Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 10. Περί καταλαλιάς.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


10. Περί καταλαλιάς

1. Κανείς από όσους σκέπτονται ορθά δεν θα έχει, νομίζω, αντίρρηση ότι η καταλαλιά γεννάται από το μίσος και την μνησικακία. Γι΄αυτό και την τοποθετήσαμε στην σειρά της μετά τους προγόνους της.

Καταλαλιά σημαίνει γέννημα του μίσους, ασθένεια λεπτή, αλλά και παχιά∙ παχιά βδέλλα, κρυμμένη και αφανής, πού απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Σημαίνει υπόκριση αγάπης, αιτία της ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνιση της αγνότητας.

(περισσότερα…)

Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 10. Περί καταλαλιάς.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


10. Περί καταλαλιάς

1. Κανείς ἀπό ὅσους σκέπτονται ὀρθὰ δὲν θὰ ἔχει, νομίζω, ἀντίρρηση ὅτι ἡ καταλαλιὰ γεννᾶται ἀπὸ τὸ μῖσος καὶ τὴν μνησικακία. Γι΄ αὐτὸ καὶ τὴν τοποθετήσαμε στὴν σειρὰ της μετὰ τοὺς προγόνους της. Καταλαλιὰ σημαίνει γέννημα τοῦ μίσους, ἀσθένεια λεπτή, ἀλλὰ καὶ παχειὰ βδέλλα, κρυμμένη καὶ ἀφανής, πού ἀπορροφᾶ καὶ ἐξαφανίζει τὸ αἷμα τῆς ἀγάπης. Σημαίνει ὑπόκριση ἀγάπης, αἰτία τῆς ἀκαθαρσίας, αἰτία τοῦ βάρους τῆς καρδιᾶς, ἐξαφάνιση τῆς ἁγνότητας.

(περισσότερα…)