Ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. Βίος και αποσπάσματα λόγων του.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης.

ἐγεν. Σούρα Ρωσίας 18-10-1829 – ἐκοιμ. Κρονστάνδη Ρωσίας 20/12/1908. Μνήμη: 20 Δεκεμβρίου


ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Α. Γέννηση – ἀνατροφή

Ὁ π. Ἰωάννης (Ἰβὰν) Ἴλιτς Σέργιεφ γεννήθηκε τὴν 18 Ὀκτωβρίου 1829, μέρα γιορτῆς τοῦ μεγάλου Σλαύου Ὁσίου Ἰωάννη τῆς Ρίλας (Βουλγαρίας), τοῦ ὁποίου πῆρε τὸ ὄνομα. Τὸ χωριὸ του λέγεται Σούρα στὸ νομὸ Ἀρχάγγελκ στὴ βορεινὴ Λευκὴ θάλασσα τῆς Ρωσίας.

Ὁ πατέρας του Ἠλίας (Ἴλιτς) Μιχαήλοβιτς Σέργιεφ ἦταν ὀλιγογράμματος ἱεροψάλτης τῆς ἐνοριακῆς ἐκκλησίας τοῦ χωριοῦ. Ἡ μητέρα του Θεοδώρα Βλάσιεβνα ἦταν λίγο μορφωμένη. Ὁ παπποῦς του ἦταν ἱερέας ἀπὸ γένος ἱερατικό.

Ἡ θεία λατρεία καὶ ἡ αὐστηρὴ νηστεία ἦταν οἱ βάσεις τῆς παιδικῆς του κατήχησης, παρ’ ὅτι γεννήθηκε καχεκτικὸς καὶ βαφτίστηκε τὴ νύχτα τῆς γέννησής του.

(περισσότερα…)

Όσιος Ιωάννης ο ησυχαστής, Επίσκοπος Κολωνίας.

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ἡσυχαστὴς Ἐπίσκοπος Κολωνίας [1].
3η Δεκεμβρίου 558

Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἰωάννης γεννήθηκε ἀπὸ χριστιανοὺς γονεῖς στὴν Νικόπολη τοῦ Πόντου (σημ. Ντεβριγί), στὶς 8 Ἰανουαρίου 454.

Ὅταν ἔγινε δεκαοκτὼ ἐτῶν, ἀπεβίωσαν οἱ γονεῖς του καὶ ὁ νεαρὸς Ἰωάννης ἐγκατέλειψε τὰ ἐγκόσμια καὶ ἵδρυσε Μονύδριο, ὅπου μόναζε μὲ ἄλλους περίπου δέκα συνομηλίκους του, οἱ ὁποῖοι συμμερίζονταν τὸν ζῆλο του γιὰ τὴν ἄσκηση.

(περισσότερα…)

Ο Άγιος Mάρτυς Κουεντίνος, Φωτιστής της Πικαρδίας.

Ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τῆς Δύσεως
̔Ο Ἅγιος Μάρτυς Κουεντῖνος,
Φωτιστὴς τῆς Πικαρδίας
31η Ὀκτωβρίου 287

Υἱὸς ἑνὸς Ρωμαίου Ἄρχοντα, ὁ Κουεντῖνος ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γαΐου Πάπα Ρώμης (283-296, † Μνήμη: 22α Ἀπριλίου), γιὰ νὰ ἐπιχειρήσει τὸν εὐαγγελισμὸ τῶν κατοίκων τῆς χώρας τῶν Ἀμβιανῶν, περιοχῆς τῆς σημερινῆς Πικαρδίας [Picardie].

φθασε μέχρι τήν Ἀμιένη (Amiens) μὲ μία μικρὴ ὁμάδα. Βάπτιζε στὶς πλατεῖες, γιάτρευε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τοὺς ἀσθενεῖς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ὑπέφεραν ἀπὸ ἀρθρίτιδα, ὑδρωπικία, βρογχίτιδα, τύφλωση. Τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ προκαλοῦσαν τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν καλοπροαιρέτων, ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος τῶν σκληροκάρδων.

(περισσότερα…)

Ο Όσιος Αμβρόσιος της Όπτινα (1812- 1891 μ.Χ.).

Ὁ Ὅσιος Ἀμβρόσιος τῆς Ὄπτινα
† 10η Ὀκτωβρίου 1891

῾Ο Ὅσιος πατὴρ ἡμῶν Ἀμβρόσιος, ἡ πλέον ἀξιοσημείωτη μορφὴ τῆς πλειάδος τῶν Στάρετς (Γερόντων) τῆς Μονῆς τῆς Ὄπτινα, γεννήθηκε τὸ 1812.

Παιδὶ ζωηρὸ καὶ προικισμένο μὲ ἐξαιρετικὴ εὐφυΐα, διδάχθηκε τὰ ἱερὰ γράμματα κατ᾿ ἀρχὴν ἀπὸ τὸν παπποῦ του, τὸν Ἐφημέριο τοῦ χωριοῦ, καὶ ἀργότερα ἔκανε λαμπρὲς δευτεροβάθμιες σπουδὲς στὴν Ἱερατικὴ Σχολὴ τοῦ Ταμπώφ, ὅπως συνηθιζόταν τότε, χωρὶς ὡστόσο νὰ ἔχη πρόθεση νὰ χειροτονηθεῖ  Ἱερεὺς ἢ νὰ καρεῖ Μοναχός.

(περισσότερα…)

Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ (1724-1784 μ.Χ.)

Ο Άγιος Τύχων του Ζαντόνσκ δικαίως θεωρείται ο Χρυσόστομος της Ρωσίας. Όλα τα έργα του είναι γεμάτα από ζωντανή εμπειρία της κοινωνίας με το Χριστό που εκφράζεται με μια πολύ ζωντανή και ποιητική γλώσσα η οποία κυριολεκτικά ευωδιάζει μ’ αυτή την εμπειρία. Είναι ο θεωρητικότατος εκκλησιαστικός συγγραφέας της Ρωσίας. Τα έργα του συναρπάζουν τον αναγνώστη και με ένα θαυμαστό τρόπο τον μυούν στις θείες εμπειρίες του συγγραφέα.

Ο Άγιος Τύχων (κατά κόσμον Τιμόθεος Σοκολώφ) γεννήθηκε το 1724 μ.Χ. στο χωριό Κόροτσκτου νομού του Νόβγκοροντ στην οικογένεια του διακόνου Σαβελλίου.

(περισσότερα…)

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ (1651-1709 μ.Χ.)

Ο ἐν ̔Αγίοις Πατὴρ ἡμῶν Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστοβίας

Μνήμη: 28η ̓Οκτωβρίου

̔Ο ἐν  ̔Αγίοις Πατὴρ ἡμῶν Δημήτριος, βλαστὸς οἰκογενείας Κοζάκων, γεννήθηκε τὸ 1651 στὸ Μακάροβο, σαράντα χιλιόμετρα ἀπὸ τὸ Κίεβο.

Στὸ ἅγιο Βάπτισμα ἔλαβε τὸ ὄνομα Δανιήλ.  ̔Ο πατέρας του, Σάββας Τουπτάλα, ἦταν στρατιωτικὸς καὶ ἀπουσίαζε συχνά· ἔτσι, τὴν μόρφωση τοῦ παιδιοῦ ἀνέλαβε κυρίως ἡ μητέρα του, ἡ ὁποία τοῦ ἐνεφύτευσε τὰ σπέρματα τῶν εὐαγγελικῶν ἀρετῶν.

Σὲ ἡλικία ἕνδεκα ἐτῶν, ὁ Δανιὴλ εἰσῆλθε στὴν νεοπαγῆ Ιερατικὴ Σχολὴ τοῦ Κιέβου, τῆς ὁποίας ὁ Σχολάρχης ̓Ιωαννίκιος Γολιατόφσκυ ἦταν λαμπρὸς ἱεροκήρυκας καὶ ἔνθερμος ὑπέρμαχος τῆς ̓Ορθοδοξίας.

(περισσότερα…)

Ὁ Ὅσιος Μπάβων ἐν Γάνδῃ.

Ὁ Ὅσιος Μπάβων ἐν Γάνδῃ

† 1η Ὀκτωβρίου

Η δύναμη τῆς μετανοίας εἶναι ἀσύλληπτη, ἀνασταίνει τὴν νεκρὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ψυχή, τὴν καθαρίζει καὶ ἀνακαινίζει, τὴν φέρνει μέχρι τὶς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ, τὴν βάζει μέσα στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ τὴν ὁδηγεῖ μέχρι τὸν πυρίφλεκτο θρόνο τῆς ̔Αγίας Τριάδος.

Η μετάνοια κάνει τὸν ἄνθρωπο κατὰ χάριν Θεό, συμμέτοχο τῆς οὐρανίου μακαριότητας αἰωνίως· αὐτὸ τὸ ἔχουμε δεῖ σὲ πολλοὺς βίους ̔Αγίων τῆς ̓Εκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι πρῶτα ζοῦσαν στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καὶ μετὰ ἀνέβηκαν μὲ τὴν μετάνοια στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἔλαμψαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὶς ἀκτῖνες τῆς ἁγιότητας τους.

(περισσότερα…)

̔Ο ῞Αγιος Ρεμίγιος, ̓ Επίσκοπος Ρένς, ̓Απόστολος τῶν Φράγκων.

«Τὰ θαύματα τοῦ ̔Αγίου Ρεμιγίου». ̓Επίχρυσο ἐλεφαντοστοῦν (880). Le Musée de Picardie, ̓Αμιένη.

̔Ο ῞Αγιος Ρεμίγιος, ̓ Επίσκοπος Ρένς, ̓Απόστολος τῶν Φράγκων.

Μνήμη: 1η ̓Οκτωβρίου

Τήν γέννηση τοῦ ̔Αγίου Ρεμιγίου προεῖπε στοὺς γονεῖς του, ποὺ ἦταν ἤδη σὲ μεγάλη ἡλικία, ἕνας ἅγιος ̓Ερημίτης, ὀνόματι Μοντάνος (438).

̔Ο εὐγενὴς νέος καλλιέργησε μὲ ἐπιτυχία τὶς θύραθεν καὶ τὶς θεῖες ἐπιστῆμες. Κατόπιν, ἀποσύρθηκε γιὰ νὰ ἀσκητεύσει σὲ μία μικρὰ οἰκία κοντὰ στὸ Λαόν.

(περισσότερα…)

Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ̓Ιουστίνης.

Βίος καὶ Μαρτύριο τῶν ̔Αγίων Κυπριανοῦ καὶ ̓Ιουστίνης

1. ̔Η δύναμη τῆς μετανοίας

Η δύναμη τῆς μετανοίας εἶναι ἀσύλληπτη, ἀνασταίνει τὴν νεκρὴ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία ψυχή, τὴν καθαρίζει καὶ ἀνακαινίζει, τὴν φέρνει μέχρι τὶς πύλες τοῦ Οὐρανοῦ, τὴν βάζει μέσα στὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καὶ τὴν ὁδηγεῖ μέχρι τὸν πυρίφλεκτο θρόνο τῆς ̔Αγίας Τριάδος.

Η μετάνοια κάνει τὸν ἄνθρωπο κατὰ χάριν Θεό, συμμέτοχο τῆς οὐρανίου μακαριότητας αἰωνίως· αὐτὸ τὸ ἔχουμε δεῖ σὲ πολλοὺς βίους ̔Αγίων τῆς ̓Εκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι πρῶτα ζοῦσαν στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας καὶ μετὰ ἀνέβηκαν μὲ τὴν μετάνοια στὸ ὄρος τῆς Μεταμορφώσεως καὶ ἔλαμψαν σὲ ὅλο τὸν κόσμο μὲ τὶς ἀκτῖνες τῆς ἁγιότητας τους.

(περισσότερα…)

Ὁ Ἅγιος Ἰωσὴφ Σαμᾶκος, ὁ Ἡγιασμένος.

Άγιος Ιωσήφ Σαμάκος ο Ηγιασμένος

† 22α Ἰανουαρίου 1511

Ἕνας Ὅσιος τοῦ Ἡρακλείου ποὺ τιμᾶται στὴν Ζάκυνθο

῞Eνας Ὅσιος ἐλάχιστα γνωστός, ποὺ ὁσιοποιήθηκε στὸ Ἡράκλειο τῆς Κρήτης, εἶναι ὁ Ἰωσὴφ Σαμᾶκος. Πρόκειται γιὰ τὸν Ὅσιο ποὺ τὸ Σκήνωμά του βρίσκεται στὸ μυροβόλο νησὶ τῆς Ζακύνθου.

Γεννήθηκε περὶ τὸ 1440. Ἡ γενέτειρά του, ταυτίζεται, κατὰ τὴν πιθανότερη ἐκδοχή, μὲ τὸ χωριὸ Ἀζοκέραμος τῆς ἐπαρχίας Σητείας. Ἡ εὐσέβεια τῶν γονέων του καὶ ὁ ζῆλος τοῦ ἴδιου πρὸς τὰ θεῖα, τὸν ὁδήγησαν ἀπὸ τὴν μικρή του ἡλικία στὴν πλησιόχωρη Μονὴ τῆς Κυρίας Ἀκρωτηριανῆς (Τοπλοῦ).

(περισσότερα…)