Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος. Αποκάλυψη Αγγέλου περί της ψυχής του ανθρώπου μετά θάνατον.

Καθὼς ὁ ἀββᾶς Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος βάδιζε μέσα στὴν ἀχανῆ ἔρημο, τὸν ἀκολούθησε ἕνας ῎Αγγελος. ῎Εστρεψε νὰ δεῖ, κ᾿ ἐκεῖνος τὸν χαιρέτησε πολὺ σεβαστικά:
Εὐλόγησον, ἅγιε Γέροντα!

῾Ο ἀββᾶς Μακάριος τὸν πέρασε γιὰ κάποιον ἀπὸ τοὺς Μοναχοὺς τῆς ἐρήμου καὶ τοῦ εἶπε, ἀνταποδίδοντας τὸν χαιρετισμό:
῾Ο Κύριος νὰ σ᾿ εὐλογήσει καὶ νὰ σὲ συγχωρήσει, τέκνο μου.

(περισσότερα…)

Ο τελωνισμός των ψυχών, στα Λειτουργικά και Πατερικά κείμενα.

Ψαλμός Ζ’, 2-3
Ιερεμίας Κ΄, 9-10
Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ΙΒ΄ 20
Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, ΙΔ΄ 30

Ευχή στην Υπεραγία Θεοτόκο (Απόδειπνο)
Ακολουθία εις ψυχορραγούντα (Μέγα Ευχολόγιο & Μέγα Αγιασματάριο)
Προσευχή Αγίου Ευστρατίου. (Μεσονυκτικό Σαββάτου)

(περισσότερα…)

Θεόφιλος Αλεξάνδρειας. Περί τελωνισμού των ψυχών.

Αββάς Θεόφιλος αρχιεπίσκοπος Αλεξάνδρειας. Ιστορία 4η, (Περί τελωνισμού των ψυχών). Το Γεροντικόν. Ήτοι αποφθέγματα αγίων Πατέρων.

Ο ΤΕΛΩΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ

Ο ίδιος ο αββάς Θεόφιλος έλεγε:

Ποιο φόβο και τρόμο και στενοχώρια έχουμε να δούμε, όταν η ψυχή χωρίζεται από το σώμα; Γιατί φθάνει κοντά μας στρατός και δύναμη των εχθρικών δυνάμεων, οι άρχοντες του σκότους, οι κοσμοκράτορες της κακίας, οι αρχές και εξουσίες, τα δαιμόνια της πονηρίας. Και με κάποιον τρόπο δίκης, κρατούν την ψυχή και παρουσιάζουν όλα τα εν γνώσει και αγνοία αμαρτήματά της, από νεότητος μέχρι την ηλικία που έφτασε ο θάνατος. Στέκουν λοιπόν κατηγορώντας όλα όσα αυτή έπραξε.

Πόσο λοιπόν τρόμο νομίζεις ότι έχει η ψυχή την ώρα εκείνη, έως ότου  να βγει η απόφαση και να ελευθερωθεί; Αυτό είναι η ώρα της ανάγκης, έως ότου δει ποια θα είναι η έκβαση γι΄ αυτήν.

Και πάλι οι θείες δυνάμεις στέκονται απέναντι στους εχθρούς, και παρουσιάζουν και αυτές  τις καλές της πράξεις.

Στέκοντας στη μέση η ψυχή παρατηρεί, με πόσον άραγε φόβο και τρόμο στέκει, μέχρι να ληφθεί η απόφαση της δίκης της από τον δίκαιο Κριτή;

(περισσότερα…)