Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (ΚΓ΄- ΛΕ΄Λόγοι).

Μπορείτε να διαβάσετε καί το α΄ μέρος εδω:

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. ΙΗ΄ Κατήχηση: Αναφέρεται στο: «Εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν Εκκλησίαν» και στην ανάσταση του σώματος και στην αιώνια ζωή, (Α΄- ΚΒ΄ Λόγοι).

Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων

Η εκκλησία

ΚΓ´. ῾Η Ἐκκλησία λοιπόν, ὀνομάζεται «Καθολική», ἐπειδή προορίζεται νά περιλάβει στούς κόλπους της κάθε ἄνθρωπο ἀπό ὅλη τήν οἰκουμένη, πού ἁπλώνεται ἀπό τή μιά ὡς τήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς.

Καί ἀκόμα ἐπειδή διδάσκει τήν ὅλη χριστιανική ἀλήθεια, χωρίς νά παραλείπει τό παραμικρό ἀπό τίς δογματικές ἀλήθειες πού πρέπει νά γνωρίζει ὁ κάθε χριστιανός, σχετικά μέ ὅσα εἶναι ὁρατά καί ἀόρατα, ἐπουράνια καί ἐπίγεια.

(περισσότερα…)

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Ζωή στην εκκλησία.

Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης

Ζωή στην εκκλησία

Ζωὴ σὲ ἀδιάλειπτη ἕνωση μὲ τὴν Ἐκκλησία. Πόσο ἀπαραίτητο εἶναι ν’ ἀνήκει ὁ ἄνθρωπος στὴ Μία, Ἁγία, Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Πρέπει ὁπωσδήποτε ν’ ἀνήκουμε στὴν ἀληθινὴ Ἐκκλησία, Κεφαλὴ τῆς ὁποίας εἶναι ὁ παντοδύναμος Κύριος, ὁ ἄρχοντας τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

(περισσότερα…)

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο εκκλησιασμός.

Πρόλογος

Η πίστη στον Θεό και η συμμετοχή στη θεία λατρεία, προπαντός στην ευχαριστιακή σύναξη, αποτελούν για κάθε ζωντανό μέλος της Εκκλησίας δυο πραγματικότητες αξεχώριστες. Ο αληθινός χριστιανός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τη θεία Λειτουργία. Τα υπερώα του Μυστικού Δείπνου και της Πεντηκοστής, που συνέχεια τους είναι οι Ιεροί ναοί, αποτελούν κατεξοχήν τους τόπους της παρουσίας του Θεού και της διανομής των θείων χαρισμάτων.

(περισσότερα…)

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο θρίαμβος της Εκκλησίας. Μάταιος ο Πόλεμος κατά της Εκκλησίας.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο θρίαμβος της Εκκλησίας.

Πρόλογος

Το δώρο της πίστεως είναι ανεκτίμητο. Αλίμονο σ’ όποιον το στερήθηκε. Η έλλειψη στέγης και η ορφάνια θα επηρεάζουν αδιάκοπα τις εκδηλώσεις του, θα τραυματίζουν βαθιά τον ψυχικό του κόσμο, θα τον απογυμνώνουν σταδιακά από καθετί το ανώτερο και θα τον κατεβάζουν στο επίπεδο του εξελιγμένου ζώου, εκεί ακριβώς πού τοποθετούν τον άνθρωπο με τη μυωπία τους οι υλιστές, για να πετύχουν έτσι την αυτοδικαίωση τους.

Η ζωή του πιστού είναι πλημμυρισμένη με φως. Μιά πανίσχυρη δύναμη τον γεμίζει αισιοδοξία, ειρήνη, ελπίδα, χαρά, βοηθώντας τον να νικάει τις δυσκολίες της ζωής, ν’ αντιμετωπίζει ηρωικά κι αυτόν ακόμα το θάνατο.

(περισσότερα…)