Άγιος Μάρτυς Λοεδεγάριος της Ωτέν.

Ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο τῆς Δύσεως
Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Λεοδεγάριος (ἢ Λέγερ)
[Leodegar / Leger], Ἐπίσκοπος Ὠτὲν [Autun]
2α Ὀκτωβρίου 679

Ο Ἅγιος Λεοδεγάριος (ἢ Λέγερ) ἦταν γόνος ἀρχοντικῆς καὶ ἰσχυρῆς οἰκογενείας Φράγκων τῆς Βουργουνδίας.

πὸ παιδὶ ἤδη τόν ἔβαλαν στὸ βασιλικὸ ἀνάκτορο τοῦ Κλοταίρου Β ́ (584-629) καὶ τὸν ἀνέθρεψαν οἱ γραμματεῖς τοῦ Ἀνακτορικοῦ Σχολείου, τὸ ὁποῖο προετοίμαζε τοὺς υἱοὺς τῶν ἀρχόντων γιὰ τὰ ἀνώτερα ἀξιώματα τοῦ Βασιλείου.

Κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς ἐπισκέψεως στὸν θεῖο του Διδόνα, Ἐπίσκοπο Πικταβίου (σημ. Πουατιέ), ἔνιωσε τὴ θεία κλήση καὶ ἔγινε Ἀρχιδιάκονός του.

(περισσότερα…)