Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 9. Περί μνησικακίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


9. Περί μνησικακίας

1. Μοιάζουν, οι μεν ευλογημένες και όσιες αρετές με την κλίμακα του Ιακώβ, οι δε ανόσιες κακίες με την αλυσίδα πού έπεσε από τα χέρια του κορυφαίου Αποστόλου Πέτρου (πρβλ. Πράξ. ιβ΄ 7) . Διότι οι μεν πρώτες, καθώς η μία οδηγεί στην άλλη, ανεβάζουν στον ουρανό εκείνον πού το επιθυμεί. Ενώ οι άλλες, οι κακίες, έχουν τη συνήθεια να γεννούν η μία την άλλη και να συσφίγγονται μεταξύ τους.

Γι’ αυτό και μόλις προηγουμένως ακούσαμε τον ασύνετο θυμό, να ονομάζει δικό του τέκνο την μνησικακία. Τώρα λοιπόν πού το καλεί ο καιρός, ας μιλήσουμε και γι΄αυτήν.

(περισσότερα…)

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ. Επιστολή περί μνησικακίας.

Ἀξιότιμε καὶ ἀγαπητὲ κ. I. Β. Ἔμαθα, πὼς εἶχες κάνει μήνυση ἐναντίον τοῦ Φ. Λ., ἐπειδὴ σὲ πρόσβαλε μὲ ορισμένες ὑβριστικὲς λέξεις· καὶ πὼς αὐτὸς ἔχει πιὰ πρὸ πολλοῦ πεθάνει! Ἀκόμα ἔμαθα, πώς σοῦ ἔστειλε κάποιον, καὶ σοῦ ζήτησε νὰ τὸν συγχωρέσεις. Μὰ εσὺ, ὄχι μόνο δὲν τὸν συγχώρησες, ἀλλὰ καὶ τώρα θέλεις νὰ ἐκδικηθείς τὸν γιό του.

Ἂν αὐτὰ ἀληθεύουν, σὲ παρακαλῶ νὰ μὲ ἀκούσεις μὲ ὑπομονή. Καὶ νὰ κάνεις αὐτὸ ποὺ θὰ σοῦ πω:

(περισσότερα…)