Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Κυριακή του Παραλύτου.

Στό χρυσωρυχεῖο οὔτε τήν πιό ἀσήμαντη φλέβα δέν θά δεχόταν νά περιφρονήσει κανένας κι ἄς προξενεῖ πολύ κόπο ἡ ἔρευνά της. Ἔτσι καί στίς θεῖες Γραφές, δέν εἶναι χωρίς βλάβη τό νά προσπεράσεις ἕνα γιῶτα ἤ μιά κεραία. Ὅλα πρέπει νά ἐξετάζωνται. Τό ἅγιο Πνεῦμα τά ἔχει πεῖ ὅλα καί τίποτα δέν εἶναι ἀνάξιο σ̉ αὐτές.

Πρόσεξε λοιπόν τί λέει ὁ Εὐαγγελιστής κι ἐδῶ: Αὐτό πάλι ἦταν τό δεύτερο σημεῖο πού ἔκανε ὁ Ἰησοῦς, πηγαίνοντας ἀπό τήν Ἰουδαία στήν Γαλιλαία. Καί δέν πρόσθεσε βέβαια ἔτσι ἁπλᾶ τή λέξη «δεύτερο», ἀλλά τονίζει ἀκόμα περισσότερο τό θαῦμα τῶν Σαμαρειτῶν. Δείχνει ὅτι, μ’ όλο πού ἔγινε καί δεύτερο σημεῖο, δέν εἶχαν φτάσει ἀκόμα στό ὕψος ἐκείνων πού τίποτα δέν εἶδαν (τῶν Σαμαρειτῶν) αὐτοί πού ἔχουν δεῖ πολλά καί θαυμάσει. Ὕστερ̉ ἀπ̉ αὐτά ἦταν ἑορτή τῶν Ἰουδαίων. Ποιά ἑορτή; Ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς, νομίζω, καί ἀνέβηκε ὁ Ἰησοῦς στά Ἱεροσόλυμα.

(περισσότερα…)

Όσιος Θεόληπτος Φιλαδελφείας. Έργα Κατηχητικά και Νηπτικά. Το θαύμα της θεραπείας του Παραλύτου.

Ἀδελφές καί Μητέρες,

1.-. Ἐπειδή τήν περασμένη Κυριακή ἀπουσίαζα καί δέν βρισκόμουν ἐδῶ, δέν μπόρεσα νά προσφέρω στίς ψυχές σας μέ τή διδασκαλία μου τή συνηθισμένη πνευματική τροφοδοσία. Γι’ αὐτό δέν σᾶς ἔγινε ἡ ἐξήγηση τοῦ θαύματος στόν Παράλυτο. Ἔτσι, ἔχασαν οἱ καρδιές σας ὅ,τι ἔχει σχέση μέ αὐτό τό θαῦμα, πρᾶγμα πού σᾶς κάνει νά μοιάζετε καί ἐσεῖς στόν Παράλυτο, πεσμένες στήν ἄγνοια ἐξαιτίας τῆς ἔλλειψης ἀνάλογης διδασκαλίας. Δέν εἴχατε ἐμένα, τόν δάσκαλό σας, πού πονάει καί ἐνδιαφέρεται γιά τή σωτηρία σας, νά σᾶς βάλει στήν κολυμβήθρα, δηλαδή, στή βαθύτερη γνώση καί κατανόηση τοῦ θαύματος, πού τέλεσε ὁ Κύριος.

(περισσότερα…)