Ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα (1812- 1891 μ.Χ.).

Ὁ Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα
† 10η Ὀκτωβρίου 1891

῾Ο Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀμβρόσιος, ἡ πλέον ἀξιοσημείωτη μορφὴ τῆς πλειάδος τῶν Στάρετς (Γερόντων) τῆς Μονῆς τῆς Ὄπτινα, γεννήθηκε τὸ 1812.

Παιδὶ ζωηρὸ καὶ προικισμένο μὲ ἐξαιρετικὴ εὐφυΐα, διδάχθηκε τὰ ἱερὰ γράμματα κατ᾿ ἀρχὴν ἀπὸ τὸν παπποῦ του, τὸν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ, καὶ ἀργότερα ἔκανε λαμπρὲς δευτεροβάθμιες σπουδὲς στὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ τοῦ Ταμπώφ, ὅπως συνηθιζόταν τότε, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχη πρόθεση νὰ χειροτονηθεῖ  Ἱερεὺς ἢ νὰ καρεῖ Μοναχός.

(περισσότερα…)