Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης – Κλίμαξ. 26. Περί διάκρισης.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ : Όσιος Ιωάννης ο Σιναΐτης. Κλίμαξ.


26. Περί διάκρισης

1. Ἡ βέβαιη πίστη εἶναι μητέρα τῆς ἀποταγῆς. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀκλόνητη ἐλπίδα εἶναι ἡ θύρα τῆς ἀπροσπαθείας. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό. Ἡ ἀγάπη πρός τόν Θεό εἶναι αἰτία τῆς ξενιτειάς. Καί τό ἀντίθετο εἶναι ἐξ ἴσου φανερό.

2. Τήν ὑποταγή τήν ἐγέννησε ἡ καταδίκη τοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἡ ὄρεξη τῆς πνευματικῆς ὑγείας. Μητέρα τῆς ἐγκράτειας εἶναι ἡ σκέψη τοῦ θανάτου καί ἡ διαρκής μνήμη τῆς χολῆς καί τοῦ ὄξους τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ. Προϋπόθεση καί συνεργός τῆς σωφροσύνης καί καθαρότητας εἶναιἡσυχία. Θραύση τῆς σαρκικῆς πύρωσης εἶναι ἡ νηστεία. Καί ἀντίπαλος τῶν αἰσχρῶν λογισμῶν εἶναι ἡ συντριβή τοῦ νοῦ.

(περισσότερα…)