (Τόμος 148, Tomus CXLVIII).

Νικηφόρος Γρηγοράς

Nicephorus Gregoras v.1: Historia Byzantina, books 1-24..


PG 149 (Τόμος 149, Tomus CXLIX).

Νικηφόρος Γρηγοράς, Νείλος Καβάσιλας, Θεόδωρος Μελιτηνιώτης, Γεώργιος Λαπιθάς

Nicephorus Gregoras v.2: Historia Byzantina, books 25-37, Letters, Scholia on Synesius, &c., dubia, Allocutio ad Andronicum Paleologum; Nilus Cabasilus; Theodorus Meliteniota, Ethica sermonum in EvangeliaEx libro de astronomia; Georgius Lapitha, 3 Letters to Nicephorus Gregoras, Carmen morale; Anon., Catalogue of books on Patmos, 14th cent.


PG 150 (Τόμος 150, Tomus CL).

Κωνσταντίνος Αρμενόπουλος, Μακάριος Χρυσοκέφαλος, Ιωάννης Καλέκας, Θεοφάνης Νικαίας, Νικόλαος Καβάσιλας, Γρηγόριος Παλαμάς, Γρηγόριος Σιναΐτης

Gregory Palamas v1; Constantine Harmenopulus; Theophanes Nicaenus; others.


PG 151 (Τόμος 151, Tomus CLI).

Γρηγόριος Παλαμάς, Γρηγόριος Ακίνδυνος, Βαρλαάμ Καλαβρός

Gregory Palamas v2; Gregory Acindynus, Barlaam.


PG 152 (Τόμος 152, Tomus CLII).

Μανουήλ Καλέκας, Ιωάννης Κυπαρισσιώτης, Ματθαίος Ασάνης Καντακουζηνός, συνοδικές και πατριαρχικές αποφάσεις και διατάξεις των Πατριαρχών Κωνσταντινουπόλεως (1310-1372): Ιωάννου του Γλυκέος, Ησαΐου, Ιωάννου Καλέκα, Ισιδώρου, Καλλίστου και Φιλοθέου

(1335-1372) Manuel Calecas; John Cyparissiota; Matthaeus Catacuzenus; others.


PG 153 (Τόμος 153, Tomus CLIII).

Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός

John Cantacuzene v.1: Historia Byzantina in 4 books (events from 1320-1354)


PG 154 (Τόμος 154, Tomus CLIV).

Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός, Φιλόθεος Κόκκινος, Δημήτριος Κυδώνης, Μάξιμος Χρυσοβέργης, Φιλόθεος Σηλυβρίας

John Cantacuzene v.2: Historia Byzantina (contd), Contra sectam Mahometicam (2 works) &c; Philotheus patriarch of Constantinople; Demetrius Cydonius; Maximus Chrysoberga; Philotheus of Selymbria; John Paleologus, Professio fidei at Rome.


PG 155 (Τόμος 155, Tomus CLV).

Συμεών Θεσσαλονίκης

(1430 AD) Simeon of Thessalonica.


PG 156 (Τόμος 156, Tomus CLVI).

Μανουήλ Χρυσολωράς, Ιωάννης Κανανός, Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος, Ιωάννης αναγνώστης, Γεώργιος Φραντζής

(1415-1453)  Manuel Chrysoloras, Letters; John Cananus, History of the seige of Constantinople in 1422; Manuel II Paleologus, Dialogue with a Persian, Letter to Manuel Chrysoloras when he was in England with Henry IV, &c; John Anagnosta, Narratio of the final ruin of Thessalonica; George Phrantza, Chronicon (2 works).


PG 157 (Τόμος 157, Tomus CLVII).

Γεώργιος Κωδηνός Κουροπαλάτης, Ιωάννης Δούκας

(1400-1462)  George Codinus, works about Constantinople, including De sepulchris imperatorem quae sunt in temple SS. Apostolorum; Ducas, Historia Byzantina 1341-1462Chronicon breve (contd to 1523).


PG 158 (Τόμος 158, Tomus CLVIII).

Μιχαήλ Γλυκάς, Ιωάννης διάκονος Αδριανουπόλεως, Ησαΐας Κύπριος, Ιλαρίων μοναχός, Ιωάννης Αργυρόπουλος, Θεόδωρος Αγαλλιανός, Ιωσήφ Β’ Κωνσταντινουπόλεως, Ιώβ αμαρτωλός, Βαρθολομαίος Ιαννός, Νικόλαος Βάρβαρος, ανωνύμου Διήγησις περί του βίου του Μωάμεθ

(1448-1453)  Michael Glyca, Annals, Letters; Others.


PG 159 (Τόμος 159, Tomus CLIX).

Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, Λεονάρδος Χίος, Ισίδωρος καρδινάλιος, Ιωάννης Πλουσιαδηνός, Ιωσήφ Μεθώνης

(1439-1462) Laonicus Chalcocondyla, History of the Turks; Leonardus Chiensis, Letter to Pope Nicolas V about the fall of Constantinople; Isidore, To the Christian World about the fall of Constantinople; Josephus Methonensis, Works connected to the council of Florence.


PG 160 (Τόμος 160, Tomus CLX).

Γρηγόριος Μελισσηνός, Γεννάδιος Σχολάριος, Γεώργιος Γεμιστός ή Πλήθων, Ματθαίος Καμαριώτης, Μάρκος ευγενικός Εφέσου, Νικόλαος Ε’ πάπας Ρώμης

(1453) Gennadius or Georgius Scholarius, Letters; George Gemistus Pletho; Matthaeus Camariota; Marcus Eugenicus; Pope Nicolas V, Letter to the last Emperor Constantine about reunion.


PG 161 (Τόμος 161, Tomus CLXI).

Γεώργιος Τραπεζούντιος, Κωνσταντίνος Λάσκαρις, Θεόδωρος Γαζής, Ανδρόνικος Κάλλιστος, Νεαραί διατάξεις αυτοκρατόρων (1220-1451) (Θεόδωρος Α’ Λάσκαρις, Ιωάννης Γ’ Δούκας Βατάτζης, Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος, Ανδρόνικος Β’ Παλαιολόγος, Ανδρόνικος Γ’ Παλαιολόγος, Ιωάννης Ε’ Παλαιολόγος, Ιωάννης Στ’ Καντακουζηνός, Μανουήλ Β’ Παλαιολόγος, Κωνσταντίνος ΙΑ’ Παλαιολόγος)

(1473)  Cardinal Bessarion, works, letters including the letter giving his library to Venice with a list of books; George Trapezuntius; Constantine Lascaris; Theodorus Gaza; Andronicus Callistus; Constitutions of various emperors.


=============================================================================================

PG 01 Clemens 1. *01: Του εν αγίοις πατρός ημών Κλήμεντος πάπα Ρώμης τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. α΄. Tou en hagiois patros hemon Klementos papa Romes ta euriskomena panta :cum genuina, tum dubia et aliena, quae graece in proprio idiomate, vel, deperdito textu graeco, syriace et latine translata tantum exstant et ejus nomine circumferuntur : tomus primus. 1886.
PG 1: Clement of Rome, pt. 1.
Aποστολικαί Διαταγαί, βιβλ. ΣΤ’, κεφ. Ιζ’, εν PG 1, 957.

PG 02 Clemens 2. *02: Του εν αγίοις πατρός ημών Κλήμεντος πάπα Ρώμης τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Klementos papa Romes ta euriskomena panta : cum genuina, tum dubia et aliena … : accedunt s. Barnabae apostoli Epistola catholica, s. Hermae Pastor, et aliae aevi apostolici reliquiae. 1886.
PG 2: Clement of Rome, pt. 2, with Epistle of BarnabasShepherd of HermasEpistle to Diognetus, etc.

PG 03 Dionysius Aeropagita 1. *03: Του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τα σωζόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Dionysiou tou Areopagitou ta sozomena panta, et commentarii quibus illustrantur : tomus prior. 1889.
PG 3: Dionysius the Areopagite, pt. 1

PG 04 Dionysius Areopagita 2. *04: Του εν αγίοις πατρός ημών Διονυσίου του Αρεοπαγίτου τα σωζόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Dionysiou tou Areopagitou ta sozomena panta,et commentarii quibus illustrantur : tomus posterior. 1889.
PG 4: Dionysius the Areopagite, pt. 2

PG 05 Ignatius : Antiochenus . *05: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιγνατίου επισκόπου Αντιοχείας επιστολαί. Tou *en hagiois patros hemon Ignatiou episkopou Antiocheias epistolai : cum genuinae, tum dubiae et supposititiae : praemissa dissertatione de integritate textus recepti Epistolarum s. Ignatii, auctore H. Denzinger : accedunt romanorum pontificum saeculi 2., s. Polycarpi martyris, s. Melitonis sardensis, s. Papiae Hierapolitani, s. Quadrati atheniensis, s. Claudii Apollinaris hierapolitani, Maximi Hierosolymitani, Polycratis ephesinis. Theophili Caesareae Palaestinae, s. Serapionis antiocheni, Archaei africani, episscoporum, Aristidis apologistae christiani, Castoris, Aristonis Pellois. Hegesippi, Pantaeni, Rhodonis, Apolloni, plurium anonymorum epistolae, opuscula, fragmenta : tomus unicus. 1894.
PG 5: Ignatius of Antioch, with PolycarpMelito of SardisPapias, Apollonius of Ephesus, etc.

PG06 Iustinus . *06: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιουστίνου φιλοσόφου και μάρτυρος τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Ioustinou philosophou kai martyros ta euriskomene panta : necnon Tatiani, Hermiae, Athenagorae et s. Theophili quae supersunt; cum mss. codicibus collata, ac novis interpretationibus, notis, admonitionibus et praefatione illustrata : tomus unicus. 1884.
PG 6: Justin Martyr, with TatianAthenagorasTheophilus of Antioch, and Hermias philosophus.

PG 07 Irenaeus . *07: Του εν αγίοις πατρός ημών Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου και μάρτυρος ελέγχου και ανατροπής της ψευδωνύμου γνώσεως, βιβλία πέντε. Tou en hagiois patros hemon Eirenaiou episkopou Lougdounou kai martyros elenchou kai anatropes tes pseudonymou gnoseos biblia pente : tomus unicus. 1882.
PG 7a: Irenaeus.

PG 07 Irenaeus . *7bis: Του εν αγίοις πατρός ημών Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου και μάρτυρος ελέγχου και ανατροπής της ψευδωνύμου γνώσεως, βιβλία πέντε. Tou en hagiois patros hemon Eirenaiou episkopou Lougdounou kai martyros elenchou kai anatropes tes pseudonymou gnoseos biblia pente:
PG 7b: Irenaeus.

PG 08 Clemens 1. *08: Κλήμεντος του Αλεξανδρέως τα ευρισκόμενα πάντα. τομ. α΄. Klementos tou Alexandreos ta euriskomena panta. Tomus prior. 1891.
PG 8: Clement of Alexandria 1.

PG 09 Clemens 2. *09: Κλήμεντος του Αλεξανδρέως τα ευρισκόμενα πάντα. τομ. β΄. Klementos tou Alexandreos ta euriskomena panta. Tomus secundus. 1890.
PG 9: Clement of Alexandria 2.

PG 10Gregorius : Thaumaturgus . *10: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θαυματουργού τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou tou Thaumatourgou ta euriskomena panta : accedunt s. Zephirini … scripta vel scriptorum fragmenta quae supersunt. 1857.
PG 10: Gregory Thaumaturgus, with Pope Zephyrinus, Julius Africanus, Pope Urban I, Hippolytus, etc.
[αγίου ιερομάρτυρος Ιππολύτου «Περί των Ο’ Αποστόλων», Migne, PG 10, σελ. 953-957]

PG 11 Origenes 1. *11: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. Α΄. Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosi indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. Tomus primus. 1857.
PG 11: Origen 1.

PG 12 Origenes 2. *12: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. Β΄. Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosi indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. Tomus secundus. 1862.
PG 12: Origen 2.

PG 13 Origenes 3. *13: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. Γ΄. Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosi indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. Tomus tertius. 1862.
PG 13: Origen 3.

PG 14 Origenes 4. *14: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. Δ΄. Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosi indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. 1862.
PG 14: Origen 4.

PG 15 Origenes 5. *15: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. Ε΄ (Εξαπλά). Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosi indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. Tomus quintus continens partem priorem Hexaplorum quae ad primitivum reduxit ordinem, nempe vere Hexaplarem, innumerisque omnis generis expurgavit erroribus, notisque illustravit suis non paucis P. L. B. Drach. 1857.
PG 15: Origen 5.

PG 16 Origenes 6. *16: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. ΣΤ΄. Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosis indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. 1862.
PG 16a: Origen 6a.
PG 16b: Origen 6b.
PG 16c: Origen 6c.

PG 17 Origenes 7. *17.: Ωριγένους τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. Ζ΄. Origenous ta euriskomena panta : ex variis editionibus et codicibus manu exaratis, gallicanis, italicis, germanicis et anglicis collecta atque adnotationibus illustrata, cum copiosi indicibus, vita auctoris et multis dissertationibus. Tomus septimus. 1857.
PG 17: Origen 7.

PG 18 Methodius : Olympius . 18.: Του εν αγίοις πατρός ημών Μεθοδίου επισκόπου και μάρτυρος, τα ευρισκόμενα πάντα. Tou *en hagiois patros hemon Methodiou episkopou kai martiros, ta euriskomena panta : accedunt s. Petri et s. Alexandri, alexandrinorum præsulum, s. Eustathii antiocheni episcopi et confessoris, Titi Bostrensis, Theodori Heracleensis, Alexandri Lycopolitani, scripta quæ supersunt. 1857.
PG 18: Methodius of Olympius, with Alexander of LycopolitanusPeter of Alexandria, Theodore of Mopsuestia, etc.

PG 19 Eusebius : Caesariensis 1. *19: Ευσεβίου του Παμφίλου, επισκόπου της εν Παλαιστίνη Καισαρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. α΄. Eusebiou tou Pamphilou, episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta : curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, Bernardi Montfauconii, card. Angelo Maii edita. Tomus primus. 1857.
PG 19: Eusebius of Caesarea 1.

PG 20 Eusebius : Caesariensis 2. *20: Ευσεβίου του Παμφίλου, επισκόπου της εν Παλαιστίνη Καισαρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. β΄. Eusebiou tou Pamphilou, episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta : curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, Bernardi Montfauconii, card. Angelo Maii edita. Tomus secundus. 1857.
PG 20: Eusebius of Caesarea 2.

PG 21 Eusebius: Caesariensis 3. *21 Ευσεβίου του Παμφίλου, επισκόπου της εν Παλαιστίνη Καισαρείας τα ευρισκόμενα πάντα, το. γ΄. Eusebiou tou Pamphilou, episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta: curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, Bernardi Montfauconii, card. Angelo Maii edita. Tomus tertius. 1857.
PG 21: Eusebius of Caesarea 3.

PG 22 Eusebius: Caesariensis 4. *22: Ευσεβίου του Παμφίλου, επισκόπου της εν Παλαιστίνη Καισαρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. δ΄. Eusebiou tou Pamphilou, episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta: curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, Bernardi Montfauconii, card. Angelo Maii edita. Tomus quartus. 1857.
PG 22: Eusebius of Caesarea 4.

PG 23 Eusebius: Caesariensis 5. *23: Ευσεβίου του Παμφίλου, επισκόπου της εν Παλαιστίνη Καισαρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τόμος ε΄. Eusebiou tou Pamphilou, episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta: curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, Bernardi Montfauconii, card. Angelo Maii edita: tomus quintus. 1857.
PG 23: Eusebius of Caesarea 5.

PG 24 Eusebius: Caesariensis 6. *24: *Ευσεβίου του Παμφίλου, επισκόπου της εν Παλαιστίνη Καισαρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τόμος στ΄. Eusebiou tou Pamphilou, episkopou tes en Palaistine Kaisareias ta euriskomena panta: curis variorum, nempe: Henrici Valesii, Francisci Vigeri, Bernardi Montfauconii, card. Angelo Maii edita. Tomus sextus. 1857.
PG 24: Eusebius of Caesarea 6.

PG 25a Athanasius <SANTO;>1a. *25: Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος α΄. Tou en hagiois patros hemon Athanasiou archiepiskopou alexandreias ta euriskomena panta: vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, etc., necnon ad commelinianas lectiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata: nova sancti doctoris vita, onomastico, et copiosissimis indicibus locupletata: novissimis nunc curis emendatiora, et quarto volumine aucta: tomus primus. 1884.
PG 25a: Athanasius 1.1.

PG 25b Athanasius <SANTO;>1b. *26: Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος β΄.Tou en hagiois patros hemon Athanasiou archiepiskopou alexandreias ta euriskomena panta: vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, etc., necnon ad commelinianas lectiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata: nova sancti doctoris vita, onomastico, et copiosissimis indicibus locupletata: novissimis nunc curis emendatiora, et quarto volumine aucta: tomus primus. 1884.
PG 25b: Athanasius 1.2.

PG 26 Athanasius <SANTO;>2. *26: Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος β΄.Tou en hagiois patros hemon Athanasiou archiepiskopou alexandreias ta euriskomena panta: vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, etc., necnon ad commelinianas lectiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata: nova sancti doctoris vita, onomastico, et copiosissimis indicibus locupletata: novissimis nunc curis emendatiora, et quarto volumine aucta: tomus secundus. 1887.
PG 26: Athanasius 2.

PG 27 Athanasius <SANTO;>3. *27: Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος γ΄.Tou en hagiois patros hemon Athanasiou archiepiskopou alexandreias ta euriskomena panta: vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codicesg allicanos, vaticanos, etc., necnon ad commelinianas lectiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata: nova sancti doctoris vita, onomastico, et copiosissimis indicibus locupletata: novissimis nunc curis emendatiora, et quarto volumine aucta: tomus tertius. 1887.
PG 27: Athanasius 3.

PG 28 Athanasius <SANTO;>4. *28: Του εν αγίοις πατρός ημών Αθανασίου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος δ΄.Tou en hagiois patros hemon Athanasiou archiepiskopou alexandreias ta euriskomena panta: vel quae ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, etc., necnon ad commelinianas lectiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata: nova sancti doctoris vita, onomastico, et copiosissimis indicibus locupletata: novissimis nunc curis emendatiora, et quarto volumine aucta: tomus quartus. 1887.
PG 28: Athanasius 4.

PG 29a Basilius: Magnus 1. *29a: Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος α1΄. Tou en hagiois patros hemon Basileiou, archiepiskopou Kaisareias Kappadokias, ta euriskomena panta: vel quae sub ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos, necnon ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata, nova sancti doctoris vita et copiosissimis indicibus locupletata: tomus primus.
PG 29a: Basil the Great 1.1

PG 29b Basilius: Magnus 1. *29a: Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος α1΄. Tou en hagiois patros hemon Basileiou, archiepiskopou Kaisareias Kappadokias, ta euriskomena panta: vel quae sub ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos, necnon ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata, nova sancti doctoris vita et copiosissimis indicibus locupletata: tomus primus.
PG 29b: Basil the Great 1.2.

PG 30 Basilius: Magnus 2. *30: Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος β΄. Tou en hagiois patros hemon Basileiou, archiepiskopou Kaisareias Kappadokias, ta euriskomena panta: vel quae sub ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos, necnon ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata, nova sancti doctoris vita et copiosissimis indicibus locupletata: tomus secundus. 1888.
PG 30: Basil the Great 2.

PG 31 Basilius: Magnus 3. *31: Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος γ΄. Tou en hagiois patros hemon Basileiou, archiepiskopou Kaisareias Kappadokias, ta euriskomena panta: vel quae sub ejus nomine circumferuntur,ad mss. codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos, necnon ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata, nova sancti doctoris vita et copiosissimis indicibus locupletata: tomus tertius. 1885.
PG 31: Basil the Great 3.

PG 32 Basilius: Magnus 4. *32: Του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος δ΄. Tou en hagiois patros hemon Basileiou, archiepiskopou Kaisareias Kappadokias, ta euriskomena panta: vel quae sub ejus nomine circumferuntur, ad mss. codices gallicanos, vaticanos, florentinos et anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata, multis aucta: nova interpretatione, criticis praefationibus, notis, variis lectionibus illustrata, nova sancti doctoris vita et copiosissimis indicibus locupletata: tomus quartus. 1886.
PG 32: Basil the Great 4. (epistola nr.155 in Migne – PG 32, 611-614.)

PG 33 Cyrillus: Hierosolymitanus . *33: Του εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου Ιεροσολύμων αρχιεπισκόπου τα ευρισκόμενα παντα. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou Ierosolymon archiepiskopou ta euriskomena panta: ad manuscriptos codices necnon ad superiores editiones castigata, dissertationibus et notis illustrata, cum nova interpretatione et copiosis indicibus: accedunt Petri 2., Timothei, Alexandrinorum Praesulum, Apollinari Laodiceni, Diodori Tarsensis scripta vel scriptorum fragmenta quae supersunt. 1857.
PG 33: Cyril of Jerusalem, with Apollinaris of LaodiceaDiodorus of Tarsus, etc.

PG 34 Macarius: Aegyptius . *34: Των εν αγίοις πατέρων ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου, Μακαρίου του Αλεξανδρέως, τα ευρισκόμενα πάντα. Ton en hagiois pateron hemon Makariou tou Aigyptiou, Makariou tou Alexandreos, ta euriskomena panta: ad fidem vaticani vindobonensium, berolinensis, aliorum codicum. 1903.
PG 34: Macarius of Egypt and Macarius of Alexandria.

PG 35 Gregorius: Nazianzenus 1. *35: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τα ευρισκόμενα πάντα, τόμος α΄. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou tou Theologou, archiepiskopou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta: ad mss. codices gallicanos, vaticanos, germanicos, anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata,multis aucta et illustrata, accedunt variorum commentarii et scholia in omniaopera sancti Gregorii: tomus secundus. 1885.
PG 35: Gregory of Nazianzus 1.

PG 36 Gregorius: Nazianzenus 2. *36: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τα ευρισκόμενα πάντα, τόμος β΄. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou tou Theologou, archiepiskopou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta: ad mss. codices gallicanos, vaticanos, germanicos, anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata, multis aucta et illustrata, accedunt variorum commentarii et scholia in omnia opera sancti Gregorii: tomus secundus. 1885.
PG 36: Gregory of Nazianzus 2.

PG 37 Gregorius: Nazianzenus 3. *37: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τα ευρισκόμενα πάντα, τόμος γ΄. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou tou Theologou, archiepiskopou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta: ad mss. codices gallicos, vaticanos, germanicos, anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata, multis aucta et illustrata, cura et studio monachorum Ordinis s. Benedicti e congregatione s. Mauri: accedunt variorum commentarii et scholia in omnia opera sancti Gregorii: Tomus tertius. 1862.
PG 37: Gregory of Nazianzus 3.

PG 38 Gregorius: Nazianzenus 4. *38: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου του Θεολόγου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τα ευρισκόμενα πάντα, τόμος δ΄. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou tou Theologou, archiepiskopou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta: ad mss. codices gallicos, vaticanos, germanicos, anglicos, nec non ad antiquiores editiones castigata, multis aucta et illustrata, cura et studio monachorum Ordinis s. Benedicti e congregatione s. Mauri: accedunt variorum commentarii et scholia in omnia opera sancti Gregorii: Tomus quartus et ultimus.
PG 38: Gregory of Nazianzus 4, with Caesarius.

PG 39 Didymus: Alexandrinus. *39: Διδύμου του Αλεξανδρέως τα σοσώμενα πάντα. Didymou tou Alexandreos ta sozomena panta: accedunt s. Amphilochii Iconiensis episcopi et Nectarii Cp. patriarchζ scripta quæ supersunt. 1858.
PG 39: Didymus the BlindAmphilochius Iconiensis, and Nectarius.

PG 40 Αιγύπτιοι πατέρες. *40: Ss. Patrum Ægyptiorum opera omnia: præcedunt Philonis Carpasii, Asterii AmaseniNemesii Emeseni, Hieronymi Græci scripta quæ supersunt. 1863.
PG 40: Egyptian Fathers: Anthony the Great, Pachomius, Serapion, etc.

PG41 Epiphanius 1. *41: Του εν αγίοις πατρός ημών Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντείας της Κύπρου τα σωζώόμενα πάντα, τομ. α΄. Tou en hagiois patros hemon Epiphaniou episkopou Konstanteias tes Kyprou ta sozomena panta : Dionysius Petavius Aurelianensis … ex veteribus libris recensuit, latine vertit et animadversionibus illustravit (Paris 1622; Colon. (Lipsiae) 1632). Tomus primus. 1863.
PG 41: Epiphanius 1.

PG42. Epiphanius 2. *42: Του εν αγίοις πατρός ημών Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντείας της Κύπρου τα σωζώόμενα πάντα, τομ. β΄. Tou en hagiois patros hemon Epiphaniou episkopou Konstanteias tes Kyprou ta sozomena panta : Dionysius Petavius Aurelianensis … ex veteribus libris recensuit, latine vertit et animadversionibus illustravit (Paris 1622; Colon. (Lipsiae) 1632). Tomus secundus. 1863.
PG 42: Epiphanius 2.

PG43 Epiphanius 3, et Nonnos. *43: Του εν αγίοις πατρός ημών Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντείας της Κύπρου τα σωζώόμενα πάντα, τομ. γ΄. Tou en hagiois patros hemon Epiphaniou episkopou Konstanteias tes Kyprou ta sozomena panta : Dionysius Petavius Aurelianensis … ex veteribus libris recensuit, latine vertit et animadversionibus illustravit : accedunt Nonni Panopolitani scripta quae exstant. Tomus tertius. 1864.
PG 43: Epiphanius 3, with Nonnus of Panopolitanus.

PG44 Gregorius : Nyssenus 1. *44: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. α΄. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou episkopou Nysses ta euriskomena panta : (Ed. Morrel. 1638) nunc denuo correctius et accuratius edita et multisaucta. 1863.
PG 44: Gregory of Nyssa 1.

PG45 Gregorius : Nyssenus 2. *45: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. β΄.Tou en hagiois patros hemon Gregoriou episkopou Nysses ta euriskomena panta : (Ed. Morrel. 1638) nunc denuo correctius et accuratius edita et multis aucta : Tomus secundus. 1863.
PG 45: Gregory of Nyssa 2.

PG46 Gregorius : Nyssenus 3. *46: Του εν αγίοις πατρός ημών Γρηγορίου επισκόπου Νύσσης τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. γ΄.. Tou en hagiois patros hemon Gregoriou episkopou Nysses ta euriskomena panta : (Ed. Morell. 1638) nunc denuo correctius et accuratius edita et mu ltis aucta : Tomus tertius. 1863.
PG 46: Gregory of Nyssa 3.

PG47 Ioannes : Chrysostomus 1α. *47: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος α΄, μέρος α΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi primi, pars prior. 1863.
PG 47: John Chrysostom 1.1.

PG48 Ioannes : Chrysostomus 1β. *48: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος α΄, μέρος β΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi primi, pars posterior. 1862.
PG 48: John Chrysostom 1.2.

PG49 Ioannes : Chrysostomus 2α. *49: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος β΄, μέρος α΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi secundi, pars prior. 1862.
PG 49: John Chrysostom 2.1.

PG50 Ioannes : Chrysostomus 2β. *50: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος β΄, μέρος β΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi secundi, pars posterior. 1862.
PG 50: John Chrysostom 2.2.

PG51 Ioannes : Chrysostomus 3α. *51: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος γ΄, μέρος α΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi tertii, pars prior. 1862.
PG 51: John Chrysostom 3.1.

PG 52 Ioannes : Chrysostomus 3β. *52: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος γ΄, μέρος β΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi tertii, pars posterior. 1859.
PG 52: John Chrysostom 3.2.

PG53 Ioannes : Chrysostomus 4α. *53: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος δ΄, μέρος α΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi quarti, pars prior. 1862.
PG 53: John Chrysostom 4.1.

PG54 Ioannes : Chrysostomus 4β. *54: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος δ΄, μέρος β΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi quarti, pars posterior. 1862.
PG 54: John Chrysostom 4.2.

PG55 Ioannes : Chrysostomus 5. *55: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ε΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus quintus. 1862.
PG 55: John Chrysostom 5.

PG56 Ioannes : Chrysostomus 6. *56: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος στ΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus sextus. 1859.
PG 56: John Chrysostom 6.

PG57 Ioannes : Chrysostomus 7α. *57: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ζ΄, μέρος α΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi septimi, pars prior. 1862.
PG 57: John Chrysostom 7.1.

PG58 Ioannes : Chrysostomus 7β. *58: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ζ΄, μέρος β΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomi septimi, pars posterior. 1862.
PG 58: John Chrysostom 7.2.

PG59 Ioannes : Chrysostomus 8. *59: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος η΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quae ejus nomine circumferuntur … Tomus octavus. 1859.
PG 59: John Chrysostom 8.

PG 60 Ioannes : Chrysostomus 9. *60: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος θ΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus nonus. 1862.
PG 60: John Chrysostom 9.

PG 61 Ioannes : Chrysostomus 10. *61: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ι΄. Tou en hagiois patros hemψn Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus decimus. 1862.
PG 61: John Chrysostom 10.

PG 62 Ioannes : Chrysostomus 11. *62: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ια΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus undecimus. 1862.
PG 62: John Chrysostom 11.

PG 63 Ioannes : Chrysostomus 12. *63: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ιβ΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus duodecimus. 1862.
PG 63: John Chrysostom 12.

PG64 Ioannes : Chrysostomus 13. *64: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος ιγ΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou; archiepiskopou Konstantinoupoleos, tou Chrysostomou, ta euriskomena panta : vel quæ ejus nomine circumferuntur … Tomus decimus tertius et ultimus. 1862.
PG 64: John Chrysostom 13.

PG 65 Proclus : Constantinopolitanus. *65: Του εν αγίοις πατρός ημών Πρόκλου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τα σωζόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Proklou, archiepiskopou Konstantinoupoleos ta sozomena panta : accedunt Severiani Gabalitani episcopi, Theophili AlexandriniPalladii Helenopolitani, Philo Storgii, s. Attici, s. Flaviani Cp., s. Marci eremite, b. Marci Diadochi, Marci diaconi scripta quae supersunt. 1864.
PG 65: Severianus, Theophilus, Palladius, Philostrogius, Atticus, Proclus, Flavianus, Marcus Eremita, Marcus Diadochus, and Marcus Diaconus.

PG 66 Synesius : Cyrenensis. *66: Συνεσίου επισκόπου Κυρήνης τα ευρισκόμενα πάντα. Synesiou episkopou Kyrenes ta euriskomena panta : accedunt Theodori Mopsuesteni episcopi, s. Arsenii eremitæ scripta vel scriptorum fragmenta quae supersunt : tomus unicus. 1859.
PG 66: Theodore of Mopsuestia, Synesius, and Arsenius.

PG 67 Socrates : Scholasticus. *67: Σωκράτους Σχολαστικού, Ερμείου Σωζομένου εκκλησιαστική ιστορία. Sokratous Scholastikou, Hermeiou Sozomenou ekklesiastike historia. 1859.
PG 67: Socrates and Sozomenus Scholasticus (p. 33–841).

PG 68 Cyrillus : Alexandrinus 1. *68: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. α΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. 1864.
PG 68: Cyril of Alexandria. Tom. 1.

PG 69 Cyrillus : Alexandrinus 2. 69: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. β΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus secundus. 1859.
PG 69: Cyril of Alexandria. Tom. 2.

PG 70 Cyrillus : Alexandrinus 3. *70: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. γ΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus tertius. 1864.
PG 70: Cyril of Alexandria. Tom. 3.

PG 71 Cyrillus : Alexandrinus 4.*71: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. δ΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus quartus. 1864.
PG 71: Cyril of Alexandria. Tom. 4.

PG 72 Cyrillus : Alexandrinus 5.*72: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. ε΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus quintus. 1864.
PG 72: Cyril of Alexandria. Tom. 5.

PG 73 Cyrillus : Alexandrinus 6. *73: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. στ΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus sextus. 1864.
PG 73: Cyril of Alexandria. Tom. 6.

PG 74 Cyrillus : Alexandrinus 7. *74: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. ζ΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus septimus. 1863.
PG 74: Cyril of Alexandria. Tom. 7.

PG 75 Cyrillus : Alexandrinus 8. *75: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. η΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus octavus. 1863.
PG 75: Cyril of Alexandria. Tom. 8.

PG 76 Cyrillus : Alexandrinus 9. *76: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. θ΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus nonus. 1859.
PG 76: Cyril of Alexandria. Tom. 9.

PG 77 Cyrillus : Alexandrinus 10. *77: Tου εν αγίοις πατρός ημών Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανδρείας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. ι΄. Tou en hagiois patros hemon Kyrillou archiepiskopou Alexandreias ta euriskomena panta. Tomus decimus : Tomus huncce claudunt Theodoti Ancyrani, Pauli Emeseni, Joannis Antiocheni, Acacii Berrhoeensis, Memnonis Ephesini, Acacii Melitinensis, Rabbulæ Edesseni, Amphilochii Sideni, episcoporum, homiliæ et epistolæ. 1859.
PG 77: Cyril of Alexandria 10, Theodotus of Ancyranus, Paul of Emesenus, Acacius of Berrhœensis, John of Antioch, Memon of Ephesus, Acacus of Melito, Rabbulus of Edesse, Firmus of Cæsaria, and Amphilochius of Sidon. 1859.

PG 78 Isidorus : Pelusiota . *78: Του εν αγίοις πατρός ημών Ισιδώρου, του Πελουσιώτου, επιστολών βιβλία πέντε. Tou en hagiois patros hemon Isidorou, tou Pelousiotou, epistolon biblia pente : accedunt Zosimi abbatis alloquia : Tomus unicus. 1864.
PG 78: Isidorus Pelusiotæ.

PG 79 Nilus *79: Του εν αγίοις πατρός ημών Νείλου Αββά τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Neilou Abba ta euriskomena panta. 1865.
PG 79: Nilus of Sinai.

PG 80 Theodoretus 1. *80: Θεοδωρέτου επισκόπου Κύρου άπαντα. Τόμος α΄. Theodoretou episkopou Kyrou apanta. Tomus primus. 1860.
PG 80: Theodoretus of Cyrrhus (Cyrus) 1.

PG 81 Theodoretus 2. *81: Θεοδωρέτου επισκόπου Κύρου άπαντα. Τόμος β΄. Theodoretou episkopou Kyrou apanta. Tomus secundus. 1859.
PG 81: Theodoretus of Cyrrhus (Cyrus) 2.

PG 82 Theodoretus 3. *82: Θεοδωρέτου επισκόπου Κύρου άπαντα. Τόμος γ΄. Theodoretou episkopou Kyrou apanta. Tomus tertius. 1859.
PG 82: Theodoretus of Cyrrhus (Cyrus) 3.

PG 83 Theodoretus 4. *83: Θεοδωρέτου επισκόπου Κύρου άπαντα. Τόμος δ΄. Theodoretou episkopou Kyrou apanta. Tomus quartus. 1864.
PG 83: Theodoretus of Cyrrhus (Cyrus) 4.

PG 84 Theodoretus 5. *84: Θεοδωρέτου επισκόπου Κύρου άπαντα. Τόμος ε΄. Theodoretou episkopou Kyrou apanta. 1860.
PG 84: Theodoretus of Cyrrhus (Cyrus) 5.

PG85 Basilius : Seleuciensis. *85: Βασιλείου επισκόπου Σελευκίας τα σωζόμενα πάντα. Basileiou episkopou Seleukias ta sozomena panta : accedunt Eudoclae imperatricis, Aeneae Gazaei, Zachariae Mitylenes, Gennadii Cp., Antipatri Bostrensis, Theotimi Tomitani, Gelasii Cyziceni, Andreae Samosatensis, Timothei Berytensis, Eustathii Berytensis, Quintiani Asculani, Joannis Carpathii, episcoporum; Ammonii presbyteri Alexandrini, Dalmatii monachi, Euthalii diaconi, Candidi Isauri, anonymi, scripta vel scriptorum fragmenta quae supersunt. 1862.
PG 85: Basil of Seleucia; Euthalius Deacon of Alexandria, John of Carpathios, Æneas Gazæos, Zacharias Mitylenes Gelasius of Cyzicus, Theotimus, Ammonius, Andreas of Samosatus, Gennadius of Constantinople, Candidus, Antipater of Bostros, Dalmatius, Timothy, and Eustathius.

PG 86a Eusebius : Gallicanus. *86.1: Ευσεβίου του Αλεξανδρέως, Ευσεβίου Εμισηνού, Λεοντίου του Βυζαντίου τα ευρισκόμενα πάντα (μέρος 1ο). Eusebiou tou Alexandreos, Eusebiou Emisenou, Leontiou tou Byzantiou ta euriskomena panta : intermiscentur Theodori Scythopolitani, Theodosii Alexandrini, s. Gregentii Tapharensis, Epiphani Cp., s. Isaaci Ninivitani, episcoporum; Timothei Cp., Timothei Hierosolymitani, presbyterorum; Joannis Maxentii, Theodori lectoris, Procopii presbyteri Tyrorum, s. Barsanuphii, Anachoretae Palaestini, Agapeti Cp. diaconi, Eustathii monachi, epistolae, tractatus, opuscula; accedunt Justiniani, imperatoris Augusti, Scripta dogmatica. 1860.
PG 86a: Timothy of Constantinople, Theodorus, Procopius Deacon of Tyre, Theodorus Bishop of Scythopolitanus, Timothy of Hierosolymitanus, Timothy III of Alexandria, Theodosius of Alexandria, Eusebius of Alexandria, Eusebius of Emesenus, Gregentius of Tapharensis, Epiphanius of Contstantinople, Isaac of Ninivitanus, Barsanuphius of Palestine, Eustathius, Justinian, Agapetus, and Leontius Byzantinus.

PG 86b Leontius : Byzantinus (2). *86.2: Λεοντίου, του Βυζαντίου, τα ευρισκόμενα πάντα (μέρος 2ο). Leontiou, tou Byzantiou, ta euriskomena panta. Leontii tomus posterior: accedit Evagrii Scholastici Historia ecclesiastica; intermiscentur s. Eulogii Alexandrini archiepiscopi, s. Eutychii Constantinopolitani patriarchæ, s. Ephraimi Antiocheni patriarchæ, Zachariæ Modesti, Hierosolymitanorum patriarcharum, Erachtii Antiochiæ in Perside episcopi, s. Petri Laodiceni, s. Symeonis junioris, Jobii monachi, Pauli Silentiarii, scripta vel scriptorum fragmenta quæ supersunt : Leontii tomus posterior, cæterorum tomus unicus. 1865.
PG 86b: Leontius Byzantinus (continuation), Ephraimus of Antioch, Paulus Silentiarus, Eutrychius of Constantinople, Evagrius the scholar, Eulogius of Alexandria, Simeon Stylita Junior, Zacharias of Heirosolymitanus, Modesta of Hierosolymitanus, Jobius, Erechtius of Antioch and Peter of Laodocia.

PG 87a Procopius : Gazaeus. 87α: *Προκοπίου, του Γαζαίου, χριστιανού σοφιστού και ερμηνευτού, τα ευρισκόμενα πάντα. Prokopiou, tou Gazaiou, christianou sophistou kai hermeneutou, ta euriskomena panta.
PG 87a: Procopius of Gaza.

PG 87b Procopius : Gazaeus. 87α: *Προκοπίου, του Γαζαίου, χριστιανού σοφιστού και ερμηνευτού, τα ευρισκόμενα πάντα. Prokopiou, tou Gazaiou, christianou sophistou kai hermeneutou, ta euriskomena panta.
PG 87b: Procopius of Gaza.

PG 87c Procopius : Gazaeus. 87α: *Προκοπίου, του Γαζαίου, χριστιανού σοφιστού και ερμηνευτού, τα ευρισκόμενα πάντα. Prokopiou, tou Gazaiou, christianou sophistou kai hermeneutou, ta euriskomena panta.
PG 87c: Procopius of Gaza, Joannes Moschus, Sophronius, and Alexander Monachus.

PG 88 Ioannes : Climacus (Cosmas Indicopleustis). *88: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου Σχολαστικού, του Ηγουμένου του Αγίου Όρους Σινά, άπαντα. Κοσμάς Ινδικοπλεύστης. Tou en hagiois patros hemon Ioannou Scholastikou, tou Hegoumenou tou Hagiou Orous Sina, hapanta : accedunt Cosmæ Indicopleustæ, necnon Constantini diaconi Cp., Agathiæ Myrinæi, s. Dorothei Archimandritæ, Gregorii Antiocheni episcopi, Joannis Jejunatoris, patriarchæ Cp. scripta quæ exstant : tomus unicus. 1860.
PG 88: Cosmas Indicopleustes, Constantine the Deacon, Joannes Climacus, Agathias Myrinæ, Gregory of Antioch, Joannes Jejunator the Partriarch of Constantinople.

PG89 Anastasius : Sinaita . *89: Του εν αγίοις πατρός ημών Αναστασίου του Σιναΐτου, πατριάρχου Αντιοχείας, τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Anastasiou, tou Sinaitou, patriarchou Antiocheias, ta euriskomena panta : accedunt Anastasii 1. Antiocheni episcopi, Anastasii abbatis s. Euthymii, Anastasii 4. Antiocheni, Anastasii presbyteri, Antiochi Lauræ S. Sabæ monachi, quæ supersunt : tomus unicus. 1865.
PG 89: Anastasius of Sinai, Anastasius of Antioch, Anastisius Abbot of Euthymius, Anastasius IV Patriarch of Antioch, and Antiochus of Sabe.

PG 90 Maximus : Confessor 1. *90: Του εν αγίοις πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, άπαντα, τομ. α΄. Tou en hagiois patros hemon Maximou tou Homologetou, hapanta : ex probatissimis quaeque mss. codicibus, regiis, card. Mazarini, seguierianis, vaticanis, barberinis, magni ducis florentinis, venetis, etc., eruta, latine translata notisque illustrqta cura et studio r.p. Francisci Combefis accedit s. Maximi liber de variis difficilibus locis ss. patrum Dionysii et Gregorii, quem ex codice Gudiano descripsit, et in latinum sermonem interpretatus, post Joannis Scoti et Th. Gale Tentamina, primus integrum edidit Franc. Oehler, theologiae doctor : tomus primus. 1860.
PG 90: Maximus the Confessor 1. (Quaestiones ad Thalassium 60, in PG 90, 623B.)

PG 91 Maximus : Confessor 2. *91: Του εν αγίοις πατρός ημών Μαξίμου του Ομολογητού, άπαντα, τομ. β΄. Tou en hagiois patros hemon Maximou tou Homologetou, hapanta : ex probatissimis quaeque mss. codicibus, regiis, card. Mazarini, seguierianis, vaticanis, barberinis, magni ducis florentinis, venetis, etc., eruta, latine translata, notisque illustrata, cura et studio r. p. Franc. Combefis : accedit s. Maximi liber de variis difficilibus locis ss. patrum Dionysii et Gregorii, quem ex codice Gudiano descripsit, et in latinum sermonem interpretatus, post Joannis Scoti et Th. Gale Tentamina, primus integrum edidit Franc. Oehler, theologiae doctor : tomus secundus cui accessere Thalassii abbatis et Theodori Raithuensis opuscula quae supersunt. 1860.
PG 91: Maximus the Confessor 2, Thalasius the Abbot, and Theodore the Abbot of Raithuensis. (Mystagogia 13, in PG 91, 692C.)

PG 92 Georgius : Pisida (Χρονικόν Πασχάλιον). *92: Πασχάλιον, Χρονικόν πασχάλιον. Paschalion, seu Chronicon paschale, a mundo condito ad Heraclii imp. annum 20. : opus hactenus fastorum siculorum nomine laudatum, deinde chronicæ temporum epitomes, ac denique chronici alexandrini lemmate vulgatum; : post Caroli Du Fresnii-Du Cangi curas ad exemplar vaticanum recensuit Ludovicus Dindorfius (Bonnae 1832, 8.) : accedunt Georgii Pisidae opera quae reperiri potuerunt omnia. 1960.
PG 92: Paschal ChronicleGeorges Pisides (Χρονικόν Πασχάλιον, σελ. 1 – 1158), Πισίδης Γεώργιος, Ηρακλιάς, ήτοι εις την τελείαν πτώσιν Χοσρόου βασιλέως Περσών. σελ. 1162 – 1756.)

PG 93 Hesychius : Hierosolymitanus. *93: Ησυχίου, πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων, Ολυμπιοδώρου διακόνου Αλεξανδρείας, Λεοντίου, επισκόπου Νεαπόλεως της Κύπρου, τα ευρισκόμενα πάντα. Hesychiou, presbyterou Hierosolymon, Olympiodorou diakonou Alexandreias, Leontiou, episkopou Neapoleos tes Kyprou, ta euriskomena panta : tomus unicus. 1865.
PG 93: Olympiodus Deacon of AlexandriaHesychius, Leontius of Neapoleos in Cyprus, and Leontius of Damascus.

PG 94 Ioannes : Damascenus 1. *94: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού, και πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος α΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou, tou Damaskenou, monachou, kai presbyterou Hierosolymon, ta euriskomena panta : ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, gallicis, italicis et anglicis, collecta, recensita, latine versa, atque annotationibus illustrata, cum praeviis dissertationibus et copiosis indicibus. Tomus primus. 1860.
PG 94: John of Damascus 1.

PG 95 Ioannes : Damascenus 2. *95: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού, και πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος β΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou, tou Damaskenou, monachou, kai presbyterou Hierosolymon, ta euriskomena panta : ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, gallicis, italicis et anglicis, collecta, recensita, latine versa, atque annotationibus illustrata, cum praeviis dissertationibus et copiosis indicibus. Tomus secundus. 1860.
PG 95: John of Damascus 2. (De hymno trisagio epistola 26, p. 58B.)

PG 96 Ioannes : Damascenus 3. *96: Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Δαμασκηνού, μοναχού, και πρεσβυτέρου Ιεροσολύμων, τα ευρισκόμενα πάντα. Τόμος γ΄. Tou en hagiois patros hemon Ioannou, tou Damaskenou, monachou, kai presbyterou Hierosolymon, ta euriskomena panta : ex variis editionibus, et codicibus manu exaratis, gallicis, italicis et anglicis, collecta, recensita, latine versa, atque annotationibus illustrata, cum praeviis dissertationibus et copiosis indicibus, accedunt Joannis CP., Joannis Nicaeni, Joannis Euboeensis, quae supersunt. Tomus tertius. 1891.
PG 96: John of Damascus 3 with John of Nicæa, John the Patriarch of Constantinople, and Joannes Eubœensis.

PG97 Andreas : Cretensis . *97: Του εν αγίοις πατρός ημών Ανδρέου αρχιεπισκόπου Κρήτης τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Andreou archiepiskopou Kretes ta euriskomena panta : accedunt Joannis Malalae, Theodori Abucarae Carum episcopi scripta tum historica, tum ascetica quae supersunt. 1860.
PG 97: John Malalas, Andreas of Jerusalem, Elias of Crete and Theordore Abucara.

PG 98 Germanus . *98: Του εν αγίοις πατρός ημών Γερμανού αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Germanou archiepiskopou Konstantinoupoleos, ta euriskomena panta : juxta editiones card. Ang. Mai, Joan. Dominici Mansi, Jacobi Gretseri, Francisci Combefisii, ad prelum revocata : accedunt ss. Gregorii Agrigentini, Tarasii cp., Cosmæ Hierosolymitani, Pantaleonis diaconi cp., Adriani monachii, Epiphanii Catanensis diaconi, Pachomii monachi, Philothei monachi, anonymi Becucciani, scripta quæ supersunt : tomus unicus. 1865.
PG 98: Germanus Patriach of Constantinople, Cosmas of Jerusalem, Gregory II, Anonymus Becuccianus, Pantaleon Deacon of Constantinople, Adrian the Monk, Epiphanius Deacon of Catania, Pacomius the Monk, Philotheus the Monk, and Tarasius Patriarch of Constantinople.

PG 99 Τheodorus : Studita . *99: Του εν αγίοις πατρός ημών Θεοδώρου Στουδίτου ντα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Theodorou tou Stouditou ta euriskomena panta. 1903.
PG 99: Theodori Studitæ.

PG 100 Nicephorus. 100: Του εν αγίοις παρός ημών Νικηφόρου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τα ευρισκόμενα πάντα : πολεμικά, απολογητικά, ιστορικά. Tou en hagiois patros hemon Nikephorou archiepiskopou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta : polemica, apologetica, historica, post Ang. Mai, Dionysii Petavii, Joan. Dominici Mansi, etc., etc. curas recensita et nunc. 1860.
PG 100: Nicephorus Patriarch of Constantinople, Stephen Deacon of Constantinople, Gregorius Decapolita, Christopher Patriarch of Alexandria, and Methodius Patriarch of Constantinople. (Νικηφόρος Πατριάρχης, Ιστορία σύντομος, σ. 876 – 994.)

PG 101 Photius 1. *101: Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινου-πόλεως τα ευρισκόμενα πάντα: εξηγητικά, δογματικά, παραινετικά, ιστορικά, κανονικά, τομ. Α΄. Photiou, patriarchou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta : in classes quinque distributa: exegetica, dogmatica, paraenetica, historica, canonica. Tomus primus. 1900.
PG 101: Photius of Constantinople 1.

PG 102 Photius 2. *102: Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινου-πόλεως τα ευρισκόμενα πάντα: εξηγητικά, δογματικά, παραινετικά, ιστορικά, κανονικά, τομ. Β΄. Photiou, patriarchou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta : in classes quinque distributa: exegetica, dogmatica, paraenetica, historica, canonica. Tomus secundus. 1900.
PG 102: Photius of Constantinople 2.

PG 103 Photius 3. *103: Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινου-πόλεως τα ευρισκόμενα πάντα: εξηγητικά, δογματικά, παραινετικά, ιστορικά, κανονικά, τομ. Γ΄. Photiou, patriarchou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta : in classes quinque distributa: exegetica, dogmatica, paraenetica, historica, canonica. Tomus tertius. 1900.
PG 103: Photius of Constantinople 3.

PG 104 Photius 4. *104: Φωτίου, πατριάρχου Κωνσταντινου-πόλεως τα ευρισκόμενα πάντα: εξηγητικά, δογματικά, παραινετικά, ιστορικά, κανονικά, τομ. Δ΄. Photiou, patriarchou Konstantinoupoleos ta euriskomena panta : in classes quinque distributa: exegetica, dogmatica, paraenetica, historica, canonica. Tomus quartus. 1896.
PG 104: Photius of Constantinople 4, Petrus Siculus, Peter bishop of Argos, and Bartholomew of Edessa.

PG 105 Nicetas David : Paphlago. *105: Νικήτου του Παφλαγόνος, του και Δαβιδ, Νικήτα Βυζαντίου τα ευρισκόμενα πάντα. Niketa tou Paphlagonos, tou kai Dabid, Niketa Byzantiou ta euriskomena panta : accedit editorum dissertatio in qua de amborum aetate et scriptis inquiritur : tomum absolvunt s. Josephi Hymnographii, Theognosti monachi, anonymi, scripta quae supersunt. 1862.
PG 105: Nicetas David Paphlago, Nicetas of Byzantium, Theognostus the Monk, Anonymous, and Josephus the Hymnographer.

PG 106 Andrea : da Cesarea. *106: Του εν αγίοις πατρός ημών Ανδρέου, αρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, και Αρέθα, του αθλητού και διαδόχου αυτού, τα ευρισκόμενα πάντα. Tou en hagiois patros hemon Andreou, archiepiskopou Kaisereias Kappadokias, kai Aretha, tou athetou kai diadochou autou, ta euriskomena panta : accedunt Joseppi, Nicephori Philosophi Christiani, Joannis Geometrae, Cosmae Vestitoris, Leonis Patricii, Athanasii Corinthiorum episcopi scripta vel scriptorum fragmenta quae supersunt : tomus absolvunt opuscula scripturistica, liturgica, moralia incertae aetatis. 1863.
PG 106: Joseppus, Nicephorus the Philosopher, Andreas archbishop of Cæsarea in Capadoccia, Arethas Bishop of Cæsarea in Cappadocia, Joannes Geometra, Cosmas Vestitor, Leo Patricius, and Athanasius Bishop of Corinth, with other Greek works.

PG 107 Leo . *107: Του σοφωτάτου βασιλέως Λέοντος τα ευρισκόμενα πάντα. Tou sophotatou basileos Leontos ta euriskomena panta : nunc primum inunum corpus collecta. 1863.
PG 107: Leo VI Roman Emperor.

PG 108 Theophanes . *108: Του αγίου πατρός ημών Θεοφάνους Ηγουμένου του Αγρού και Ομολογητού χρονογραφία. Tou en hagiois patros hemon Theophanous Hegoumenou tou Agrou kai Homologetou chronographia : cui accedunt Leonis Grammatici, auctoris incerti, Anastasii bibliothecarii, historiarum sui temporis quae supersunt. 1861.
PG 108: Theophanes Abbot and Confessor, Unknown Author, Leo Grammaticus, and Anastasii History and Church Librarian. (Θεοφάνης Ομολογητής, Χρονογραφία. Λέων Γραμματικός, Των νέων βασιλέων χρονογραφία, σ. 1037 – 1164.)

PG 109 Genesius, Iosephus. *109: Ιστορίαι Βυζαντιναί τα μετά Θεοφάνους. Historiae byzantinae scriptores post Theophanem, ex editione Francisci Combefisii; : accedit Joseph Genesii historia de rebus constantinopolitanis. 1863.
PG 109: Scriptores post Theophanem ex edit. Fr. Combefisii. (Καμενιάτης Ιωάννης, Εις την Άλωσιν της Θεσσαλονίκης, σ. 519 – 653. Συμεών Μάγιστρος και Λογοθέτης, Χρονογραφία, σ. 663 – 822. Γεώργιος Μοναχός Συνεχιστής, Χρονογραφία. σ. 823 – 984. Γενέσιος ΙωσήφΒασιλείαι, σ. 985 – 1179.

PG 110 Georgius: Hamartolus. *110: Χρονικόν σύντομον εκ διαφόρων χρονογράφων τε και εξηγητών συλλεγέν και συντεθέν υπό Γεωργίου μοναχού του επίκλην Αμαρτωλού. Chronikon syntomon ek diaphoron chronographon te kai exegeton syllegen kai syntethen upo Georgiou monachou tou epiklen Hamartolou. 1863.
PG 110: Georgius Monachus (Αμαρτωλός). (Γεώργιος Μοναχός Συνεχιστής, Χρονογραφία, 2ο μέρος, σ. 1 – 1260.)

PG 111 Nicolaus *111: Νικολάου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, επιστολαί. Nikolaou, archiepiskopou Konstantinoupoleos, epistolai : accedunt Eutychii Alexandrini, Basilii Neopatrensis, Basilii Caesariensis, cognomento Minimi, Mosis Bar-Cephæ, Theodori Daphnopatae, Nicephori presbyteri cp., quae supersunt. 1863.
PG 111: Nicholas Patriarch of Constantinople, Anonymous, Basilius Neopatrensis Metropolita, Basil Bishop of Cæsaræ Cappadocia, Gregory Presbyter of Cæsareæ, Josephus Genesius, Moses son of Cepha in Syria, Theodorus Daphnopata, Nicephorus Presbyter of Constantinople, Eutychius Patriarch of Alexandria, and George the Monk.

PG 112 Constantinus t.1. *112: Του σοφωτάτου δεσπότου και αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, του Πορφυρογεννήτου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τομ α΄. Tou sophotatou despotou kai autokratoros Konstantinou, tou Porphyrogennetou, ta euriskomena panta : accedunt : Romani junioris imp. aurea bulla pro Monasterio xeropotami in Monte Atho; Theodosii diaconi acroases quinque de expugnatione Cretae; s. Niconis armeni monachi acta ab abbate monasterii s. Niconis anno 1150 scripta. Tomus prior. 1897.
PG 112: Constantine Porphyrogenitus 1.

PG 113 Constantinus t.2. *113: Του σοφωτάτου δεσπότου και αυτοκράτορος Κωνσταντίνου, του Πορφυρογεννήτου, τα ευρισκόμενα πάντα. Τομ. β΄. Tou sophotatou despotou kai autokratoros Konstantinou, tou Porphyrogennetou, ta euriskomena panta : accedunt: Romani junioris imp. aurea bulla pro Monasterio xeropotami in Monte Atho; Theodosii diaconi acroases quinque de expugnatione Cretae; s. Niconis armeni monachi acta ab abbate monasterii s. Niconis anno 1150 scripta. Tomus posterior. 1864.
PG 113: Constantine Porphyrogenitus 2, Nicon the Monk in Crete, and Theodosius the Deacon. (Κων/νος Πορφυρογέννητος, Περί των Θεμάτων, σ. 64 – 140. Κων/νος Πορφυρογέννητος, Κωνσταντίνου εν Χριστώ βασιλεί αιωνίω βασιλέως Ρωμαίων προς τον ίδιον υιόν Ρωμανόν θεοστεφή και Πορφυρογέννητον βασιλέα– (De Administrando Imperio), σ. 158 – 422. Πέτρος Πατρίκιος και Μάγιστρος, Περί Πολιτικής Καταστάσεως, σ. 663 – 676. Θεοδόσιος Διάκονος, Άλωσις της Κρήτης, σ. 987 – 1060.)

PG 114 Symeon : Metaphrastes 1. *114: Συμεών Λογοθέτου, του Μεταφραστού, τα ευρισκόμενα πάντα: ασκητικά, παραινετικά, κανονικά, ιστορικά, αγιογραφικά. Τομ. α΄. Symeon Logothetou, tou Metaphrastou, ta euriskomena panta : ascetica, paraenetica, canonica, historica, hagiographica. Tomus primus. 1903.
PG 114: Symeon Metaphrastes 1.

PG 115 Symeon : Metaphrastes 2. *115: Συμεών Λογοθέτου, του Μεταφραστού, τα ευρισκόμενα πάντα: ασκητικά, παραινετικά, κανονικά, ιστορικά, αγιογραφικά. Τομ. β΄. Symeon Logothetou, tou Metaphrastou, ta euriskomena panta : ascetica, paraenetica, canonica, historica, hagiographica, magnam partem ex mss. parisiensibus nunc primum graece edita. Tomus secundus. 1899.
PG 115: Symeon Metaphrastes 2.

PG 116 Symeon : Metaphrastes 3. *116: Συμεών Λογοθέτου, του Μεταφραστού, τα ευρισκόμενα πάντα: ασκητικά, παραινετικά, κανονικά, ιστορικά, αγιογραφικά. Τομ. γ΄. Symeon Logothetou, tou Metaphrastou, ta euriskomena panta : ascetica, paraenetica, canonica, historica, hagiographica, magnam partem ex mss. parisiensibus nunc primum graece edita. Tomus tertius. 1891.
PG 116: Symeon Metaphrastes 3.

PG 117 Leo : Diaconus. *117: Λέοντος διακόνου ιστορία. Leontos diakonou historia : e recensione Caroli Benedicti Hasii : praemittitur Menologium graecorum Basilii Porphyrogeniti imperatoris jussu editum. Accedunt Hippolyti Thebani, Georgidis monachi, Ignatii diaconi, Nili Cujusdam, Christophori Protoasecretis, Michaelis Hamartoli, anonymi, scripta quae supersunt. 1894.
PG 117: Leonis Diaconi with Hyppolitus Thebanus, Georgides Monachus, Ignatius Diaconus, Nilus, Christophus Protoasecretis, Michael Hamartolus, Anonymus, and Suidas.

PG 118 Oecumenius 1. *118: Οικουμενίου, επισκόπου Τρίκκης, τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. α΄. Oikoumeniou, episkopou Trikkes, ta euriskomena panta : juxta editionem parisiensem anni 1631, praevia emendatione diligentissima, typis repetita. Tomus prior. 1893.
PG 118: Œcumenius Bishop of Trikka 1.

PG 119 Oecumenius. 2 *119: Οικουμενίου, επισκόπου Τρίκκης, τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. β΄. Oikoumeniou, episkopou Trikkes, ta euriskomena panta : juxta editionem parisiensem anni 1631, praevia emendatione diligentissima, typis repetita. Tomus posterior. 1881.
PG 119: Œcumenius Bishop of Trikka 2.

PG 120 Xiphilinus, Iohannes . *120: Ιωάννου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Ξυφιλίνου, Συμεών του Νέου τα ευρισκόμενα πάντα. Ioannou archiepiskopou konstantinoupoleos, tou Xiphilinou, Symeon tou Neou ta euriskomena panta : intermiscentur Joannis Euchaitae, Theodori Iconii, Alexii cp., Demetrii Cyziceni, Michaelis Cerularii, Samonae Gazensis, Leonis Achridani, episcoporum; Leonis presbyteri, Joannis presbyteri, Epiphani monachi hierosolymitani, Nicetae Chartophylacis, Nicetae Pectorati, Joannis cp. diaconi, anonymi, scripta vel scriptorum fragmenta quæ supersunt. Tomus unicus. 1880.
PG 120: Anonymous, Theodorus Iconii Episcopus, Leo PresbyterLeo GrammaticusJoannis Presbyter, Epiphanius Monachus Hierosolymitanus, Alexius Patriarch of Constantinople, Demetrius Syncellus Cyzicenus Metropolita, Nicetas Chartophylax Nicænus, Michael Cerularius Patriarch of Constantinople, Samonas Gaxensis Episcopus, Leo Achridanus Bulgarorum Archiepiscopus, Nicetas Pectoratus Presbyter et Monasterii Studiensis Monachus, Joannes Euchaitarum Metropolita Joannis Xiphilini Archbishop of Constantinople, Joannes Deacon of Constantinople, and Symeonis Junioris.

PG 121 Cedrenus, Georgius <1057fl.> 1. *121: *Γεωργίου του Κεδρηνού Σύνοψις ιστοριών. Τομ. Α΄. Georgiou tou Kedrenou Synopsis historion : cui subjiciuntur excerpta ex breviario Joannis Scylitzae Curopalatae. Tomus prior. 1894.
PG 121: Georgii Cedreni 1. (Κεδρενός Γεώργιος, Σύνοψις ΙστοριώνΣκυλίτζης ΙωάννηςΣύνοψις Ιστοριών, σ. 368 – 476.)

PG 122 Cedrenus, Georgius <1057fl.> 2. *122: *Γεωργίου του Κεδρηνού Σύνοψις ιστοριών. Τομ. Β΄. Georgiou tou Kedrenou Synopsis historion : cui subjiciuntur excerpta ex breviario Joannis Scylitzae Curopalatae, accedunt Michaelis Pselli opera quae reperiri potuerunt omnia nunc primum in unum collecta. Tomus posterior. 1889.
PG 122: Georgii Cedreni 2. (Κεδρενός Γεώργιος, Σύνοψις Ιστοριών, σ. 1 – 368.)

PG 123 Theophylactus 1. *123: Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ α΄. Theophylaktou archiepiskopou Boulgarias ta euriskomena panta : accedit J.F. Mariae Bern. de Rubeis dissertatio de ipsius Theophylacti aetate, gestis, scriptis ac doctrina. Tomus primus. 1883.
PG 123: Theophylactus Bulgariæ Archiepiscopus 1.

PG 124 Theophylactus 2. *124: Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. β΄. Theophylaktou archiepiskopou Boulgarias ta euriskomena panta : accedit J.F. Mariae Bern. de Rubeis dissertatio de ipsius Theophylacti aetate, gestis, scriptis ac doctrina. Tomus secundus. 1879.
PG 124: Theophylactus Bulgariæ Archiepiscopus 2.

PG 125 Theophylactus 3. *125: Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. γ΄. Theophylaktou archiepiskopou Boulgarias ta euriskomena panta : accedit J.F. Mariae Bern. de Rubeis dissertatio de ipsius Theophylacti aetate, gestis, scriptis ac doctrina. Tomus tertius. 1864.
PG 125: Theophylactus Bulgariæ Archiepiscopus 3.

PG 126 Theophylactus 4. *126: Θεοφύλακτου αρχιεπισκόπου Βουλγαρίας τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. δ΄. Theophylaktou archiepiskopou Boulgarias ta euriskomena panta : accedit J. F. Mariae Bern. de Rubeis dissertatio de ipsius Theophylacti aetate, gestis, scriptis ac doctrina. Tomus quartus.
PG 126: Theophylactus Bulgariæ Archiepiscopus 4.

PG 127 Nicephorus, Bryennius . *127: Νικηφόρου του Βρυεννίου ιστοριών βιβλία Δ΄. Nikephorou tou Bryenniou historion biblia D : Caroli Dufresnii Du Cangii notis historicis illustrati. Accedit Constantini Manassis compendium chronicum; intermiscentur Nicolai Cp. patriarchæ, Lucæ abbatis Cryptoferratensis, Niconis monachi Raithensis in Palæstina, Anastasii Cæsariensis in Palæstina archiepiscopi, Nicetæ Serronii, Jacobi monachi, Philippi Solitarii, Job monachi, Petri Chrysolani, Alexii Comneni imperatoris, Irenes Augustæ, Nicephori Botaniatæ imperatoris, Nicetæ Seidi, quæ supersunt. 1864.
PG 127: Nicephorus BryenniusConstantinus Manasses, Nicolaus Patriarch of Constantinople, Lucas Abbas Cryptoferrantersis Septimus, Nicon Monachus Raithensis in Palestina, Anastasius Cæsareæ Palæstineæ Archiepiscopus, Nicetas Serronius, Jacobus Monachus Coccinobaphi, Philippus Solitarius, Job Monachus, Petrus Chrysolanus Mediolanensis Archiepiscopus, Alexius Comnenus Imp. Irene Augusta, Nicephorus Botaniata Imp., and Nicetas Seidus.
(Βρυέννιος Νικηφόρος, Ύλη Ιστορίας, σ. 1 – 216.)

PG 128 Euthymius : Zigabenus 1. *128: *Ευθυμίου του Ζιγαβηνού τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. α΄. Euthymiou tou Zigabenou ta euriskomena panta : juxta varias editiones lipsiensem nempe Christ. Frid. Matthaei, Anthimi Tergobystensem, Ant. Bongiovanni venetam, Nicolai Fogginii romanam, typis repetita. Tomus primus. 1864.
PG 128: Euthymius Zigabeno 1.

PG 129 Euthymius : Zigabenus 2. *129: *Ευθυμίου του Ζιγαβηνού τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. β΄. Euthymiou tou Zigabenou ta euriskomena panta : juxta varias editiones lipsiensem nempe Christ. Frid. Matthaei, Anthimi Tergobystensem, Ant. Bongiovanni venetam, Nicolai Fogginii romanam, typis repetita. Tomus secundus. 1898.
PG 129: Euthymius Zigabeno 2.

PG 130 Euthymius : Zigabenus 3. *130: *Ευθυμίου του Ζιγαβηνού τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. γ΄. Euthymiou tou Zigabenou ta euriskomena panta : juxta varias editiones lipsiensem nempe Christ. Frid. Matthaei, Anthimi Tergobystensem, Ant. Bongiovanni venetam, Nicolai Fogginii romanam, typis repetita. Tomus tertius. 1865.
PG 130: Euthymius Zigabeno 3.

PG 131 Euthymius : Zigabenus 4, Anna Comnene. *131: *Ευθυμίου του Ζιγαβηνού τα ευρισκόμενα πάντα, τομ. δ΄. Άννα Κομνηνή. Euthymiou tou Zigabenou ta euriskomena panta : accedunt Annae Comnenae. Tomus quartus. 1864.
PG 131: Euthymius Zigabeno (4) with Anna Comnenea Porphyrogenit Cæsarissa.

PG 132 Theophanes : Cerameus. *132: Του σοφωτάτου και ρητορικοτάτου Θεοφάνους αρχιεπισκόπου Ταυρομενίου της Σικελίας του επίκλην Κεραμέως ομιλίαι εις Ευαγγέλια κυριακά και εορτάς του όλου ενιαυτού. Tou *sophotatou kai rethorikotatou Theophanous archiepiskopou Tauromeniou tes Sikelias tou epiklen Kerameos omiliai eis Euangelia kyriaka kai eortas tou olou eniautou : ex editione Francisci Scorsi, panormitani, s.j. ad codicem graecum matritensem recensita restituta, illustrata : accedunt Nili Doxapatrii, Joannis Antiocheni, Joannis Comneni imp., Isaaci Magnae Armeniae catholici, quae supersunt. 1864.
PG 132: Theophanes Kerameus, Nilus Doxapatrius, John Bishop of Antioch, Joannes Comnenus, Isaacus Magnæ Armeniæ Catholicus.

PG 133 Ioannes : Cinnamus. *133: Ιωάννου του Κιννάμου ιστοριών βιβλία Ζ΄. Ioannou tou Kinnamou historion biblia Z : ex editione et cum notis Caroli du Fresnii Du Cangi, qui, appendicis vice, sub junxit stemmata genealogica accuratissima ad historiae comnenicae pleniorem notitiam, et Christophori de Bondelmontibus descriptionem urbis constantinopoleos, ante ejus a Turcis expugnationem; accedunt Arsenii in Monte Sancto monachi, Lucae Chrysobergae, Cp. patriarchae, Alexii Aristeni Nomophylacis, Theoriani philosophi christiani, Manuelis Comneni, Alexii Comneni, Andronici Comneni, impp.; Joannis Phocae, Epiphani monachi, Perdiccae Protonotarii ephesini, anonymi, eugesippi, Theodori prodromi, quae supersunt. 1864.
PG 133: Arsenius in Monte Sancto Monachus, Aristenus Monachus, Lucas Chrysoberges, Theorianus Philosophus Christianus, Nerses Claiensis, Joannes Cinnamus, Manuel Comnenus, Alexius Comnenus, Andronicus Comnenus, Theodorus Prodromus. (Κίνναμος Ιωάννης, Επιτομή, σ. 299 – 678. Πρόδρομος Θεόδωρος, Τα κατά Ροδάνθην και Δοσικλέα. Κατομυομαχία. Απόδημος Φιλία, σ. 1003 – 1424.)

PG 134 Zonaras, Ioannes 1. *134: Ιωάννου του Ζωναρά τα ευρισκόμενα πάντα: ιστορικά, κανονικά, δογματικά (μέρος α΄). Ioannou tou Zonara ta euriskomena panta : historica, canonica, dogmatica : tomus prior. 1864.
PG 134: Joannis Zonaræ 1.

PG 135 Zonaras, Ioannes (Zonaras pars 2, Eustathius 1). *135: Ιωάννου του Ζωναρά τα ευρισκόμενα πάντα: ιστορικά, κανονικά, δογματικά (μέροςβ΄), Ευσταθίου Θεσσαλονίκης (μέροςα΄). Ioannou tou Zonara ta euriskomena panta : historica, canonica, dogmatica: accedunt Eustathii Thessalonicensis scripta ad rem christianam spectantia : Zonarae tomus posterior, Eustathii prior. 1887.
PG 135: Joannis Zonaræ 2, Georgius Xiphilinus, Isaacius Angelus, Neophytus, Joannes Chilas, Nicolaus Methonensis in Peloponneso Metropolita, and Eustathius Thessalonicensis Metropolita 1.

PG 136 Eustathius 2. *136: Του σοφωτάτου και λογιοτάτου Ευσταθίου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης άπαντα όσα εκκλησιαστικής εστίν υποθέσεως, (μέρος β΄). Tou sophotatou kai logiotatou Eustathiou Metropolitou Thessalonikes apanta osa ekklesiastikes estin hypotheseos : accedunt Antonii Monachi cognomento Melissæ loci communes ex sacris et profanis auctoribus collecti : Eustathii tomus posterior, Antonii tomus unicus. 1865.
PG 136: Eustathius of Thessalonica 2, with Antonius Melissa. (Ευστάθιος Θεσσαλονίκης, Άλωσις Θεσσαλονίκης, σ. 10 – 140.)

PG 137 Balsamon, Theodoros 1. *137: Θεοδώρου του Βαλσάμων πατριάρχου Θεουπόλεος Μεγάλης Αντιοχείας τα ευρισκόμενα πάντα: κανονικά, νομικά(ιουριδικά), δογματικά, τομ. α΄. Theodorou tou Balsamon patriarchou Theoupoleos Megales Antiocheias ta euriskomena panta : canonica, juridica, dogmatica : accedunt Joannis Zonaræ et Aristeni commentaria in canones SS. apostolorum, conciliorum et in epistolas canonicas SS. patrum. Tomus primus. 1865.
PG 137: Theodori Balsamonis 1.

PG 138 Balsamon, Theodoros 2. *138: Θεοδώρου του Βαλσάμων πατριάρχου Θεουπόλεος Μεγάλης Αντιοχείας τα ευρισκόμενα πάντα: κανονικά, νομικά(ιουριδικά), δογματικά, τομ. β΄. Theodorou tou Balsamon patriarchou Theoupoleos Megales Antiocheias ta euriskomena panta : canonica, juridica, dogmatica : accedunt Joannis Zonaræ et Aristeni commentaria in canones SS. apostolorum, conciliorum et in epistolas canonicas SS. patrum. Tomus secundus. 1865.
PG 138: Theodori Balsamonis 2.

PG 139 Nicetas Acominatus (Choniatis) 1. *139: Νικήτα του Χωνιάτου τα ευρισκόμενα πάντα. Niketa tou Choniatou ta euriskomena panta : praemittuntur Joelis Byzantini Chronographi, Isidori Thessalonicensis, Nicetae Maroniensis, Joannis Citri, Marci Alexandrini, scripta quae supersunt, tum edita, tum inedita. Tomus prior. 1865.
PG 139: Isidorus Thessalonicensis Metropolita, Nicetas Maroneæ Thessalonicensis Metropolita, Joannes Citri Episcopus, Marcus Alexandrinus Byzantinus, Nicetas Choniata.

PG 140 Nicetas Acominatus (Choniatis) 2. *140: Νικήτα του Χωνιάτου τα ευρισκόμενα πάντα. Niketa tou Choniatou ta euriskomena panta : nec non fratris ejus Mich. Acominati Choniatae atheniensis archiepiscopi quae aetatem tulerunt scripta vel scriptorum fragmenta; insunt praeterea Georgii Acropolitae annales byzantini et Alexandri papae 4., Theodori ducae imp. Nicaeni, Germani 2., Nicephori. Arsenii, Cpolitanorum patriarcharum; Nicephori Chumni, Methodii monachi opuscula, diplomata, epistolae: Nicetae tomus posterior. Caeterorum tomus unicus. 1894.
PG 140: Nicetas Choniata, Anonymi Græci, Michael Acominatus Choniata Archbishop of Athens, Theodorus Alanicus, Theordous Andidensis Episcopus, Manuel Magnus Rhetor Constantinople, Pantaleo, Manuel Charitopulus, Germanus II, Michael Chumnus, Theodorus Ducas Lascaris, Methodius, Nicephorus II, Constantinus Acropolita, Arsenius Autorianus, Georgius Acropolita, Nicephorus Chumnus, Alexander IV, and Sixtus IV (Ακροπολίτης Γεώργιος, Χρονικήσυγγραφή, σ. 969 – 1220.)

PG 141 Veccus, Ioannes . *141: Ιωάννου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Βέκκου τα ευρισκόμενα πάντα. Ioannou patriarchou Konstantinoupoleos tou Bekkou ta euriskomena panta : quibus nunc primum accensetur refutatio libri Photii de processione spiritus sancti : accedunt Constantini Meliteniotae, Georgii Metochitae, Vecci Symmystarum, libri pro tuenda orthodoxia editi. 1881.
PG 141: Joannes Veccus, Constantinus Meliteniota, and Georgius Metochita.

PG 142 Nicephorus, Blemmyda. *142.: Νικηφόρου του Βλεμμίδου τα ευρισκόμενα πάντα: θεολογικά, εξηγητικά, λογικά, φυσικά. Nikephorou tou Blemmidou ta euriskomena panta : theologica, exegetica, logica, physica. 1885.
PG 142: Georgius Cyprius, Athanasius Patriarch of Constantinople, and Nicephorus Blemmida.

PG 143 Pachymérès, Georgius <1242-1310ca.>. *143: *Γεωργίου του Παχυμέρη τα ευρισκόμενα πάντα. Τομ. Α΄. Georgiou tou Pachymere ta euriskomena panta : proekousi Ephraimiou Chronikou Kaisares : et Theolepti Philadelphiensis scripta ascetica. Tomus prior. 1891.
PG 143: Ephræmius Chronographus, Theoleptus Philadelphiensium Metropolita, and Georgius Pachymeres. Παχυμέρης Γεώργιος, Συγγραφικαί Ιστορίαι [α΄], σ. 443 – 996.

PG 144 Pachymérès, Georgius <1242-1310ca.>. *144: *Γεωργίου του Παχυμέρη τα ευρισκόμενα πάντα. Τομ. Β΄. Georgiou tou Pachymere ta euriskomena panta : accedit Matthaei Blastaris syntagma canonum, ad novissimam editionem virorum cll. Rhalli et Pottli recensitum. Tomus posterior. 1865.
PG 144: Georgius Pachymeres, Theodorus Metochita Magnus Logtheta, and Matthæus Blastares Hieromonachus. (Παχυμέρης Γεώργιος, Συγγραφικαί Ιστορίαι [β΄], σ. 1 – 716.)

PG 145 Nicephorus, Callistus Xanthopulus . *145: Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου Εκκλησιαστικής Ιστορίας. Τόμος α΄. Nikephorou Kallistou Xanthopoulou Ekklesiastikes Historias : praemittuntur Syntagmatis Matthaei Blastaris continuatio, et Theoduli Monachi, alias Thomae Magistri, orationes et epistolae. Tomus prior. 1904.
PG 145: Matthæus Blastares Hieromonachus, Theodulus Monachus, Alias Thomas Magister, Nicephorus Callistus Xanthopulus 1.

PG 146 Nicephorus, Callistus Xanthopulus 2. *146: Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου Εκκλησιαστικής Ιστορίας βιβλία ιε΄. Τόμος β΄. Nikephorou Kallistou tou Xanthopoulou Ekklesiastikes Historias biblia ie. Tomus secundus. 1865.
PG 146: Nicephorus Callistus Xanthopulus 2.

PG 147 Nicephorus, Callistus Xanthopulus . *147: Νικηφόρου Καλλίστου του Ξανθοπούλου Εκκλησιαστικής Ιστορίας βιβλία ιε΄. Τόμος γ΄. Nikephorou Kallistou tou Xanthopoulou Ekklesiastikes Historias biblia ie : accedunt Maximi Planudæ, Callisti et Ignatii, Callisti Cataphugiotæ, Nicephori Monachi, scripta varii argumenti : Nicheph. Callisti tomus tertius, cæterorum tomus unicus. 1865.
PG 147: Nicephorus Callistus Xanthopulus 3, Callistus et Ignatius Xanthopuli Monachi, Callistus Patriarcha Constantinopuli Monachi, Callistus Telicoudes, Callistus Cataphugiota, Nicepphorus Monachus, Maximus Planudes Constantinopolitanus Monachus.

PG 148 Gregoras, Nicephorus <1296-1360>. <1296-1360> *148: Νικηφόρου του Γρηγορά Ρωμαϊκής ιστορίας λόγοι 37. Τόμος πρώτος. Nikephorou tou Gregora Romaikes historias logoi 37 : post Hieronymi Wolfii, Du Cangi, Joannis Boivini, Immanuelis Bekkeri curas in unum collecti. Tomus prior. 1865.
PG 148: Nicephorus Gregoras 1.

PG 149 Gregoras, Nicephorus <1296-1360>. *149: Νικηφόρου του Γρηγορά Ρωμαϊκής ιστορίας λόγοι 37. Τόμος δεύτερος. Nikephorou tou Gregora Romaikes historias logoi 37 : accedunt Nili Cabasilæ thessalonicensis metropolitæ, Theodori Meliteniotæ, magnæ ecclesiæ sacellarii, Georgii Lapithæ, opuscula, epistolæ. Tomus posterior. 1865.
PG 149: Nicephorus Gregoras 2, Nilus Cabasilas Thessalonicensis Metropolita, Theodorus Meliteniota, Magnæ Ecclesiæ Sacellarius, Georgius Lapitha, and Anonymus. (Γρηγοράς Νικηφόρος, Ιστορία Ρωμαϊκή 2, σελ. 1 – 502.)

PG 150 Gregorius : Palamas . *150: *Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, τα ευρισκόμενα πάντα: θεολογικά, ομιλητικά, αγογραφικά, πολεμικά, ασκητικά. (Γρηγορίου τόμ. πρώτος) Gregoriou archiepiskopou Thessalonikes, tou Palama, ta euriskomena panta : theologica, homiletica, hagiographica, polemica, ascetica : accedunt Gregorii Sinaitæ, Constantini Harmenopuli Nomophylacis, Macarii Chrysocephali Philadelphiensis metropolitæ, Joannis Calecæ Cpolitani patriarchæ, Theophanis Nicæni archiepiscopi, Nicolai Cabasilæ Thessalonicensis, quæ supersunt : Gregorii tomus prior, cæterorum tomus unicus. 1865.
PG 150: Constantinus Harmenopulus, Macarius Chrysocephalus Philadelphiensis Metropolita, Joannes Caleca Constantinopolitanus Patriarcha, Theophanes Nicænus Archiepiscopus, Nicolaus Cabasila Thessalonicensis Metropolita, Gregorius Palamas Thessalonicensis Metropolita.

PG 151 Gregorius : Palamas . *151: Γρηγορίου αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, του Παλαμά, τα ευρισκόμενα πάντα: θεολογικά, ομιλητικά, αγογραφικά, πολεμικά, ασκητικά. (Γρηγορίου τόμ.δεύτερος) Gregoriou archiepiskopou Thessalonikes, tou Palama, ta euriskomena panta: theologica, homiletica, hagiographica, polemica, ascetica : accedunt Gregorii Acindyni, Barlaami De Seminaria opuscula, epistolae : Gregorii tomus posterior, caeterorum tomus unicus. 1865.
PG 151: Gregorius Palamas Thessalonicensis Metropolita, Gregorius Acindynus Monachus et Theologus, Barlaamus de Seminaria, Gyracensis Episcopus.

PG 152 Manuel : Caleca. *152: Μανουήλ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Καλέκα, τα ευρισκόμενα πάντα. Manouel patriarchou Konstantinoupoleos, tou Kaleka, ta euriskomena panta: accedunt Joannis Cyparissiotae, Matthaei Cantacuzeni, scripta theologica etexegetica; nec non Joannis Glycis, Esaiae, Joannis Calecae, Isidori, Callisti, Philothei, diplomata, synodicae constitutiones, epistolae. 1865.
PG 152: Manuel Calecas Ordinis fratrum minorum Monachus Constantinopolitanus Patriarcha, Joannes Cyparissiota, Matthæus Cantacuzenus Imp. Cp. and Joan. Glycis, Esaias, Joan. Caleca, Isidorus, Callistus, and Philotheus Constantinopolitani.

PG 153 Ioannes : Cantacuzenus 1. *153: Ιωάννου του Καντακουζηνού τα ευρισκόμενα πάντα: ιστορικά, θεολογικά, απολογητικά, μέρος 1ο. Ioannou tou Kantakouzenou ta euriskomena panta : historica, theologica, apologetica. Tomus prior. 1866.
PG 153: Joannes Cantacuzenus Imperator Λόγοι CP 1.

PG 154 Ioannes : Cantacuzenus. *154: Ιωάννου του Καντακουζηνού τα ευρισκόμενα πάντα: ιστορικά, θεολογικά, απολογητικά, μέρος 2ο. Ioannou tou Kantakouzenou ta euriskomena panta : historica, theologica, apologetica : accedunt Joannis Palælogi imp., Philothei Cpolitani patriarchæ, Demetrii Cydonii, Maximi Chrysobergæ, Philothei Selymbriensis orationes, opuscula, epistolæ. Tomus posterior. 1866.
PG 154: Joannes Cantacuzenus Imperator CP 2, Philotheus Constantinopolitanus Patriarcha, Demetrius Cydonius, Maximus Chrysoberga Monachus. (Καντακουζηνός Ιωάννης, Λόγοι [2], σελ. 1 – 370.)

PG 155 Symeon : Thessalonicensis. *155: Συμεών αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τα ευρισκόμενα πάντα. Symeon archiepiskopou Thessalonikes ta euriskomena panta : iassii in Moldavia, anno 1683, græce; latine vero nunc primum edita : tomus unicus. 1866.
PG 155: Symeon Thessalonicensis Archiepiscopus.

PG 156 Manuel : Paleologus *156: Του ευσεβεστάτου και λογιοτάτου Βασιλέως Κυρού Μανουήλ του Παλαιολόγου τα ευρισκόμενα πάντα: θεολογικά, πολεμικά, πανηγυρικά, παιδαγωγικά. Tou eusebestatou kay logiotatou Basileos Kyrou Manouel tou Palaiologou ta euriskomena panta : theologica, polemica, panegyrica, paedagogica : accedunt Georgii Phrantzae Chronicon cum ejusdem abbreviatione vaticana; nec non Joannis Anagnostae, Joannis Canani, Manuelis Chrysolorae scripta historica, epistolae /accurante et denuo recognoscente J.-P. Migne. 1866.
PG 156: Manuel Chrysoloras, Joannes Cananus, Manuel II Palæologus, Joannes Anagnosta, and Georgius Phrantza. (Σφρατζής Γεώργιος, Χρονικόν, σ. 551 – 1022. Κανανός Ιωάννης, Διήγησις. σ. 61 – 81. Ιωάννης Αναγνώστης, Διήγησις.)

PG 157 Georgius : Codinus. *157: *Γεωργίου του Κωδινού τα ευρισκόμενα πάντα. Georgiou tou Kodinou ta euriskomena panta : accedit Ducæ, Michaelis Ducæ nepotis Historia Byzantina a Joanne Palæologo, anno Christi 1341, ad annum 1462 : tomus unicus. 1866.
PG 157: Georgius Codinus Curopalata and Ducas. (Κωδινός Γεώργιος, Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως. Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί. Περί των κτισμάτων, σ. 429-634. Δούκας, Ιστορικός, Ιστορία Βυζαντινή, σ. 739 – 1166.)

PG 158 Glycas, Michael. *158: Του κυρού Μιχαήλ Γλύκα τα ευρισκόμενα πάντα. *Tou kyrou Michael Glyka ta euriskomena panta : post Philippi Labbei, Joannis Lamii, Francisci Fontani, Joannis Leunclavii, C. Fr. Matthæii, Leonis Allatii, Angeli Maii curas in unum corpus nunc primum collecta : accedunt Josephi Cpolitani patriarchæ, Joannis diaconi Adrianopolitani, Esaiæ Cyprii, Hilarionis monachi, Joannis Argyropuli, Theodori Agalliani, Job monachi, Bartholomæi de Jano, Nicolai Barbari, anonymi epistolæ, opuscula, historica, fragmenta : tomus unicus. 1866.
PG 158: Michael Glyca, Joannes Diaconus Adrianopolitanus, Esaias Cyprius, Hilario Monachus, Joannes Argyropulus, Josephus Constantinopolitanus Patriarcha, Job Monachus, Bartholomæus de Jano Ord. Minorum, Nicolaus Barbarus Patricius Venetus, and Anonymus. (Γλυκάς Μιχαήλ, Βίβλος Χρονική, σ. 1 – 1866.)

PG 159 Laonicus, Chalcocondylus <1430ca.-1490ca.>. 159: *Λαονίκου Χαλκοκονδύλου Απόδειξις ιστοριών δέκα. Laonikou Chalkokondylou Apodeixis historion deka : accedunt Josephi Methonensis episcopi seu Joannis Plusiadeni scripta quæ exstant : præmittuntur Leonardi Chiensis, Mitylenæi archiepiscopi; Isidori, S.R.E. cardinalis, Ruthenorum archiepiscopi epistolæ historicæ : tomus unicus. 1866.
PG 159: Laonicus Chalcocondyla Atheniensis, Leonardus Chiensis Mitlyenæus Archiepiscopus, Isidorus S.R.E. Cardinalis Ruthenorum Episcopus, Josephus Methonensis Episcopus. (Χαλκοκονδύλης Λαόνικος, Απόδειξις Ιστοριών, σ. 1 – 559.)

PG 160 Gennadius . *160: Γενναδίου, πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, του Σχολαρίου, τα ευρισκόμενα πάντα. Gennadiou, patriarchou Konstantinoupoleos, tou Scholariou, ta euriskomena panta : partim jam edita, partim hucusque anecdota : accedunt Nicolai 5. romani pontificis, Gregorii Mammae Cpolitani patriarchae, Georgii Gemisti Plethonis, Matthaei Camariotae, Marci Ephesini, opuscula et epistolae. 1866.
PG 160: Gregorius Mamma Cpolitanus Patriarcha, Gennadius Seu Georgius Scholarius Xpolitanus Patriarcha, Georgius Gemistus Pletho, Matthæus Camariota, Marcus Eugenicus Ephesius Metropolita, and Nicolaus V Romanus Pontifex.

PG 161 Bessarion <1395-1472.> *161: Του σοφωτάτου καρδινάλεως Βησσαρίονος τα ευρισκόμενα πάντα: θεολογικά, εξηγητικά, πολεμικά. Tou *sophotatou kardinaleos Bessarionos ta euriskomena panta : theologica, exegetica, polemica, partim jam edita, partim hucusque anecdota : accedunt ex virorum doctorum qui graecas litteras in Italia instaurarunt supellectili litteraria selecta quaedam. 1866.
PG 161: Bessarion S.R.E. Cardinalis, Georgius Trapezuntinus, Constantinus Lascaris, Theodorus Gaza, and Andronicus Callistus. (Θεόδωρος Γαζής, Περί Αρχαιολογίας Τούρκων, σ. 997 – 1006.)

Πηγή : graeca.patristica.net/PG-volumes.htm

=============================================================================================

Agapetus_PG 86a/
Agathias Scholasticus Myrinaeus, Constantinopolitanus_PG 88/
Alexander Lycopolitanus_PG 18/
Alexander Monachus_PG 87c/
Ammonius_PG 85/
Amphilochius Iconiensis_PG 39/
Anastasius of Sinai, Homily on Transfiguration
Anna Komnena_PG 131/
Anonymous_PG 105,111,117,149,158/
Antonius Hagiographus_PG 86B/
Apollinaris of Laodicea_PG33/
Arethas Bishop of Caesarea in Cappadokia_PG 106/
Aristides Atheniensis_PG 05/
Aristonis Pelloi_PG 05/
Asterius Amasenus_PG 40/
Athanasius the Great of Alexandria_ PG 25-28/
Athenagoras_PG 06/
Barlaam Calabrius,Constantinopolitanus_PG 151/
Barnabas_PG 02/
Basilius Caesariensis_PG 29-32/
Basil of Seleucia: Sanctum Pascha
Chronicon Paschale_PG 92/
Clement of Alexandria_PG 08-09/
Clement of Rome_PG 01-02/
Constantinus Manassis_PG 127/
Constantinus Porphyrogenitus_PG 112-113/
Constitutiones Apostolorum_PG 01/
Cosmas Indicopleustis_PG 88/
Councils
Cyrillus Hierosolymitanus_PG 33/
Cyril of Alexandria_PG 68-77/
Cyril of Alexandria_PG 68-77 additional
Diadochus: Capita centum de caritate
Didache
Didymus of Alexandria PG 39/
Diodorus of Tarsus_PG 33/
Dionysius Aeropagita_PG 03-04/
Dorotheus of Gaza: Doctrinae Diversae
Epiphanius_PG 41-43/
Epistle to Diognetus_PG 02/
Eudokia Augousta_PG 85/
Eunapius Sardianus_PG 113/
Eusebius Caesariensis_PG 19-24/
Eusebius of Emesenus_PG 86A/
Eustathius Antiochiensis_PG 18/
Eustathius Thessalonicensis_PG 135,136/
Evagrius Ponticus_PG 40/
Flavius Justinianus Imperator_PG 86A/
Gaius Romanus_PG 10/
Gennadius of Constantinople_PG 85,160/
Georges Pisides_ PG 92/
Georgius Acropolita_PG 140/
Georgius Cedrenus_PG 121-122/
Georgius Choeroboscus Constantinopolitanus_PG 86/
Georgius Codinus_PG 157/
Georgius Hamartolus_PG 110/
Georgius Monachus Constinuatus_PG 117/
Georgius Pachymeres_PG 143-144/
Georgius Peccator_PG 66/
Georgius Phrantza_PG 156/
Georgius Syncellus Constantinopolitanus_PG 110/
Gregorius Cyprius_PG 142/
Gregorius Palamas Thessalonicensis Metropolita_PG 150-151/
Gregorius Palamas_PG 150-151/
Gregory Thaumaturgus_PG 10/
Gregory of Nazianzus_PG 35-38/
Gregory of Nyssa_PG 44-46/
Hegesippus_PG 05/
Hermias Sozomenos_PG 67/
Hermias philosophus_PG 06/
Hesychius_PG 93/
Hippolytus_PG 10/
Hippolytus_PG 10/ Refutatio omnium heresium
Hippolytus_PG 10/ Consummatio mundi
Hippolytus_PG 10/ Theophania
Ignatius of Antioch_PG 05/
Ioannes Cantacuzenus_PG 153-154/
Ioannes Zonaras_PG 134-135/
Irenaeus Lugdunensis_PG 07/
Iustinus_PG 06/
Iustinus_PG 06/ Epistula ad Castorem
Joannes Anagnosta_PG 156/
Joannes Argyropoulos_PG 158/
Joannes Cameniates_PG 109/
Joannes Cananus_PG 156/
Joannes Cinnamus_PG 133/
Joannes Climacus_PG 88 Scala paradisi
Joannes Lydus Laurentius_PG 85/
Joannis Presbyter_PG 120/
Joannis Scylitzae_PG 121-122/
Joel Chronographus_PG 139/
John Chrysostom_PG 47-64/
John Malalas_PG 97/
John of Antioch_PG 77,132/
John of Damascus_PG 94-96/
Josephus Genesius_PG 109,111/
Julius Africanus_PG 10/
Laonicus Chalcocondylus_PG 159/
Leo Diaconus_PG 117/
Leo Grammaticus_PG 108,120/
Leo Presbyter_PG 120/
Leontius Byzantinus _PG 86a-86b/
Macarius of Egypt_PG 34/
Marcellus Ancyranus_PG 18/
Marcus Diaconus_PG 65/
Maximus Confessor_PG 90-91/
Maximus Confessor_PG 90-91/ Quaestiones ad Thalassium
Maximus Confessor_PG 90-91/ Capita de caritate
Melito of Sardis_PG 05/
Michael Attaliates_PG 127/
Michael Glyca_PG 158/
Michael Psellus_PG 122/
Nemesius Emesenus_PG 40/
Nicephorus Bryennius_PG 127/
Nicephorus Gregoras_PG 148-149/
Nicephorus Patriarch of Constantinople_PG 100/
Nicephorus Phokas_PG 117/
Nicetas Acominatus (Choniatis)_PG 139-140/
Nonnos_PG 43/
Oecumenius_PG 118-119/
Olympiodus Deacon of Alexandria_PG 93/
Origenes_PG 11-17/
Palladius Helenopolitanus_PG 34,65/
Papias_PG 05/
Paulus Silentarius_PG 86b/
Peter of Alexandria_PG 18/
Phileas Thmuitanus_PG 10/
Philostrogius_PG 65/
Photius of Constantinople_PG 101-104/
Polycarpus Smyrnaeus_PG 05/
Polycrates Ephesinus_PG 05/
Proclus_PG 65/
Procopius Caesariensis_PG 89/
Procopius of Gaza_PG 87a-87c/
Serapion_PG 40/
Severianus_PG 65/
Shepherd of Hermas_PG 02/
Socrates and Sozomenus Scholasticus_PG 67/
Symeon Magistrus_PG 109/
Symeon Metaphrastes_PG 114-116/
Symeon Thessalonicensis Archiepiscopus_PG 155/
Symeonis Junioris_PG 120/
Tatian_PG 06/
Testamentum XII Patriarcharum
Theodoretus of Cyrrhus_PG 80-84/
Theodorus Heracleensis_PG 18/
Theodorus Prodromus_PG 133/
Theodorus Studita_PG 99/
Theodorus_PG 86a/
Theodosius the Deacon_PG 113/
Theofilus Alexandrinus_PG 65/
Theofilus Antiochieus_PG 06/
Theofilus Caesarea Palaestina_PG 05/
Theophanes Abbot and Confessor_PG 108/
Theophanes Kerameus_PG 132/
Theophylactus Simocatta_PG 98,113/

Πηγή : graeca.patristica.net/PG-IndexAuthorWeb.htm & roger-pearse.com/weblog/patrologia-graeca-pg-pdfs

=============================================================================================

Σχολιάστε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: