Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 27. Περί ησυχίας. Μέρος Β΄. Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


27. Περί ησυχίας

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

(Περί διαφοράς και διακρίσεως ησυχιών)

1. Σε κάθε επιστήμη και τέχνη, όπως το γνωρίζουν όλοι, παρατηρούνται διαφορές στις απόψεις και τις θελήσεις. Διότι δεν μπορούν όλοι να κατακτήσουν το τέλειο, είτε διότι υστερούν στον ζήλο είτε διότι στερούνται δυνάμεως.

Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι πού εισέρχονται σ΄ αυτόν τον λιμένα ή καλύτερα το πέλαγος ή ίσως στον βυθό, επειδή δεν μπορούν να κυβερνήσουν το στόμα τους και επειδή συνήθισαν στην σωματική αργία.

(περισσότερα…)

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 27. Περί ησυχίας. Μέρος Α΄. Για την ιερή «ησυχία», την σωματική και την ψυχική.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


27. Περί ησυχίας

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

(Για την ιερή «ησυχία», την σωματική και την ψυχική)

1. Εμείς είμαστε σαν δούλοι πού μας αγόρασαν τα ανόσια πάθη και μας υπέταξαν. Γι΄ αυτόν τον λόγο γνωρίζουμε κάπως τους δόλους και τα τεχνάσματα και τα προστάγματα και τις πανουργίες των πονηρών πνευμάτων που κυριάρχησαν στην άθλια ψυχή μας. Υπάρχουν όμως άλλοι που γνώρισαν τα τεχνάσματα των πονηρών πνευμάτων από την φωτιστική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και από την ελευθερία που έχουν απέναντί τους. Διαφορετικό πράγμα είναι να φαντάζεται κάποιος που υποφέρει από ασθένεια, από την δική του κατάσταση, πως είναι η ευχάριστη κατάσταση της υγείας, και διαφορετικό να αντιλαμβάνεται και να συμπεραίνει κάποιος που χαίρει άκρας υγείας, από την δική του κατάσταση, πως είναι η δυσάρεστη κατάσταση της ασθενείας.

(περισσότερα…)