Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση Ε΄: Του Αγίου Αμφιλοχίου, περί της μη απογνώσεως. 7. Αββάς Αλώνιος. 8. Αββάς Μωυσής. 9. Αββάς Ποιμήν. 10. Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός.


Μπορείτε να διαβάσετε τον υπόλοιπο Τόμο εδώ : Ευεργετινός. Τόμος Πρώτος ή και τους 4 Τόμους εδώ: Ευεργετινός.


Κάποιος αδελφός νικημένος από το πάθος της πορνείας επιτελούσε καθημερινά την αμαρτία. Αλλά και κάθε μέρα όμως, με δάκρυα και προσευχές, προσέπιπτε στον Δεσπότη και Κύριο και λάμβανε απ’ Αυτόν συγγνώμη. Ενώ δε είχε μετανοήσει, την επόμενη ημέρα, εξαπατώμενος και πάλι από την αισχρή συνήθεια, επιτελούσε την αμαρτία.

Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην Εκκλησία, όπου έπεφτε μπροστά στην τίμια και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησού: «Κύριε, ελέησον με, και σήκωσε από πάνω μου τον φοβερό αυτό πειρασμό, διότι με βασανίζει φοβερά και με τραυματίζει με την πικρία των ηδονών. Δεν έχω, Δέσποτα μου, καθαρό το πρόσωπο πλέον, για να ατενίσω την εικόνα Σου και να δω την αγία Σου μορφή, και την λαμπρότερη από τον ήλιο θέα του προσώπου Σου, ώστε να γλυκαθεί ή καρδιά μου και να ευχαριστηθεί».

(περισσότερα…)

Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση Γ΄: [Του Αγίου Παλλαδίου]. Διήγηση περί του Αββά Μωυσή του Αιθίοπα.


Μπορείτε να διαβάσετε τον υπόλοιπο Τόμο εδώ : Ευεργετινός. Τόμος Πρώτος ή και τους 4 Τόμους εδώ: Ευεργετινός.


Από διάφορες διηγήσεις έμαθα τα εξής για τον Μωυσή τον Αιθίοπα, ο οποίος ήταν πασίγνωστος μεταξύ των πατέρων της σκήτης. Αυτός λοιπόν, πριν γίνει Μοναχός, ήταν υπηρέτης ενός ελεύθερου πολίτη. Ο κύριος του όμως, τον έδιωξε από την οικία, διότι ήταν πολύ δύστροπος και οι τρόποι του ήσαν εγκληματικοί και άγριοι. Ο Μωυσής, όταν εκδιώχθηκε, έγινε ληστής. Λόγω δε της εξαιρετικής του δύναμης έγινε αρχηγός των άλλων ληστών.

Μεταξύ δε των κατορθωμάτων του, ως ληστή, αναφέρεται και το παρακάτω περιστατικό, που φανερώνει την σκληρότητα του: Κάποτε έβαλε στο μυαλό του να εκδικηθεί κάποιον βοσκό, επειδή ένα βράδυ τον εμπόδισαν τα τσοπανόσκυλα του, να πραγματοποιήσει μία ληστεία που σχεδίαζε. Προς τον σκοπό αυτό, ερευνούσε μετά προσοχής την περιοχή, για να ανακαλύψει τον βοσκό με το κοπάδι του και να τον σκοτώσει.

(περισσότερα…)