Ο Άγιος Mάρτυς Κουεντίνος, Φωτιστής της Πικαρδίας.

Ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τῆς Δύσεως
̔Ο Ἅγιος Μάρτυς Κουεντῖνος,
Φωτιστὴς τῆς Πικαρδίας
31η Ὀκτωβρίου 287

Υἱὸς ἑνὸς Ρωμαίου Ἄρχοντα, ὁ Κουεντῖνος ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Γαΐου Πάπα Ρώμης (283-296, † Μνήμη: 22α Ἀπριλίου), γιὰ νὰ ἐπιχειρήσει τὸν εὐαγγελισμὸ τῶν κατοίκων τῆς χώρας τῶν Ἀμβιανῶν, περιοχῆς τῆς σημερινῆς Πικαρδίας [Picardie].

φθασε μέχρι τήν Ἀμιένη (Amiens) μὲ μία μικρὴ ὁμάδα. Βάπτιζε στὶς πλατεῖες, γιάτρευε μὲ τὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ τοὺς ἀσθενεῖς, πολλοὶ ἐκ τῶν ὁποίων ὑπέφεραν ἀπὸ ἀρθρίτιδα, ὑδρωπικία, βρογχίτιδα, τύφλωση. Τὰ θαυμάσια τοῦ Θεοῦ προκαλοῦσαν τὸν ἐνθουσιασμὸ τῶν καλοπροαιρέτων, ἀλλὰ καὶ τὸ μῖσος τῶν σκληροκάρδων.

(περισσότερα…)