Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ. 20. Περί δειλίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


20. Περί δειλίας

(Για την άνανδρη δειλία)

1. Ὅποιος ἐργάζεται τὴν ἀρετὴ σὲ Κοινόβιο ἢ σὲ συνοδεία, δὲν εἶναι συνηθισμένο νὰ πολεμείται ἀπὸ τὴν δειλία. Ἐκεῖνος ὅμως πού βρίσκεται σὲ ἠσυχαστικώτερους τόπους, ἂς ἀγωνίζεται μήπως καὶ τὸν κυριεύσει, τὸ γέννημα τῆς κενοδοξίας καὶ ἡ θυγατέρα τῆς ἀπιστίας, δηλαδὴ ἡ δειλία.

2. Ἡ δειλία εἶναι νηπιακὴ συμπεριφορὰ μιᾶς ψυχῆς πού γέρασε στὴν κενοδοξία. Ἡ δειλία εἶναι ἀπομάκρυνση τῆς πίστης, μὲ τὴν ἰδέα ὅτι ἀναμένονται ἀπροσδόκητα κακά.

(περισσότερα…)