Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Πρόχορος ο θαυματουργός.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου


Ο πολυέλεος και πολυεύσπλαχνος Κύριος, πολύ συχνά παραχωρεί να βρουν τους ανθρώπους δυστυχίες και θλίψεις, αποβλέποντας μ’ αυτές στην παιδαγωγία, τη νουθεσία και τη διόρθωσή τους. Δεν παραλείπει όμως κάθε φορά, ως φιλάνθρωπος, να «ποιήσει σὺν τῷ πειρασμῷ καὶ τὴν ἔκβασιν» [μαζί με τον πειρασμό θα δώσει και την διέξοδο] (Α΄ Κορ. 10, 13), όπως βλέπουμε και στο βίο του οσίου Προχόρου του θαυματουργού.

(περισσότερα…)