Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Ποιμήν ο ασθενής.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου


Όσιος Ποιμήν ο ασθενής

Στό βίο τοῦ μακαρίου Ποιμένα θά βροῦμε τό ἀξιομίμητο παράδειγμα τῆς ἀγόγγυστης ἄρσεως τοῦ σταυροῦ τῶν ἀσθενειῶν. Θά διδαχτοῦμε νά σηκώνουμε μέ ὑπομονή κι εὐγνωμοσύνη κάθε σωματικό πόνο, ἀφοῦ ἔτσι γινόμαστε ἰσχυρότεροι καί στόν πνευματικό ἀγῶνα. «Ἡ γάρ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται». Θά διδαχτοῦμε ἐπίσης ὅτι πρέπει νά ὑπηρετοῦμε μέ καρτερία τούς ἀσθενεῖς ἀδελφούς μας, σάν νά ὑπηρετοῦμε τόν ἴδιο τόν Κύριο.

Ὁ ὅσιος Ποιμένας ἦταν ἀπό μικρός πολύ φιλάσθενος. ̓́Ἄρρωστος γεννήθηκε, ἄρρωστος μεγάλωσε. Ἀλλά ἡ ἀσθένεια τοῦ σώματος ἀπέτρεψε τήν ἀσθένεια τῆς ψυχῆς. Καθαρός «ἐκ κοιλίας μητρός» ἀπό κάθε ψυχικό μολυσμό, δέν γνώρισε τήν ἀπαίσια ὄψη τῆς ἁμαρτίας.

(περισσότερα…)