Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Νικόλαος Σβιατόσα, πρίγκιπας του Τσερνιγώφ.

Ο Όσιος Νικόλαος

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου.


«Πάντα ματαιότης τὰ ἀνθρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει μετὰ θάνατον· οὐ παραμένει ὁ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἡ δόξα· ἐπελθὼν γὰρ ὁ θάνατος, ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται» (Ακολουθία νεκρώσιμη, εις κεκοιμημένους).

Αυτή την αλήθεια κατανόησε βαθιά ο ευσεβής πρίγκιπας Νικόλαος Σβιατόσα, γι’ αυτό άφησε τον ηγεμονικό πλούτο και την πριγκιπική δόξα και «τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο» (Λουκ. 10, 42) της μοναχικής ζωής.

(περισσότερα…)