Κυριακή των Αγιορειτών Πατέρων, (Β΄ Ματθαίου).

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου εδώ:

Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ακολουθία ασματική και εγκώμιον των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των εν τω Αγίω Όρει του Άθω διαλαμψάντων. Εκδ. Ερμούπολη, 1847.


Ὄρη παρῆλθε πάντα, τοῦ Ἄθω Ὄρος.
Εὐρωπικῆς γῆς, τῇ ἁγιωνυμία·
Ἤνθησεν ἄνθη, ἀνθεοτρεφὴς Ἄθως,
Ὄντως νοητὰ, τούς δε θείους Πατέρας·
Χορὸν Θεουδῆ, τῶν ἐν Ἄθω Πατέρων,
Χορὸς γεραίρει, τῶν Μοναστῶν τοῦ Ἄθω.
Πληθὺς Ἀθωνιὰς, ἀμφὶ Θόωκον στῆκε Θεοῖο.

Το Άγιον Όρος παρουσιάζει ιστορία πολύπτυχη, αξιοθαύμαστη και αξιοσέβαστη. Μια από τις ωραιότερες πτυχές του, αναμφίβολα, είναι ο αγιολογικός πλούτος του. Η αθωνική αγιολογία δίκαια αποτελεί τη βασική δόξα και τον μεγαλύτερο έπαινο ενός υπερχιλιόχρονου μοναχισμού.

(περισσότερα…)