Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης – Τι είναι η νοερή προσευχή και πως πρέπει να γίνεται.

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης : Αόρατος πόλεμος.

Κεφάλαιο Μς΄: Τι είναι η νοερή προσευχή και πως πρέπει να γίνεται.

Η νοερή και καρδιακή προσευχή, σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες τους καλουμένους Νηπτικούς, κυρίως είναι η συγκέντρωσις του ανθρώπινου νου στην καρδιά του, και χωρίς να ομιλή με το στόμα, με μόνο τον ενδιάθετο λόγο, ο οποίος ομιλείται μέσα στην καρδιά, να λέγη αυτή τη σύντομη και μονολόγιστη προσευχή· δηλαδή το «Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με», κρατώντας λίγο και την αναπνοή (1). Καταχρηστικά όμως και ευρύτερα νοερή προσευχή λέγεται και κάθε άλλη δέησις που δεν θα γίνη με το στόμα, αλλά με τον ενδιάθετο λόγο της καρδιάς που αναφέρθηκε.

Αν, λοιπόν, αδελφέ, αγαπάς να εισακουσθής πιό εύκολα από τον Θεό και να λάβης εκείνο που του ζητάς, αγωνίζου όσο μπορείς σ’ αυτή τη νοερή προσευχή, παρακαλώντας τον Θεό με όλο σου τον νου και την καρδιά για να σε ελεήση και να σου δώση εκείνα που είναι απαραίτητα και σε συμφέρουν για τη σωτηρία σου. Διότι, όσο περισσότερο κόπο έχει αυτή η νοερή προσευχή, από εκείνη που λέγεται με το στόμα προφορικά, τόσο περισσότερο την ακούει ο Θεός, ο οποίος ακούει καλλίτερα την νοερή βοή της καρδιάς, παρά τις δυνατές φωνές του στόματος. Γι’ αυτό και έλεγε στον Μωυσή που μόνο νοερά και με την καρδιά τον παρακαλούσε για τους Ιουδαίους : «Γιατί φωνάζεις δυνατά προς εμένα; (Τι βοάς προς με;)» (Εξόδ. 14,15).

Read the full post »

Ιουστινιανός Αυτοκράτορας. (Flavius Justinianus Imperator, PG 86A).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αυτοκράτορος Ιουστινιανού, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ιουστινιανός Αυτοκράτορας. (Flavius Justinianus Imperator, PG 86A).

Read the full post »

Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. (Eustathius Thessalonicensis, PG 135-136).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ευστάθιος Θεσσαλονίκης. (Eustathius Thessalonicensis, PG 135-136).

Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας. (Eustathius Antiochiensis, PG 18).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Ευσταθίου Αντιοχείας, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Ευστάθιος Αντιοχείας. (Eustathius Antiochiensis, PG 18).

Read the full post »

Ευδοκία η Αυγούστα. (Eudokia Augousta, PG 85).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα της Ευδοκίας της Αυγούστας, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ευδοκία η Αυγούστα. (Eudokia Augousta, PG 85).

Επιστολή προς Διόγνητον. (Epistle to Diognetus, PG 02).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε την επιστολή προς Διόγνητον (σε μορφή .pdf), στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιστολή προς Διόγνητον. (Epistle to Diognetus, PG 02).

Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντείας (Κύπρου). (Epiphanius, PG 41-43).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Επιφανίου επισκόπου Κωνσταντείας (Κύπρου), (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Επιφάνιος Κωνσταντείας (Κύπρου). (Epiphanius, PG 41-43).

Read the full post »

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. (Dionysius Aeropagita, PG 03-04).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα έργα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, (σε μορφή .pdf), στους παρακάτω συνδέσμους. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. (Dionysius Aeropagita, PG 03-04).

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας. Basilius Caesariensis, PG 29-32).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε την επιστολή του Αγίου Βασιλείου Καισαρείας, του Μεγάλου, (σε μορφή .pdf), στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Βασίλειος Καισαρείας, ο Μέγας. Basilius Caesariensis, PG 29-32).

Read the full post »

Άγιος Βαρνάβας ο Απόστολος. (Barnabas, PG 02).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε την επιστολή του Αγίου Βαρνάβα του Αποστόλου, (σε μορφή .pdf), στον παρακάτω σύνδεσμο. Η ψηφιακή παραγωγή των έργων, είναι τμήμα του ερευνητικού προγράμματος “Δρόμοι της Πίστης – Ψηφιακή Πατρολογία” που επιμελήθηκε το Εργαστήριο Διαχείρισης Πολιτισμικής Κληρονομιάς του Tμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Άγιος Βαρνάβας ο Απόστολος. (Barnabas, PG 02).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 32 other followers