Βίος και μαρτύριο των δεκατριών Οσιομαρτύρων της μονής Καντάρας, των δια πυρός τελειωθέντων υπό των Λατίνων, στην νήσο Κύπρο, κατά το έτος 1231.


Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τα βιβλία (σε μορφή .pdf) εδώ :

Μαρτύριο των δεκατριών Οσιομαρτύρων της μονής Καντάρας, των δια πυρός τελειωθέντων υπό των Λατίνων, στην νήσο Κύπρο, κατά το έτος 1231.

Το Μαρτύριο των δεκατριών Μοναχών της Μονής Κανταριωτίσσης.


Το μαρτύριο των δεκατριών μοναχών της Μονής Κανταριωτίσσης

Το μαρτύριο των 13 μοναχών της Καντάρας που δικάστηκαν από τους Καθολικούς για ένα κομμάτι άζυμο άρτο. Τους έδεσαν πάνω σε άλογα, τους έσυραν στον ποταμό Πεδιαίο, τους λιθοβόλησαν και τους έκαψαν!…

(περισσότερα…)