Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ: Ποια είναι τα θανάσιμα και ποια τα συγγνωστά αμαρτήματα.

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ (1807-1867)

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνωφ.

Ποια είναι τα θανάσιμα και ποια τα συγγνωστά αμαρτήματα.

Κάθε θανάσιμο αμάρτημα που διαπράττει ο ορθόδοξος χριστιανός, αν δεν θεραπευθεί με την πρέπουσα μετάνοια, γίνεται αιτία αιώνιου κολασμού του. Θανάσιμα αμαρτήματα για τον χριστιανό είναι η αίρεση, το σχίσμα, η βλασφημία, η εξωμοσία, η απόγνωση, η αυτοκτονία, η μοιχεία, κάθε παρά φύση σαρκική αμαρτία, η αιμομιξία, η μέθη, η ιεροσυλία, ο φόνος, η ληστεία και κάθε μεγάλη, σκληρή και απάνθρωπη αδικία. Απ’ αυτές μόνο μία, η αυτοκτονία, δεν μπορεί να θεραπευθεί με τη μετάνοια.

(περισσότερα…)