Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης ο Εφέσιος : Δοκίμιον ιστορικόν περί του σχίσματος, των προς ένωσιν αποπειρών επί Μιχαήλ του Παλαιολόγου, και των εν τη εν Φλωρεντία Συνόδων γενομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) το κείμενο, (σε μορφή .pdf) εδώ :

Κάλλιστος Βλαστός Αγιορείτης ο Εφέσιος : Δοκίμιον ιστορικόν περί του σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας από της Ορθοδόξου Ανατολικής, των προς ένωσιν αποπειρών επί Μιχαήλ του Παλαιολόγου και Γρηγορίου Ι΄ Πάπα Ρώμης, του βίου του εν Αγίοις Πατρός ημών Μάρκου Αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού και των εν τη εν Φλωρεντία Συνόδων γενομένων. (Αθήνα 1896).

ΔΟΚΙΜΙΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΧΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΩΣΙΝ ΑΠΟΠΕΙΡΩΝ ΕΠΙ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ι´ ΠΑΠΑ ΡΩΜΗΣ

ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΑΓΙΟΙΣ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΜΑΡΚΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΦΕΣΟΥ ΤΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΝ ΤΗ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΣΥΝΟΔΩ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΕΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΘΕΝ
ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝ ΜΟΝΑΧΟΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ
ΚΑΛΛΙΣΤΟΥ ΒΛΑΣΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΤΟΥ ΕΦΕΣΙΟΥ

Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Ἅγιον Ὄρος, 1895

(περισσότερα…)

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ : Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας (1438-1439). Αγίου Μάρκου τού Ευγενικού Αρχιεπισκόπου Εφέσου, λόγοι κατά τών Παπικών αιρέσεων και Ομολογία της Ορθής Πίστεως.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα των ομιλιών του Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, (σε μορφή .pdf), κάνοντας δεξί κλικ πάνω από τους συνδέσμους (links) και μετά επιλέγοντας αποθήκευση προορισμού ως…

Πολλά κείμενα ελήφθησαν από την εργασία του Louis Petit, με τίτλο Documents relatives au concile de Florence – Έγγραφα σχετικά με την σύνοδο της Φλωρεντίας.

___

Έγγραφα σχετικά με την σύνοδο της Φλωρεντίας. 1 – Το ζήτημα του καθαρτηρίου στη Φερράρα. (Documents relatives au concile de Florence. I – La question du Purgatoire à Ferrare).

(περισσότερα…)

Σύνοδος Φερράρας, Φλωρεντίας (1438 – 1439) . Βιβλιογραφικός κατάλογος πηγών.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τα κείμενα, (σε μορφή .pdf), κάνοντας δεξί κλικ πάνω από τους συνδέσμους (links).

___

Ελληνική Πατρολογία J.P. Migne, Patrologia Graeca PG. 160, (σελίδες 15 – 109, 112 -204, 526 -539, 1091 -1096, 1096 -1100).

Ελληνική Πατρολογία J.P. Migne, Patrologia Graeca PG. 161, (σελίδες 12 – 244, 1100-1101, 1080-1089).

Σίλβεστρος Συρόπουλος : Η αληθινή Ιστορία της ψευδοενώσεως μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων. Ακριβής αφήγηση της συνόδου της Φλωρεντίας. Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latinos: sive concilii Florentini exactissima narratio, Graece scripta per Sylvestrum Sguropulum. Έκδοση Robertus Creyghton, Haagae 1660.

 • Τμήμα B’ , Κεφάλαια λη’ (38), σελίδες 1-42 (77-118 στο .pdf)
 • Τμήμα Γ’ , Κεφάλαια κ’ (20), σελίδες 43-66 (119-142)
 • Τμήμα Δ’ , Κεφάλαια λβ’ (32), σελίδες 67-111 (143-195)
 • Τμήμα Ε’ , Κεφάλαια ιη’ (18), σελίδες 112-140 (196-224)
 • Τμήμα ς’ , Κεφάλαια κδ’ (24), σελίδες 141-183 (225-289)
 • Τμήμα Ζ’ , Κεφάλαια ιε’ (15), σελίδες 184-214 (290-332)
 • Τμήμα Η’ , Κεφάλαια ιθ’ (19), σελίδες 215-247 (333-375)
 • Τμήμα Θ’ , Κεφάλαια ις’ (16), σελίδες 248-276 (376-404)
 • Τμήμα Ι’ , Κεφάλαια ιη’ (19), σελίδες 277-311 (405-469)
 • Τμήμα ΙΑ’ , Κεφάλαια ι’ (10), σελίδες 312-329 (470-495)
 • Τμήμα ΙΒ’ , Κεφάλαια ια’ (11), σελίδες 330-351 (496-517)

(περισσότερα…)