Κλεις Πατρολογίας Migne, Τόμος 28ος (PG 28).

Περιεχόμενα Τόμου (λατινιστί). (σελ.7).

Πρόλογος (λατινιστί). (σελ. 9 – 20).

Κατάλογος χειρογράφων και εκδόσεων (λατινιστί). (σελ. 20 – 22).

Περί της σαρκώσεως του Θεού Λόγου. (σελ. 25 – 29).

Μαρτυρίαι ἐκ τῆς Γραφῆς, τῆς κατὰ φύσιν κοινωνίας, ἐκ τοῦ ὁμοίως εἶναι τὸν Πατέρα, καὶ τὸν Υἱὸν, καὶ τὸ ἅγιον Πνεῦμα πρὸς θεωρίαν δυσέφικτον, καὶ μίαν ἔχειν ἐνέργειαν. (σελ. 29 – 80).

Read the full post »

Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Μέγας. PG 25 – 28. (Athanasius the Great of Alexandria).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, σε μορφή .pdf, στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικου προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Αθανάσιος Αλεξανδρείας, ο Μέγας. PG 25 – 28. (Athanasius the Great of Alexandria).

 • Apologia ad Constantium imperatorem. Aπολογία πρὸς τὸν βασιλέα Κωνστάντιον. (PG 25, σελ. 596 – 641).
 • Apologia contra Arianos. Απολογητικός κατά αρειανών. (PG 25, σελ. 247 – 409).
 • Apologia de fuga sua. Απολογία περί της φυγής αυτού, ήνικα εδιώκετο υπό Συριανού Δουκός. (PG 25, σελ. 644 – 680).
 • Argumentum in Psalmos. Υποθέσις εις τους Ψαλμούς. (PG 27, σελ. 56 – 60).
 • Commentarius de templo Athenarum. Εξηγητικὸν περὶ τοῦ ἐν ̓Αθήναις ναοῦ.. Περὶ τοῦ ναοῦ καὶ περὶ τῶν διδασκαλείων καὶ τῶν θεάτρων ἐν ̓Αθήναις.  (PG 28, σελ. 1.428 – 1.432).
 • Contra gentes. Λόγος κατὰ Ἑλλήνων (ειδώλων). (PG 25, σελ. 4 – 96).
 • Contra Sabellianos. Περὶ τῆς ἀϊδίου ὑπάρξεως τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Πνεύματος σὺν Θεῷ, καὶ πρὸς τοὺς Σαβελλίζοντας. (PG 28, σελ. 96 – 121).
 • De azymis. Περί των αζύμων. (PG 26, σελ. 1.328 – 1.332).
 • De corpore et anima.  Περί σώματος και ψυχής. (PG 28, σελ. 1.432 – 1.433).

Read the full post »

Οκτώηχος – Παρακλητική.

Untitled

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τις διάφορες εκδόσεις του βιβλίου, σε μορφή .pdf, εδώ :

Παρακλητική

Οκτώηχος

Read the full post »

Ελληνική Πατρολογία, Patrologiae Graecae (PG) J.P.Migne Cursus Completus. Πλήρης κατάλογος των 161 Τόμων (για ανάγνωση ή αποθήκευση).

ΟΔΗΓΙΕΣ

 • Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους τόμους της Ελληνικής Πατρολογίας, πατώντας πάνω στους χρωματιστούς συνδέσμους (links).
 • Τα στοιχεία που ακολουθούν κάθε σύνδεσμο είναι :
  • α) Χρονολογία έκδοσης.
  • β) Σελίδες του κάθε τόμου. Μέσα στην παρένθεση οι σελίδες του .pdf.
  • γ) Ο αριθμός που ακολουθείται απο ένα MB, είναι το μέγεθος του βιβλίου σε Megabytes.
 • Για να αποθηκεύσετε όσα κείμενα υπάρχουν στη σελίδα : http://books.google.gr, http://books.google.com., πατήστε αριστερά πάνω, στο Ebook – Δωρεάν. Σε περίπτωση που δεν το αποθηκεύει απο εκεί : α) Μεταφέρετε το ποντίκι σας ακριβώς πάνω από το  Ebook – Δωρεάν και στο παράθυρο που σας ανοίγει, πατήστε Λήψη PDF. Μετά γράψτε στο κουτάκι που σας ανοίγει, το κείμενο που βλέπετε και πατήστε Αποστολή ή β) Πατήστε στην ακριβώς πάνω από το βιβλίο στηνπάνω δεξιά πλευρά εκεί που έχει ένα σύμβολο σαν γρανάζι με ένα ανάποβο βελάκι δίπλα του. Στο παράθυρο που σας ανοίγει πατήστε Λήψη PDF. Μετά γράψτε στο κουτάκι που σας ανοίγει, το κείμενο που βλέπετε και πατήστε Αποστολή.

Read the full post »

Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Η νοερά άθλησις – Συλλογή διδασκαλιών των Αγίων Πατέρων και πεπειραμένων ασκητών περί της προσευχής του Ιησού Χριστού

Μετάφρασις εκ του Ρωσικού. Έκδοσις Τετάρτη. Υπό γέροντος Βλασίου μοναχού και της συνοδείας αυτού. Γέννεσις Χριστού, Κατουνάκια Αγίου Όρους. Αθήναι 2007.

( * Το .pdf έχει μέγεθος 73 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

1 E3wfullo

Read the full post »

Ευεργετινός – Τόμος Τρίτος

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Ευεργετινός – Τόμος Τρίτος

( * Το .pdf έχει μέγεθος 247 ΜΒ, να είστε υπομονετικοί, χρειάζεται κάποια λεπτά για να ανοίξει ή να αποθηκευθεί).

001

Ευεργετινός, ήτοι Συναγωγή των θεοφθόγγων ρημάτων και διδασκαλιών των Θεοφόρων και Αγίων Πατέρων. (Από πάσης Γραφής θεοπνεύστου συναθροισθείσα, οικείως τε και προσφόρως εκτεθείσα παρά Παύλου του Οσιωτάτου μοναχού, και κτήτορος Μονής της Υπεραγίας Θεοτόκου της Ευεργέτιδας, και Ευεργετινού επικαλουμένου. Ήτις ληφθείσα, εκ της Βιβλιοθήκης της εν Αγιωνύμω Όρει Ιεράς, Βασιλικής τε, και Πατριαρχικής Μονής του Κουτλουμούση επονομαζομένης. Νυν πρώτον τύποις εξεδόθη, Ενετίησι 1783. Εκδιδομένη το πρώτον μετά πλήρους ερμηνείας εις την απλήν Ελληνικήν των εμπεριεχομένων κειμένων. Εικονογραφημένη κατά την παράδοσιν. Πεπλουτισμένη δια πλείστων υπομνημάτων. Εκδίδεται αναλώμασι και επιμέλεια υπό του Επισκόπου Οινόης Ματθαίου Λαγγή, Έκδοσις Έκτη, Αθήναι 1985).

Read the full post »

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου – Οι λογισμοί και η αντιμετώπισις τους

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου – Οι λογισμοί και η αντιμετώπισις τους

BENEDIKTOY BIBLIO

ΟΙ ΛΟΓΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΙΣ ΤΟΥΣ

ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος

1. Ο σκληρός πόλεμος

2. Οι λογισμοί και η προέλευσή τους

3. Πορεία προς τη χώρα της αμαρτίας

4. Τα στάδια της αμαρτίας

5. Τα πάθη πηγή τον πονηρών λογισμών

6. Κατηγορίες των λογισμών

7. Αρχή του πόλεμου οι λογισμοί

8. Ή δαιμονική πανουργία

9. Οι βλάσφημοι λογισμοί

10. Ο ορμαθός των λογισμών

11. Συνδυασμός λογισμών

12. Αποτελέσματα των λογισμών

13. Η αντιμετώπισις των λογισμών

Read the full post »

Όσιος Νείλος Σόρσκυ – Άπαντα τα ασκητικά

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ :

Όσιος Νείλος Σόρσκυ – Άπαντα τα ασκητικά

Osios Neilos Sorsku

Read the full post »

Όσιος Παίσιος Βελιτσκόφσκυ – ῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ

Όσιος Παίσιος Βελιτσκόφσκυ – ῾Η ᾿Αδιάλειπτος Προσευχὴ καὶ ἡ Εὐχὴ τοῦ ᾿Ιησοῦ

Κεφάλαια κδ΄

«᾿Εθερμάνθη ἡ καρδία μου ἐντός μου, καὶ ἐν τῇ μελέτῃ μου ἐκκαυθήσεται πῦρ» (Ψαλμ. λη 4).

α. Νὰ εἶσαι σταθερὰ προσηλωμένος στὸν Θεό, διότι ᾿Εκεῖνος θὰ σὲ καθοδηγήση στὸ κάθε τι καὶ θὰ σοῦ ἀποκαλύψη, διὰ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, ὅλα τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια μυστήρια.

β. ῾Ο νοῦς μας δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι σταθερὰ καὶ ἀπόλυτα προσηλωμένος στὸν Θεό, ἂν δὲν ἀποκτήσουμε τὶς ἑξῆς τρεῖς ἀρετές : τὴν ἀγάπη σὲ Αὐτὸν καὶ τοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἐγκράτεια καὶ τὴν ἀδιάλειπτη προσευχή.

γ. ῾Η ἀγάπη ἐξορίζει τὴν ὀργή, ἡ ἐγκράτεια ἐξασθενίζει τὴν σαρκικὴ ἐπιθυμία καὶ ἡ ἀδιάλειπτος προσευχὴ διώκει ἀπὸ τὸν νοῦ τοὺς λογισμούς, φυγαδεύουσα ταυτόχρονα τὴν ἐχθρότητα καὶ τὴν ἔπαρσι.

Read the full post »

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ – Η Προσευχή του Ιησού

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ – Η Προσευχή του Ιησού (από το βιβλίο «Υιέ μου δος μοι σην καρδίαν»

Αρχίζοντας να μιλώ για την προσευχή του Ιησού, επικαλούμαι τη βοήθεια του πανάγαθου και παντοδύναμου Ιησού ενάντια στη ραθυμία μου και αναθυμούμαι τα λόγια του δίκαιου Συμεών για τον Κύριο: « Ιδού ούτος κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν τω Ισραήλ και εις σημείον αντιλεγόμενον» (Λουκ. 2,34). Ακριβώς όπως ο Κύριος ήταν και είναι σημείον αληθείας, ένα σημείον αντιλεγόμενο, αντικείμενο αμφισβήτησης και ασυμφωνίας μεταξύ εκείνων πού Τον γνωρίζουν και εκείνων πού δεν Τον γνωρίζουν, έτσι και η προσευχή στο πανάγιο όνομα Του, πού είναι, με την πλήρη σημασία της λέξεως, μέγα και θαυμαστό σημείο, έχει καταστεί θέμα αμφισβήτησης και διχογνωμίας μεταξύ των όσων ασκούνται σ’ αυτήν και όσων δεν την εφαρμόζουν. Κάποιος από τους Πατέρες δίκαια παρατηρεί ότι αυτός ο τρόπος προσευχής απορρίπτεται μόνον από εκείνους πού δεν τον ξέρουν και τον απορρίπτουν αυτοί από προκατάληψη και σφαλερές αντιλήψεις πού σχημάτισαν γι’ αυτόν.

Read the full post »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers