Το Γεροντικόν του Σινά: Πνευματικές νουθεσίες του Αββά Ματώη.

Ελεγε κάποτε ὁ Ἀββᾶς Ματώης· «Ἦλθε ἕνας Ἀδελφὸς καὶ μοῦ εἶπε· “ Ἡ καταλαλιὰ εἶναι χειρότερη ἀπὸ τὴν πορνεία”.

Καὶ τοῦ ἀπάντησα· “Εἶναι σκληρὸς ὁ λόγος σου”.

Μὲ ρωτάει λοιπόν· “Καὶ πῶς νομίζεις ὅτι εἶναι τὸ πρᾶγμα τοῦτο;”.

Τοῦ εἶπα ἐγώ· “ Ἡ καταλαλιὰ εἶναι βέβαια κακή, ἔχει ὅμως καὶ σύντομη θεραπεία. Μετανοεῖ πολλὲς φορὲς ὁ κατήγορος καὶ λέει· Μίλησα ἄσχημα. Ἡ πορνεία ὅμως εἶναι ἕνας φυσικὸς θάνατος”».

(περισσότερα…)