Μοναχού Παύλου: Ευεργετινός. Τόμος 1ος. Υπόθεση Α΄. Κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται, έστω και αν διέπραξε πολλές αμαρτίες, αλλά να ελπίζει, ότι δια της μετανοίας θα σωθεί. Αφήγηση Ε΄: Του Αγίου Αμφιλοχίου, περί της μη απογνώσεως. 7. Αββάς Αλώνιος. 8. Αββάς Μωυσής. 9. Αββάς Ποιμήν. 10. Αββάς Ιωάννης ο Κολοβός.


Μπορείτε να διαβάσετε τον υπόλοιπο Τόμο εδώ : Ευεργετινός. Τόμος Πρώτος ή και τους 4 Τόμους εδώ: Ευεργετινός.


Κάποιος αδελφός νικημένος από το πάθος της πορνείας επιτελούσε καθημερινά την αμαρτία. Αλλά και κάθε μέρα όμως, με δάκρυα και προσευχές, προσέπιπτε στον Δεσπότη και Κύριο και λάμβανε απ’ Αυτόν συγγνώμη. Ενώ δε είχε μετανοήσει, την επόμενη ημέρα, εξαπατώμενος και πάλι από την αισχρή συνήθεια, επιτελούσε την αμαρτία.

Έπειτα, μετά την εκτέλεση της αμαρτίας, μετέβαινε στην Εκκλησία, όπου έπεφτε μπροστά στην τίμια και σεβάσμια εικόνα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και με πικρά δάκρυα εξομολογείτο προς τον Ιησού: «Κύριε, ελέησον με, και σήκωσε από πάνω μου τον φοβερό αυτό πειρασμό, διότι με βασανίζει φοβερά και με τραυματίζει με την πικρία των ηδονών. Δεν έχω, Δέσποτα μου, καθαρό το πρόσωπο πλέον, για να ατενίσω την εικόνα Σου και να δω την αγία Σου μορφή, και την λαμπρότερη από τον ήλιο θέα του προσώπου Σου, ώστε να γλυκαθεί ή καρδιά μου και να ευχαριστηθεί».

(περισσότερα…)