Η Αγία Παρθενομάρτυς Ούρσουλα και οι συν αυτή παρθενομάρτυρες εν Κολωνία της Γερμανίας.

Αγία Ούρσουλα - Μοναστήρι

Απὸ τὸ ̓Ορθόδοξο ̔Αγιολόγιο τῆς Γερμανίας
̔Η  ̔Αγία Παρθενομάρτυς Οὔρσουλα καὶ αἱ σὺν αὐτῇ Παρθενομάρτυρες ἐν Κολωνίᾳ τῆς Γερμανίας *
Μνήμη: 21η ̓Οκτωβρίου

Κατά την πρώτη χιλιετία τοῦ Χριστιανισμοῦ, οἱ Βασιλικὲς Οἰκογένειες τῆς Μεγάλης Βρετανίας, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στόλισαν
τὴν ̓Εκκλησία τοῦ Χριστοῦ μὲ 50 καὶ πλέον ῞Αγιες Βασιλίσσες καὶ Πριγκίπισσες, Μάρτυρες καὶ ῞Οσιες ̓Ασκήτριες.

Μία ἀπὸ αὐτὲς εἶναι ἡ ̔Αγία Παρθένος Οὔρσουλα, ἡ ὁποία δοξάσθηκε μὲ μαρτυρικὸ τέλος στὴν πόλη Κολωνία τῆς Γερμανίας καὶ τιμᾶται ὡς ἡ ἰδιαιτέρη προστάτιδα τῆς πόλεως αὐτῆς, ὡς καὶ τῶν νέων μαθητριῶν, ἐπίσης καὶ τῶν Πανεπιστημίων τῶν Παρισίων, τῆς Σορβόνης, τῆς Coïmbres (Πορτογαλλία) καὶ τῆς Βιέννης.

(περισσότερα…)