Η κατ’ Αίγυπτον των Μοναχών ιστορία (συγρ. 397 μ.Χ).


Μπορείτε να διαβάσετε ή να αποθηκεύσετε το βιβλίο (σε μορφή .pdf) εδώ : Η κατ’ Αίγυπτον των Μοναχων ιστορία.


Εισαγωγή

Η παλαιότερη μορφή του μοναχικού βίου ήταν ο αναχωρητισμός ή ασκητισμός. Οι αναχωρητές ή ασκητές έφευγαν μακριά από την κοινωνία, ζούσαν σε απομόνωση και προσπαθούσαν να επιτύχουν την ψυχική τους τελείωση μέσα από τη σωματική κακουχία και την προσευχή.

Ο αναχωρητισμός εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ερήμους της Θηβαΐδας στην Αίγυπτο. Εκεί οι ασκητές έμεναν αρχικά σε τέλεια απομόνωση, με τον καιρό όμως θεωρήθηκαν πρότυπα άσκησης και αγιότητας και άρχισαν να προσελκύουν πλήθος θαυμαστών και μιμητών που έμεναν γύρω από το αναχωρητήριο τους.

(περισσότερα…)