Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ. 24. Περί πραότητας και απλότητας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


24. Περί πραότητας και απλότητας

(Διά τις αρετές της πραότητας, της απλότητας και της ακακίας, τις «σεσοφισμένες»*, όχι τις φυσικές, καθώς και για την πονηρία).

* Σεσοφισμένος: ο μετά σοφίας και πείρας, αυτός που έγινε συνετός, αυτός που αποκτήθηκε κατόπιν σοφών προσπαθειών, μεθόδων και αγώνων.

1. Της ανατολής του ηλίου, προτρέχει το φως της αυγής. Παρόμοια πριν από την ταπεινοφροσύνη τρέχει η πραότητα. Ας ακούσουμε δε και το Φως, δηλαδή τον Χριστό, να τις τοποθετεί κατ΄ αυτήν την σειρά. «μάθετε ἀπ᾿ ἐμοῦ, λέει, ὅτι πρᾷός εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,» (Ματθ. ια΄ 29). Λοιπόν, το φυσικό είναι πριν λάμψει ο ήλιος να φωτιστούμε από το φως της αυγής και έπειτα να ατενίσουμε πλούσια τον ήλιο. Διότι δεν είναι δυνατόν, όπως το δείχνει και η φύση των πραγμάτων, να αντικρίσει κανείς τον ήλιο, δηλαδή την ταπείνωση, πριν γνωρίσει το φως της αυγής, δηλαδή την πραότητα.

(περισσότερα…)