Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 18. Περί ύπνου και προσευχής.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


18. Περί ύπνου και προσευχής

(Καθώς και περί της ψαλμωδίας σε συνοδεία μοναχών)

1. Ο ύπνος είναι σπουδαίο συστατικό της φύσεως μας, απεικόνιση του θανάτου, αργία των αισθήσεων. Είναι μεν ένας, αλλά όπως και η επιθυμία, έχει πλείστες αιτίες και αφορμές. Δηλαδή προέρχεται άλλοτε από την ανθρώπινη φύση, άλλοτε από τα φαγητά και άλλοτε από τους δαίμονες. Μερικές φορές ίσως και από πολύ υπερβολική νηστεία, από την οποία εξασθενημένη η σάρκα, ζητάει να αυτοπαρηγορηθεί με τον ύπνο.

2. Όπως η πολυποσία εξαρτάται και ενισχύεται από την κακή συνήθεια, έτσι και η πολυυπνία.  Γι΄ αυτό ιδιαιτέρως στις αρχές της αποταγής ας αγωνισθούμε εναντίον της. Διότι είναι πολύ δύσκολο να θεραπεύσει κανείς μία μακροχρόνια συνήθεια.

(περισσότερα…)