Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμοι Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ (νεοελληνική γλώσσα, σε μορφή .pdf)

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τους 5 τόμους της Φιλοκαλίας (σε μορφή .pdf) εδώ :

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Α΄ (Πρώτος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Β΄ (Δεύτερος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Γ΄ (Τρίτος)

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) 

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Ε΄ (Πέμπτος)


Μπορείτε εδώ να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε όλους τους τόμους της Φιλοκαλίας:

Τόμος Α΄ (Πρώτος) (εκδ. 1893).

  1. Τόμος Α΄ (Πρώτος) (εκδ. 1986).
  2. Τόμος Β΄ (Δεύτερος) (εκδ. 1986).
  3. Τόμος Γ΄ (Τρίτος) (εκδ. 1986).
  4. Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) (εκδ. 1986).
  5. Τόμος Ε΄ (Πεμπτος) (εκδ. 1986).
  1. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Α΄ (Πρώτος) (pdf)
  2. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Β΄ (Δεύτερος) (pdf)
  3. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Γ΄ (Τρίτος) (pdf)
  4. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Δ΄ (Τέταρτος) (pdf)
  5. Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών – Τόμος Ε΄ (Πέμπτος) (pdf)