Άγιος Ιερομάρτυς Ιγνάτιος Αντιοχείας.

Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε τo βιβλίo του Μοναχού Αγαπίου Λάνδου (σε μορφή .pdf) εδώ :

Βιβλίον καλούμενον Εκλόγιον : τουτέστιν οι ωραιότεροι Βίοι των αγίων / εκ του μεταφραστού Συμεώνος. Εκλελεγμένοι και εις κοινήν μεταφρασθέντες διάλεκτον παρά Αγαπίου Μοναχού. Και τανύν νεωστί τυπωθέντες, διορθωθέντες υπό του άνωθεν μετά πλείστης επιμελείας. Μετά του προσήκοντος Πίνακος. [εκδ.] Ενετίησι, 1681.

Άθλησις του Οσίου Ιερομάρτυρος Ιγνατίου του Θεοφόρου, σελ. 71-77.

(περισσότερα…)