Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Τίτος ο πρεσβύτερος.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου.


Όσιος Τίτος ο πρεσβύτερος

Όπως, κατά τον Ιερό Παύλο, «αποκαλύπτεται οργή Θεού απ’ ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων» [Ρωμ. α΄18], έτσι, αντίθετα «και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν» [Φιλιπ. δ΄7] αποκαλύπτεται σ’ εκείνους που επιθυμούν να κληθούν «υιοί Θεού» [Ματθ. ε’ 9].

Αυτό το φανέρωσε καθαρά ο Κύριος και στην περίπτωση του οσίου Τίτου του σπηλαιώτου.

Ο μακάριος Τίτος μόναζε στη Λαύρα των Σπηλαίων και είχε τιμηθεί με το αξίωμα του πρεσβυτέρου. Η ασκητική του βιωτή ήταν θεοφιλής και ισάγγελη, ενώ η αγάπη του προς όλους τους αδελφούς ανιδιοτελής και ανυπόκριτη. (περισσότερα…)