Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου. Όσιος Ευστράτιος ο νηστευτής και μάρτυς.

Μπορείτε να διαβάσετε το υπόλοιπο βιβλίο εδώ :

Πατερικόν των Σπηλαίων του Κιέβου.


Όσιος Ευστράτιος ο νηστευτής και μάρτυς

Όπως φανερώνει και το ίδιο του το όνομα, ο μακάριος Ευστράτιος, εστρατεύθη «την καλήν στρατείαν, έχων πίστην και αγαθήν συνείδησιν» [Α΄Τιμ. α΄18-19], πράγμα που φανερώθηκε στη θεοφιλή ζωή και τα μαρτυρικά τέλη του. Μιμητής και γενναίος στρατιώτης του Σωτήρος Χριστού, ο θείος Ευστράτιος υπέμεινε όμοια μ’ Εκείνον πάθη.

(περισσότερα…)