Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ. 22. Περί υπερηφάνειας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


22. Περί υπερηφάνειας

(Για την »ακέφαλη» υπερηφάνεια)

1. Η υπερηφάνεια είναι άρνηση του Θεού, εφεύρεση των δαιμόνων, εξουδένωση των ανθρώπων, μητέρα της κατακρίσεως, απόγονος των επαίνων, απόδειξη ακαρπίας, φυγαδευτήριο της βοηθείας του Θεού, πρόδρομος της παραφροσύνης, πρόξενος πτώσεων, αιτία της επιληψίας, πηγή του θυμού, θύρα της υποκρίσεως, στήριγμα των δαιμόνων, φύλακας των αμαρτημάτων, δημιουργός της ασπλαχνίας, άγνοια της συμπάθειας, πικρός κριτής, απάνθρωπος δικαστής, αντίπαλος του Θεού, ρίζα της βλασφημίας.

(περισσότερα…)

Αββάς Κασσιανός. Για το πνεύμα της υπερηφάνειας. (Κεφάλαια 1-33).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1· ῾Η ὄγδοη μάχη μας δίνεται ἐναντίον τοῦ πνεύματος τῆς ὑπερηφάνειας· ποιά εἶναι τά γνωρίσματά του.
Κεφάλαιο 2· Ὑπάρχουν δύο εἴδη ὑπερηφάνειας.
Κεφάλαιο 3· Τό πάθος τῆς ὑπερηφάνειας καταστρέφει ὅλες τίς ἀρετές.
Κεφάλαιο 4· ῾Ο Ἑωσφόρος, ἐξαιτίας τῆς ὑπερηφάνειας, ἀπό ἀρχάγγελος πού ἦταν, ἔγινε διάβολος.
Κεφάλαιο 5· ῾Η ὑπερηφάνεια ὑποκινεῖ τόν ἄνθρωπο σέ κάθε εἶδος ἁμαρτίας.

(περισσότερα…)