Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.

Μπορείτε να αναζητήσετε, να διαβάσετε ή και να αποθηκεύσετε (download) τα βιβλία σε ψηφιακή μορφή εδώ :

Αποθετήριο Αθωνικής Ψηφιακής Κιβωτού. https://www.mountathos.org/el-GR/sylloges.aspx

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, »Ανέμη». https://anemi.lib.uoc.gr

Ψηφιοθήκη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. http://invenio.lib.auth.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Βέροιας. http://medusa.libver.gr/jspui

Ψηφιακό αποθετήριο της Ακαδημίας Αθηνών. http://editions.academyofathens.gr/epetirides/xmlui

Μηχανή αναζήτησης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών. https://www.openarchives.gr

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ). https://phdtheses.ekt.gr/eadd

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών (IKEE) του ΑΠΘ. http://ikee.lib.auth.gr

Internet Archive: Digital Library of Free & Borrowable Books. https://archive.org

Google Books. https://books.google.gr