Ο Άγιος Ιερομάρτυς Ισίδωρος του Γιούριεφ και οι εβδομήντα δύο συναθλητές του.

† 8η Ἰανουαρίου 1472

῾Η πόλις Γιοῦργιεφ (Yriev, σημ. Ταρτοὺ στὴν Ἐσθονία), ΒΔ τοῦ Πσκώβ, κατελήφθη ἀπὸ τοὺς «Ἀδελφοὺς τοῦ Ξίφους» τῆς Λιβονίας (Fratres militiæ Christi Livoniae) [1], Τεύτονες Ἱππότες, στὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΓ΄ αἰ. καὶ οἱ κάτοικοί της ὑποχρεώθηκαν διὰ τῆς βίας νὰ ἀσπασθοῦν τὸν ρωμαιοκαθολικισμό, δηλαδὴ νὰ ὑπαχθοῦν στὴν παπικὴ ἐξουσία.

(περισσότερα…)