Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Νήφων, επίσκοπος Νόβγκοροντ.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου.


Ἄν ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου τοῦ Θεοῦ «κατέφαγε» τόν ψαλμωδό Δαβίδ, τόν μακάριο Νήφωνα σάν ἄλλη φωτιά τόν κατέφλεξε ὁ ζῆλος γιά τή διάσωση τῆς ὀρθοδοξίας καί τῆς κανονικῆς τάξεως τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας.

Ο φιλόχριστος Νήφων ἔγινε μοναχός στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων στά χρόνια τῆς ἡγουμενίας τοῦ Τιμοθέου. Μοναδικό μέλημα εἶχε τό στολισμό τῆς ψυχῆς του μέ τίς ἀρετές, γι’ αυτό κοπίαζε στή νηστεία, τήν ἀγρυπνία, την προσευχή καί τήν κακοπάθεια.

(περισσότερα…)