Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ̓Ιουστίνης.

Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ̓Ιουστίνης

1. ̔Η δύναμη τῆς μετανοίας

Η δύναμη τῆς μετανοίας εἶναι ἀσύλληπτη, ἀνασταίνει τὴν νεκρὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ψυχή, τὴν καθαρίζει καὶ ἀνακαινίζει, τὴν φέρνει μέχρι τὶς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ, τὴν βάζει μέσα στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ τὴν ὁδηγεῖ μέχρι τὸν πυρίφλεκτο θρόνο τῆς ̔Αγίας Τριάδος.

Η μετάνοια κάνει τὸν ἄνθρωπο κατὰ χάριν Θεό, συμμέτοχο τῆς οὐρανίου μακαριότητας αἰωνίως· αὐτὸ τὸ ἔχουμε δεῖ σὲ πολλοὺς βίους ̔Αγίων τῆς ̓Εκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι πρῶτα ζοῦσαν στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καὶ μετὰ ἀνέβηκαν μὲ τὴν μετάνοια στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἔλαμψαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὶς ἀκτῖνες τῆς ἁγιότητας τους.

(περισσότερα…)