Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το ποτήριο του Χριστού.

Δύο ἀγαπημένοι μαθητές ζήτησαν ἀπό τόν Κύριο θρόνους δόξας. Αὐτός τούς ἔδωσε τό Ποτήριο Του (Μτ. κ΄, 23).

Τό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ εἶναι οἱ ὀδύνες.

Σέ ὅσους τό πίνουν ἐδῶ στή γῆ, τό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ ὑπόσχεται μετοχή στή Βασιλεία τῆς χάρης τοῦ Χριστοῦ· προετοιμάζει γι’ αὐτούς τίς καθέδρες τῆς ἐπουράνιας αἰώνιας δόξας.

Στεκόμαστε σιωπηλοί μπροστά στό Ποτήριο τοῦ Χριστοῦ , δέν μπορεῖ κανείς οὔτε νά παραπονεθεῖ γι’ αὐτό, οὔτε νά τό ἀπορρίψει· γιατί Αὐτός πού μᾶς ἔδωσε ἐντολή νά τό γευτοῦμε, πρῶτος ὁ Ἴδιος τό ἤπιε.

(περισσότερα…)

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το ποτήρι των θλίψεων

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. Το ποτήρι των θλίψεων

Mιά χάρη ζήτησαν ἀπό τόν Χριστό δύο ἀγαπημένοι μαθητές Του, ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης, λίγο πρίν ἀπό τό Πάθος Του.

–Διδάσκαλε, τοῦ εἶπαν, θέλουμε αὐτό πού θά σοῦ ζητήσουμε νά μᾶς τό κάνεις.

–Τί θέλετε νά κάνω γιά σᾶς; ρώτησε Ἐκεῖνος.

–Ὅταν θά ἐγκαταστήσεις τήν ἔνδοξη βασιλεία Σου, Τοῦ ἀποκρίθηκαν, βάλε μας νά καθίσουμε ὁ ἕνας στά δεξιά Σου καί ὁ ἄλλος στά ἀριστερά Σου.

–Δέν ξέρετε τί ζητᾶτε, τούς εἶπε τότε ὁ Ἰησοῦς. Μπορεῖτε νά πιεῖτε τό ποτήρι τῶν παθημάτων πού θά πιῶ ἐγώ καί νά βαπτιστεῖτε μέ τό βάπτισμα μέ τό ὁποῖο θά βαπτιστῶ ἐγώ;

–Μποροῦμε, τοῦ λένε. Καί ὁ Ἰησοῦς τούς ἀπάντησε:

–Τό ποτήρι πού θά πιῶ ἐγώ θά τό πιεῖτε, καί μέ τό βάπτισμα τῶν παθημάτων μου θά βαπτιστεῖτε· τό νά καθίσετε ὅμως στά δεξιά μου καί στά ἀριστερά μου δέν μπορῶ νά σᾶς τό δώσω ἐγώ, ἀλλά θά δοθεῖ σ’ αὐτούς γιά τούς ὁποίους ἔχει ἑτοιμαστεῖ. (Βλ. Μάρκ. 10: 35-40).

(περισσότερα…)