Όσιος Ιωάννης ο ησυχαστής, Επίσκοπος Κολωνίας.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἡσυχαστὴς Ἐπίσκοπος Κολωνίας [1].
3η Δεκεμβρίου 558

Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης γεννήθηκε ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς στὴν Νικόπολη τοῦ Πόντου (σημ. Ντεβριγί), στὶς 8 Ἰανουαρίου 454.

Ὅταν ἔγινε δεκαοκτὼ ἐτῶν, ἀπεβίωσαν οἱ γονεῖς του καὶ ὁ νεαρὸς Ἰωάννης ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ ἵδρυσε Μονύδριο, ὅπου μόναζε μὲ ἄλλους περίπου δέκα συνομηλίκους του, οἱ ὁποῖοι συμμερίζονταν τὸν ζῆλο του γιὰ τὴν ἄσκηση.

(περισσότερα…)