Βίοι Αγίων – Ο Άγιος Ονούφριος (12 Ιουνίου).

Agios Onoufrios

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε (download) τον βίο του Αγίου Ονουφρίου, σε μορφή .pdf εδώ : Βίοι Αγίων – Ο Άγιος Ονούφριος

Οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας δεν εἶναι μερικές χιλιάδες∙ εἶναι ἀρκετά ἐκατομμύρια. Κάθε προσπάθεια βέβαια να τους μετρήσει κάποιος θα ἦταν μᾶλλον μια ματαιοπονία. Καί ἄν κάποιος, ὐποθετικά. ἐνδιαφερόταν νά μετρήσει ὅλους τούς Ἀποστόλους, τούς Προφῆτες, τούς Ἱεράρχες, τούς Ἱερομάρτυρες, τούς Ὁσίους, τούς Ὁσιομάρτυρες, τούς Ὁμολογητές καί ἁπλά ὅλους τούς ἅγιους ἄνδρες καί γυναῖκες μαζί θά εὕρισκε νά εἶναι περισσότεροι ἀπό τήν ἄμμο τῆς θάλασσας.

(περισσότερα…)