Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις. Για τις οπτασίες και τα όνειρα.

Βαρσανούφιου και Ιωάννου ερωταποκρίσεις.

414. Οι οπτασίες των αμαρτωλών προέρχονται από τους δαίμονες.
415. Οι θεϊκές οπτασίες γίνονται μόνο στους Αγίους.
416. Ο διάβολος μας πλανά με τα όνειρα.
417. Ο άγιος Σταυρός στο όνειρο.
418. Αν ένα όνειρο εμφανισθεί τρείς φορές είναι αληθινό;

(περισσότερα…)