Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. (Πνευματικά Γυμνάσματα), Περὶ τῆς δόξης τοῦ Παραδείσου, τὴν ὁποίαν οἱ μακάριοι ἔχουν νὰ ἀπολαμβάνουν.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πνευματικά Γυμνάσματα.


 

ΜΕΛΕΤΗ IΗ΄.

Περὶ τῆς δόξης τοῦ Παραδείσου, τὴν ὁποίαν οἱ μακάριοι ἔχουν νὰ ἀπολαμβάνουν.

Α΄. Ὅλα ὁμοῦ τὰ ἀγαθὰ.
Β΄. Ὅλα τέλεια.
Γ΄. Ὅλα τέλεια αἰωνίως.

Α΄. Ὅλα ὁμοῦ τὰ ἀγαθὰ.

Συλλογίσου ἀγαπητέ, ὅτι διὰ νὰ εἶναι τινὰς μακάριος εἰς τὸν Παράδεισον, κάμνει χρεία, α΄. νὰ ἔχῃ ὅλα τ’ ἀγαθά, β΄. νὰ τὰ ἔχῃ τελείως καὶ γ΄, νὰ τὰ ἔχῃ αἰωνίως. Ὅθεν ἀνίσως καὶ ἡ ἰδική σου ψυχὴ γίνῃ ἀξία διὰ τὸν Παράδεισον, ἐν πρώτοις θέλει ἀπολαύσει ὅλα τ’ ἀγαθά· διότι εἶπεν ὁ Νύσσης Θεῖος Γρηγόριος, «ὅτι μακαριότης ἐστὶ περίληψις παντὸς ἀγαθοῦ».

(περισσότερα…)

Ηλίας Μηνιάτης. Περί Παραδείσου.

ΗΛΙΑΣ ΜΗΝΙΑΤΗΣ

ΔΙΔΑΧΑΙ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ

ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ. α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει. β. Ότι οι άνθρωποι μπορούν να τον κερδίσουν, αλλά δεν μπορούν να τον καταλάβουν. (Κυριακή Ε΄ των Νηστειών).

α. Ότι ούτε άγγελος, ούτε άνθρωπος μπορεί να τον καταλάβει.

…Η βασιλεία του Ιησού Χριστού, δεν είναι η βασιλεία του Κόσμου τούτου. Είναι η βασιλεία των Ουρανών, είναι η μακαριότητα του Θεού, είναι η δόξα η ατελείωτη, είναι η ζωή η αθάνατη, είναι με ένα λόγο ο Παράδεισος. Παράδεισος! Μόνο που τον ονομάζω, χαίρεται το πνεύμα μου. Μόνο να τον συλλογισθώ, ευφραίνεται η ψυχή μου. Παράδεισος, η ευτυχισμένη πατρίδα των προπατόρων μου, ο γλυκύς λιμένας της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της ελπίδας μου, ο μοναδικός σκοπός της αγάπης μου, το ύστερο βραβείο της πίστεως μου.

(περισσότερα…)

Αββάς Ευάγριος. Περί Κρίσεως, Κολάσεως και Βασιλείας των Ουρανών.

Αββάς Ευάγριος. Ιστορία 1η, (Περί Κρίσεως, Κολάσεως και Βασιλείας των Ουρανών). Το Γεροντικόν. Ήτοι αποφθέγματα αγίων Πατέρων.

Ο ΑΔΗΣ

Ενθυμήσου δε και την κατάσταση που είναι τώρα (οι ψυχές) στο Άδη. Συλλογίσου το πως είναι εκεί οι ψυχές, σε ποια φοβερότατη σιωπή, σε ποιο πικρότατο στεναγμό και τι περιμένουν, τον ακατάπαυστο πόνο, το ψυχικό και ατελείωτο δάκρυ.

Η ΚΡΙΣΗ για τους αμαρτάνοντες

Αλλά και την ημέρα της Αναστάσεως ενθυμήσου και την παράσταση ενώπιον του Θεού. Σκέψου με τον νου το φοβερό εκείνο δικαστήριο. Φέρε στο μέσον εκείνα που είναι προορισμένα στους αμαρτάνοντες, την μεγάλη ντροπή ενώπιον του Θεού και των αγγέλων και αρχαγγέλων και ενώπιον των ανθρώπων.

Η ΚΟΛΑΣΗ

Δηλαδή τα βασανιστήρια, το αιώνιο πυρ, το ακοίμητο σκουλήκι, το βάθος του Άδη, το σκοτάδι, το τρίξιμο των δοντιών, τους τρόμους και τους βασανισμούς.

Η ΚΡΙΣΗ για τους δίκαιους

Φέρε λοιπόν στο νου σου και τα αγαθά τα προορισμένα για τους δίκαιους, την γεμάτη θάρρος παρουσία ενώπιον του Θεού Πατρός και του Χριστού αυτού, των αγγέλων των αρχαγγέλων και όλου του πλήθους των αγίων,

Ο ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ

την Βασιλεία των Ουρανών και τα δωρήματά της, και την χαρά και την απόλαυση της (βασιλείας).

Η ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Και των δύο αυτών φέρε την ενθύμηση στον εαυτό σου και για την καταδίκη των αμαρτωλών δάκρυσε, κλάψε, φοβούμενος μήπως και συ ο ίδιος καταντήσεις σε αυτά. Για δε τα προορισμένα για τους δίκαιους, να χαίρεσαι και να ευφραίνεσαι.