Άγιος Γρηγόριος Νύσσης. Η Χριστιανική τελειότητα.

Γιατί αυτό είναι αληθινά η τελειότητα,

το να μην χωριζόμαστε από τον βίο της κακίας με δουλοπρέπεια, από τον φόβο της τιμωρίας,

ούτε να ενεργούμε το αγαθό με την ελπίδα αμοιβών, και με πρακτική και διάθεση συναλλαγής, να εμπορευόμαστε την ενάρετη ζωή,

αλλά βλέποντας πάνω απ’ όλα, και αυτών που ελπίζουμε σύμφωνα με την επαγγελία, να θεωρήσουμε ως μόνο φοβερό, το να εκπέσουμε από την φιλία του Θεού, και να κρίνουμε ως μόνο τίμιο και επιθυμητό για μας το να γίνουμε φίλοι του Θεού, το οποίο είναι σύμφωνα με τον λόγο μου, η τελειότητα του βίου.