Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Στην Σαμαρείτιδα και στο «Έρχεται ο Ιησούς εις πόλιν της Σαμαρείας, λεγομένην Συχάρ».

Σήμερα ο Χριστός διαλαλεί σε μας τους άθλους της Σαμαρείτιδας και πρέπει το φτωχό πλοιάριο του λόγου μου να διαπλεύει το πέλαγος των κατορθωμάτων της. Βλέπω την πίστη της και θέλω να φτιάξω το εγκώμιό της και μαζί σας να επαινέσω την φτωχιά και την πλούσια, την πόρνη και την απόστολο, την άσωτη και την πιστή, την πολύγαμο και πολυδύναμη, αυτή που πολλούς μόλυνε και που τον μονογενή γιό του Θεού υπηρέτησε. Αυτή που μολύνθηκε και καθαρίστηκε, που δίψασε κι επιθύμησε νερό ζωντανό, και κληρονόμησε τα νάματα της χάρης του ουρανού.

Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης που βροντερά φανέρωσε τα άρρητα μυστήρια; Φτάνει ο Ιησούς σε μια πόλη της Σαμάρειας, που λέγεται Συχάρ, και στο μέρος που ο Ιακώβ έδωσε στο γιό του τον Ιωσήφ. Ήταν εκεί το πηγάδι του Ιακώβ, κουρασμένος λοιπόν ο Ιησούς από την οδοιπορία κάθισε πάνω στο χείλος του πηγαδιού. Ήταν η έκτη ώρα περίπου. Ήρθε μια γυναίκα απ’ τη Σαμάρεια να βγάλει νερό. Της λέει ο Ιησούς, δώσε μου να πιω. Οι μαθητές του είχαν φύγει στην πόλη για ν’ αγοράσουν τρόφιμα. Κουρασμένος ο Ιησούς.

(περισσότερα…)

Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Ομιλία ΙΘ΄. Περί της Σαμαρείτιδος. Και ότι πρέπει να καταφρονούμε τα παρόντα.

Ὅλη αὐτή τήν περίοδο πού διανύουμε τώρα, ἐπεκτεινομένη σέ πενήντα ἡμέρες, ἑορτάζουμε τήν ἀπό τούς νεκρούς ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος μας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, δείχνοντας μέ αὐτή τήν παράταση τήν ὑπεροχή της ἀπέναντι στίς ἄλλες ἑορτές. ῎Αν καί βέβαια αὐτή ἡ περίοδος τῶν ἡμερῶν περιλαμβάνει καί τήν ἐπέτειο μνήμη τῆς ἐπανόδου στούς οὐρανούς [σημ: εννοεί την εορτή της Αναλήψεως την τεσσαρακοστή μέρα από το Πάσχα], ἀλλά καί αὐτή δείχνει, τή διαφορά τοῦ ἀναστάντος Δεσπότου, πρός τούς ἀνθρώπους ἐκείνους πού κατά καιρούς ἔχουν ἀναβιώσει.

(περισσότερα…)