Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄, (μεταφρ. Αντώνιος Γαλίτης, εκδ. Το περιβόλι της Παναγίας, 1986).


Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τον Τέταρτο Τόμο της Φιλοκαλίας (σε μορφή .pdf) εδώ : Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) 


Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος

Όσιος Νικήτας ο Στηθάτος
Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων
Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης
Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε όλους τους τόμους της Φιλοκαλίας εδώ:

(Έκδοση 1782, Βενετίας).

(Έκδοση 1893, Αθηνών).

(Έκδοση 1986, Αθήνα).

(Έκδοση 1986, Αθήνα), σε μορφή .pdf