Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας (E΄, 41-50).

Μπορείτε να διαβάσετε και τα υπόλοιπα μέρη του λόγου εδώ: Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.


Κεφάλαιο ΙΗ΄. Τι δηλώνουν, ο Αστερίσκος, τα ιερά Καλύμματα, και ο αέρας.

41. Γι’ αυτό και πρώτα προς τιμήν του Σωτήρος, θυμιώντας τον αστερίσκο τον θέτει επάνω από τον άρτο, λέγοντας, «Και να, αφού ήλθε το άστρο, στάθηκε επάνω από τον τόπο όπου ήταν το παιδί. Και ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ… ἐλθὼν ἔστη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον. (Ματθ. 2, 9)» , δείχνοντας έτσι με σύμβολα όσα έγιναν κατά την γέννηση, επειδή η πρόθεση είπαμε ότι έχει τον τύπο του σπηλαίου και της φάτνης.

(περισσότερα…)

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο εδώ:

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. (έκδ. 1862).


Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας. (σελ. 91-111)

(περισσότερα…)

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας (Δ΄, 31-40).

Μπορείτε να διαβάσετε και τα υπόλοιπα μέρη του λόγου εδώ: Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.


Κεφάλαιο Ις΄
Για τις μερίδες, που στην Πρόθεση προσφέρονται για τους Αγίους, και για όλους τους Ευσεβείς.

31. Ο ιερέας κατόπιν από την σφραγίδα άλλης προσφοράς, βγάζει σταυροειδώς με την λόγχη μερίδες και τις αναφέρει στην μνήμη όλων των αγίων και τις τοποθετεί στο αριστερό μέρος του άρτου.

Και την πρώτη προσφέρει προς τιμήν και μνήμην των τιμίων επουρανίων δυνάμεων. Είναι δε ανάγκη να προσφέρουμε και γι’ αυτές, επειδή άγγελοι υπηρέτησαν στο μυστήριο της θείας οικονομίας και γιατί έχουν ενωθεί μαζί μας και είμαστε μία Εκκλησία. Επίσης γιατί επιθυμούν και αυτοί να εμβαθύνουν στα μυστήρια της Εκκλησίας [οἷς ἀπεκαλύφθη ὅτι οὐχ ἑαυτοῖς, ὑμῖν δὲ διηκόνουν αὐτά, ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν διὰ τῶν εὐαγγελισαμένων ὑμᾶς ἐν Πνεύματι ῾Αγίῳ ἀποσταλέντι ἀπ’ οὐρανοῦ, εἰς ἃ ἐπιθυμοῦσιν ἄγγελοι παρακύψαι] (Α’ Πέτρ. 1,12), αποκομίζοντας και αυτοί ανάβαση. Αλλά ακόμα και γιατί βρίσκονται μαζί μας και είναι φύλακες μας και συμφιλιωτές με τον Θεό.

(περισσότερα…)

Συμεών Θεσσαλονίκης. Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας (Γ΄, 21-30).

Μπορείτε να διαβάσετε και τα υπόλοιπα μέρη του λόγου εδώ: Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.


Κεφάλαιο ΙΓ’ (συνέχεια)
Γιατί στον μεν (Παλαιό) Νόμο χρησιμοποιούνται άζυμοι Άρτοι, στην δε χάρη, δηλαδή στο Ευαγγέλιο ένζυμοι.

21. Πρόσεξε δε τι λέει για την ημέρα του πάθους, «Αυτοί δεν εισήλθαν στο πραιτώριο για να μη μιανθούν, αλλά να μπορέσουν να φάνε το Πάσχα» [καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ μιανθῶσιν, ἀλλ’ ἵνα φάγωσι τὸ Πάσχα] (Ιωάν. 18,28).

Και για τη σταύρωση πάλι λέει, «Επειδή ήταν Παρασκευή, γιατί ήταν μεγάλη η ημέρα εκείνη του Σαββάτου» [ἐπεὶ Παρασκευὴ ἦν· ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνη τοῦ Σαββάτου] (Ιωάν. 19,31).

Καθώς επίσης και από εκείνα που πάλι λέει το Ευαγγέλιο, «Έλαβε άρτο» (Α’ Κορ. 11,23. Ματθ. 26,26. Μάρκ. 14,22) και δεν προσθέτει «άζυμο».

(περισσότερα…)

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας (Β΄, 11-20).

Μπορείτε να διαβάσετε και τα υπόλοιπα μέρη του λόγου εδώ: Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.


Κεφάλαιο ς΄.
Τι σημαίνει το να παίρνουν ευλογία από τον πρώτο Αρχιερέα, τόσο οι κατώτεροι Αρχιερείς, όσο και οι λοιποί Ιερείς και Κληρικοί, όταν μέλλουν να ενδυθούν τις ιερές στολές τους, και το να βάλλουν μετάνοια. (συνέχεια)

11. Αφού λοιπόν ο δεύτερος των ιερέων πάρει συγχώρηση και ευλογία, επειδή έρχεται δεύτερος στην τάξη μετά τον πρώτο, ή μάλλον, να πούμε έτσι, εικονίζει τα τυπικά αινίγματα και πράγματα και κηρύγματα των προφητών. Και τούτο γιατί λέει στην πρόθεση, όταν προετοιμάζει τα δώρα, όσα έχει πει ο Ησαΐας και οι λοιποί προφήτες για την σφαγή και τον θάνατο του Χριστού (Ήα. 53, 7-8), ομοίως και όλα όσα κήρυξε ο Βαπτιστής (Ίωάν. 1, 29.36.) μέχρις ότου ήλθε ο Κύριος. Γιατί βαπτίζοντας ο Βαπτιστής δίδασκε για τον Χριστό και κήρυττε γι’ αυτόν και τον υπηρετούσε. Εδώ δε υπηρετεί ο δεύτερος των ιερέων.

(περισσότερα…)

Συμεών Θεσσαλονίκης. Τα Άπαντα. Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας (Α΄, 1-10).

Μπορείτε να διαβάσετε και τα υπόλοιπα μέρη του λόγου εδώ: Περί της ιερής τελετής της Θείας Λειτουργίας.


Κεφάλαιο Α΄
Η Ιερή Λειτουργία ονομάζεται και Ευχαριστία, Κοινωνία και Μυσταγωγία

1. ΑΡΧΙΕΡΕΑΣ: Σε σας οφείλεται χάρη, αδελφοί, γιατί και εγώ ο ίδιος, παρακινούμενος από σας σ’ αυτό, μαθαίνω μερικά από τα αναγκαία. Και δεν ντρέπομαι να το ομολογήσω αυτό. Για χάρη σας λοιπόν και για χάρη μου θα συνεχίσω να λέω όσα μπορώ. Θα πρέπει δε στη συνέχεια να κάνουμε λόγο για την φρικτή και θεία ιερουργία. Γιατί έτσι ακριβώς τα εκθέτει και ο μέγας Διονύσιος, που αμέσως μετά την τελετή του αγίου μύρου πραγματεύεται για την θεία λειτουργία [Διονυσίου Αρεοπαγίτου (Ψ), Περί εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, κεφ. Γ΄ J. Ρ. Migne, Patrologia Graeca, τ. 3, 424-445. Είναι εμφανής η εξάρτηση του Συμεών από τα έργα του Διονυσίου].

(περισσότερα…)

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο εκκλησιασμός.

Πρόλογος

Η πίστη στον Θεό και η συμμετοχή στη θεία λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δυο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του Μυστικού Δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων.

(περισσότερα…)